Sytuacja na niemieckim rynku budowlanym w 2017 roku

Niemieckie place budowy to eldorado finansowe dla polskich firm budowlanych. Mnóstwo wolnych zleceń, rosnące stawki finansowe i coraz bardziej sprzyjająca koniunktura powodują, że w 2017 roku da się dużo zarobić!

Branża budowlana w Niemczech osiągnie w 2017 roku najwyższe obroty od 20 lat. Według zapowiedzi Centralnego Związku Niemieckiego Budownictwa wzrost obrotów w branży budowlanej na koniec 2017 roku ma wynieść co najmniej +5%! To niesamowicie dobry wynik oraz dowód na to, jak doskonale rozwija się branża budowlana w Niemczech. Na tym mogą skorzystać finansowo polskie firmy budowlane, które planują realizować w Niemczech umowy o dzieło. Wartość obrotów na niemieckim rynku budowlanym w 2017 roku osiągnie według prognoz 112.200.000.000 euro.

Już rok 2016 był bardzo dobry dla budownictwa w Niemczech. Wszystko za sprawą rozwoju branży. Obroty za rok 2016 były aż o 37 miliardów euro większe niż w 2015 roku!

Tendencja nadal jest wzrostowa, a rok 2017 ma przynieść jeszcze większą ilość zleceń na rynku budowlanym. Niemcy zabezpieczyli środki finansowe na budowę oraz remonty dróg i autostrad, a także na budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.

W 2016 roku powstało w Niemczech blisko 300.000 nowych mieszkań. Obroty w sektorze budownictwa mieszkaniowego mają w 2017 roku wzrosnąć o 7%. To wszystko i tak za mało. Potrzeby rynku są takie, iż corocznie w Niemczech powinno powstawać 350.000 nowych mieszkań! Eksperci z Centralnego Związku Niemieckiego Budownictwa uważają, iż maksymalnie w 2017 roku powstanie w Niemczech 320.000 nowych mieszkań. Brakuje zatem przynajmniej 30.000 mieszkań.

Dlaczego niemieckie firmy budowlane nie wyrabiają planu minimum?

Głównym problemem stojącym przed branżą budowlaną w Niemczech nie są pieniądze, a brak ludzi do pracy! Co z tego, że potrzeby w samym sektorze budownictwa mieszkaniowego wskazują, że potrzeba każdego roku 350.000 nowych mieszkań, skoro nie ma ich komu budować! W roku 2016 nie udało się nawet osiągnąć poziomu 300.000 mieszkań. To pokazuje, jak dramatyczna jest sytuacja w branży.

Czy polskie firmy budowlane mogą zarobić na boomie budowlanym w Niemczech?

Polskie firmy budowlane są przyjmowane z otwartymi rękoma na niemieckim rynku – pod warunkiem, że dysponują odpowiedniej jakości pracownikami. Jednak doświadczenia polskich firm przy rozbudowie infrastruktury w Polsce w ostatnich latach pozwalają z optymizmem patrzeć na ich funkcjonowanie w realiach niemieckich. Jeżeli polskie firmy nie pozwolą sobie odbić doświadczonych pracowników, to jeszcze przez wiele lat będą bardzo konkurencyjne na niemieckim rynku budowlanym. Dzięki skutecznym modelom delegowania ich koszty własne (koszty pracowników) będą mniejsze od kosztów własnych firm niemieckich. To najlepsza droga do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych z realizowania kontraktów na niemieckich budowach.

Gdzie jest najwięcej wolnych zleceń budowlanych w Niemczech?

W sektorze budowy mieszkań najwięcej wolnych zleceń jest na zachodzie kraju, ale największy przyrost odnotowujemy na wschodzie. Z uwagi na bliskość geograficzną do Polski jest to duża szansa dla polskich firm budowlanych, aby zdobyć atrakcyjny kontrakt we wschodnich Niemczech.

