Delegowanie do Niemiec będzie coraz bardziej opłacalne!

Delegowanie pracowników z polskich firm do Niemiec staje się coraz bardziej opłacalne, gdyż w Niemczech drastycznie rosną koszty ubezpieczeń społecznych, a ubezpieczenie pracowników w ZUS jest dużo tańsze!

Pracownicy delegowani z polskich firm do pracy w Niemczech z uwagi na dużo niższe koszty pracownicze są o wiele tańsi od pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Niemczech. Delegowanie umożliwia bowiem przez pierwsze 24 miesiące płacenie składek ubezpieczenia społecznego w Polsce (składki ZUS), a tym samym pozwala legalnie ominąć obowiązek ubezpieczenia pracownika w Niemczech. Koszt ubezpieczenia społecznego w Niemczech jest bardzo drogi. Tym samym koszty pracownicze delegowanych do Niemiec pracowników z Polski są dużo, dużo niższe, niż koszty pracownicze pracowników zatrudnionych w Niemczech na niemieckich warunkach.

Sytuacja na niemieckim rynku pracy wygląda dramatycznie. Nie dość, że niemieccy pracodawcy odczuwają bardzo mocno niedobór fachowców na rodzimym rynku pracy (Arbeitsmarkt), to jeszcze stale rosną koszty zatrudniania pracowników na niemieckich warunkach. Wszystko za sprawą rosnących kosztów ubezpieczenia społecznego, które jest przecież dla niemieckich pracodawców obowiązkowe.

Drastyczny wzrost składek ubezpieczeniowych w Niemczech

Do roku 2020 nastąpi w Niemczech bardzo duży wzrost składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Tendencja wzrostowa ma się także utrzymywać w następnych latach przypadających po roku 2020. Tym samym koszty zatrudniania pracowników będą coraz większe. Sytuację zbadali dokładnie naukowcy z Instytutu Badań Gospodarki w Kolonii, którzy szacują, że wkład do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2020 wyniesie 16,5 procent. To pokazuje nam, że z roku na rok zatrudnianie pracowników w Niemczech będzie dla pracodawców coraz bardziej kosztowne. To nie koniec podwyżek. Także w ujęciu długodystansowym będziemy mieli do czynienia w Niemczech ze stale rosnącymi kosztami zatrudniania pracowników na niemieckich warunkach.  Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie w 2040 roku już do poziomu 19,2%.  Z kolei kolejne 10 lat później, a więc w 2050 roku ustawowe ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie do 20,2%.

Co to oznacza dla pracodawców w Niemczech?

Zgodnie z prognozą od roku 2016 do roku 2050 stawki obowiązkowych składek ubezpieczeniowych wzrosną w Niemczech o ponad 35%!!!

Obecnie ogólna wysokość składki wynosi 14,6%. Ponadto każdy ubezpieczyciel dowolnie definiuje wysokość składek dodatkowych. Pracodawcy w Niemczech będą mocno odczuwać wzrost obowiązkowych składek, a koszty pracy na niemieckich warunkach znacznie wzrosną.

Delegowanie z Polski do Niemiec jest dużo tańsze niż zatrudnianie w Niemczech

Rozwiązaniem problemu stale rosnących kosztów zatrudniania w Niemczech pracowników jest ich delegowanie spoza Niemiec. Tym samym oddelegowanie pracownika z polskiej firmy do pracy w Niemczech będzie w najbliższym ćwierćwieczu dużo bardziej opłacalne dla pracodawcy, niż zatrudnianie go bezpośrednio w Niemczech, gdzie na zatrudnianego i zatrudniającego czekają z roku na rok coraz wyższe koszty ubezpieczenia.

Polskie składki ZUS będą o wiele niższe niż niemieckie składki Sozialversicherung. Pracownik zatrudniony przez polską firmę i oddelegowany po rozpoczęciu drugiego miesiąca pracy w tej firmie do Niemiec, będzie miał przez 24 miesiące delegowania opłacane składki ubezpieczeniowe w Polsce. Pracodawcy mają zatem gotowe tanie rozwiązanie na 2 lata zatrudnienia pracownika, który w tym czasie pracuje w Niemczech. Po upływie tego okresu warto dokonać rotacji i w miejsce delegowanego pracownika wysłać do pracy w Niemczech nową osobę. W innym przypadku po upływie dwóch lat pracownik polskiej firmy przechodzi na obowiązkowe (i dużo droższe) ubezpieczenie w Niemczech.

Model ten z powodzeniem sprawdza się od lat i z powodzeniem będzie funkcjonował w przyszłości. Zaznaczyć warto także, że w najbliższych latach oddelegowanie pracownika z polskiej firmy do Niemiec (tanie rozwiązanie) będzie coraz bardziej opłacalne z uwagi na coraz większe koszty pracodawców związane z zatrudnianiem pracownika w Niemczech (drogie rozwiązanie).

Finansowe zyski z delegowania

Pracodawcy decydujący się na zatrudnianie pracowników w polskiej firmie, następnie delegujący ich do pracy w Niemczech, z następujących ekonomicznych aspektów decydują się na ten model działania:

A)     Delegowanie z polskiej firmy generuje mniejsze koszty zatrudnienia z uwagi na mniejsze obciążenia finansowe (ZUS, podatki).

B)      Mniejsze koszty zatrudnienia powodują większą rentowność podejmowanych zleceń w Niemczech.

C)      Delegowanie pracowników z Polski skutkuje większą konkurencyjnością cen usług na rynku niemieckim w stosunku do konkurencji z Niemiec.

Polska firma ponosi przede wszystkim mniejsze koszty zatrudnienia w porównaniu do niemieckiej firmy, która pracowników musi zatrudnić na niemieckich warunkach, a tym samym pełne ubezpieczenie społeczne opłacić w Niemczech. W przypadku polskiej firmy koszty pracowników są mniejsze, gdyż składki ZUS są niższe od składek ubezpieczeniowych płaconych w Niemczech.

Mniejsze koszty zatrudnienia skutkują większym zarobkiem firmy. Dzięki delegowaniu polskie firmy są dużo tańsze od firm niemieckich i mogą elestycznie kształtować ceny swoich usług. Przede wszystkim z uwagi na mniejsze obciążenia finansowe – a tymi są nie tylko niższe składki ZUS, ale także niższe podatki płacone w Polsce – są w stanie tak zaniżyć koszty, że ich oferty zawsze będą tańsze od ofert firm niemieckich. Delegowanie to odpowiednia droga do uzyskiwania zleceń na rynku niemieckim.

Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Badań Gospodarki. Zdjęcie: Dieter Schütz  / pixelio.de

Chcesz skutecznie delegować pracowników do Niemiec?

Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności!

Zadzwoń! TEL: 34 34 70 200