Budownictwo mieszkaniowe w 2017 roku w Niemczech

Część kraju

Wzrost obrotów w stosunku

do roku 2016

Obrót w 2017 roku

w miliardach euro

Zachodnie Niemcy +6% 34,1 miliarda euro
Wschodnie Niemcy +11% 8,8 miliarda euro
Całe Niemcy +7%

42,9 miliarda euro

Źródło: ZDB/HDB

Sektor publiczny także sporo buduje w 2017 roku. Wzrost obrotów przewidywany na koniec roku ma wynieść aż +5%. Jest to najwyższy wzrost od 5 lat! Jednak tutaj nie obędzie się bez przetargów publicznych, do których mogą także stawać polskie firmy. Jednak doświadczenia ostatnich lat pokazują, że zlecenia budowlane w sektorze publicznym zdobywały niemieckie firmy, a jedynie zlecały prace polskim firmom budowlanym, które realizowały je pod niemieckim kierownictwem.

Najmniejszy wzrost spodziewany jest w budownictwie mieszkaniowym, który na koniec roku 2017 ma wynieść +3%. Mimo, iż jest to gorszy wynik od sektora mieszkaniowego i publicznego, to jednak nadal jest to bardzo przyzwoity poziom wzrostu.

Czy pracownicy sektora budowlanego będą zarabiali więcej?

W niemieckiej branży budowlanej zatrudnienie znajduje niecałe 800.000 pracowników, a pracować mogłoby znacznie więcej. Niestety nie ma już skąd brać rąk do pracy na rodzimym rynku. Zgodnie z danymi Federalnej Agencji Pracy w całych Niemczech w roku 2016 było zarejestrowanych jako bezrobotni zaledwie 28.000 pracowników budowlanych. Był to najniższy poziom bezrobocia wśród budowlańców w historii Niemiec!

Dramatyczna sytuacja na niemieckim rynku pracy wymusza sprowadzenie na ten rynek firm i pracowników z zagranicy, którzy zapełniliby lukę w branży usług budowlanych.

Największą możliwość uzyskania wysokich zarobków mają ci pracownicy, którzy nostryfikowali swoje polskie dyplomy w Niemczech. Dzięki temu zarabiają dokładnie tyle, ile niemieccy pracownicy na tym samym stanowisku pracy. Mimo wszystko nieznaczny wzrost wynagrodzeń jest możliwy także dla pozostałych pracowników branży budowlanej, gdyż niedobór ludzi do pracy powoduje, że na rynku pracy rosną wynagrodzenia pracownicze. Dzisiaj pracownik sektora budowlanego znów jest w cenie. Poniżej przedstawiamy zarobki inżynierów budownictwa w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego.

Zarobki inżynierów w budownictwie

Doświadczenie zawodowe liczone w latach pracy

Wysokość rocznego zarobku brutto

 

do 2 lat 41.981 euro
od 3 do 5 lat 48.067 euro
od 6 do 10 lat 51.072 euro
powyżej 10 lat

66.736 euro

Źródło: Robert Half International

Jak widać na przytoczonym przykładzie, doświadczenie w branży jest bardzo w cenie. Im dłużej inżynier pracuje w branży, tym większe osiąga zarobki. Ta sama zasada dotyczy innych fachowców w branży budowlanej.

Jakie są trendy na rynku usług budowlanych?

Polskie firmy budowlane nadal są bardzo konkurencyjne wobec niemieckich firm, jednak w dłuższej perspektywie także im może zacząć brakować rąk do pracy. Jednak tę lukę już wypełniają pracownicy z Ukrainy i innych krajów dawnego Związku Radzieckiego. Pracując w Polsce na budowach nabywają niezbędne doświadczenie, które w przyszłości będzie procentowało na niemieckich budowach. Przyszłość branży leży zatem w delegowaniu Ukraińców przez polskie firmy do pracy w Niemczech.

Opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Związku Niemieckiego Budownictwa, Federalnej Agencji Pracy, Federalnego Urzędu Statystycznego i agencji Robert Half International. Zdjęcie: Bernd Sterzl  / pixelio.de

Chcesz delegować pracowników do Niemiec

na rynek budowlany?

Zadzwoń! TEL: 34 34 70 200

Oferujemy pełny pakiet usług

dla firm eksportowych!