Obciążenie podatkiem dochodowym w Niemczech nie jest wcale duże!

W świadomości wielu Polaków pokutuje przekonanie, że praca w Niemczech wiąże się z odprowadzaniem wysokich podatków. Aktualne raporty dot. wysokości płaconych podatków zaprzeczają tej tezie!

Połowę dochodów zabiera pracownikowi państwo – jeszcze do niedawna takie przekonanie mieli pracownicy zatrudnieni w Niemczech. Powodem takiego myślenia była wiedza na temat tego, że w Niemczech obowiązują jedne z najwyższych stawek podatkowych w Europie. Szczególnie pracownicy o średnich i dużych zarobkach byli narażeni na wysokie obciążenia podatkowe dochodów. Teraz jednak okazuje się, że podatnicy w Niemczech wcale nie płacą drastycznie wielkich podatków, a wśród osób o średnich zarobkach może okazać się, że w wielu przypadkach pracownik zapłaci w Niemczech mniejszy podatek niż dla tej samej kwoty uzyskanego dochodu musiałby odprowadzić w Polsce.

Coraz wyższe zarobki polskich pracowników w Niemczech powodują, że należą oni już w wielu przypadkach nie do grupy najsłabiej zarabiających, a do grupy osób o zarobkach średniej wielkości. Polacy decydując się na wyjazd do pracy w Niemczech chcą zarabiać tyle co Niemcy. Dobre wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych i umiejętność szybkiego odnalezienia się za granicą powodują, że polscy pracownicy zaczęli być doceniani i poszukiwani przez zagranicznych pracodawców. Szczególnie w Niemczech można dostrzec trend wśród tamtejszych pracodawców, że chcą zatrudniać solidnych pracowników znad Wisły. Jednak aby pozyskać dobrych fachowców, to trzeba im za ich pracę dobrze zapłacić.

Przeciętne roczne dochody w Niemczech wynoszą 49.000 euro brutto. Na miesiąc daje to pracownikowi wynagrodzenie powyżej 4.000 euro, jednak od tej kwoty trzeba odciągnąć jeszcze ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia. O ile w wielu przypadkach polscy pracownicy są tylko delegowani na okres przejściowy do Niemiec (do dwóch lat) i ubezpieczenie społeczne jest wtedy płacone przez 24 miesiące w Polsce, to w przypadku podatku dochodowego trzeba go odprowadzić do niemieckiego fiskusa już po upływie pół roku pracy na terenie Niemiec. Dzieje się tak za sprawą tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego, jaki pracownik nabywa po 183 dniach pracy w Niemczech. Wtedy podatek od wynagrodzenia pracownika trzeba zapłacić nie tylko za siódmy miesiąc pracy w Niemczech, ale także wstecz za sześć przepracowanych wcześniej miesięcy. Pytanie jakie rodzi się w tej sytuacji w głowach polskich pracowników wyjeżdżających do pracy w Niemczech jest takie – ile podatku dochodowego zapłacę od dochodów uzyskanych w Niemczech?

Instytut Makroekonomii oraz Badania Koniunktury Fundacji imienia Hansa Böcklera obliczył, że osoby osiągające przeciętne dochody w Niemczech (49.000 euro) może objąć najwyższa stawka podatku dochodowego. Wyniki raportu są następujące: średnie zarobki są usytuowane znacznie poniżej górnej stawki. Fundacja Hansa Böcklera w swoich rachunkach prawdopodobieństwa (Raport IMK 126 z maja 2017, strona 13) wykazała przeciętną oraz końcową stawkę graniczną dla osób osiągających średnie dochody. Przy tym naukowcy rozgraniczyli stawki między wartością środkową i średnią dochodów zarówno dla osób samotnych, jak również małżeństw posiadających dzieci oraz małżeństw bezdzietnych. Wysokość średniego podatku dochodowego dla osób osiągających przeciętne zarobki jest zależna od konstelacji rodzinnej i wynosi od 1,4 do maksymalnie 19,2 procent od dochodu brutto. W kwocie tej są zawarte potrącenia na rzecz podatku solidarnościowego.

Polacy wyjeżdżający do pracy w Niemczech i osiągający średnie zarobki będą zatem w zależności od swojej sytuacji rodzinnej płacili niemiecki podatek dochodowy w przedziale od 1,4% do 19,2%. Porównując wysokość płaconych podatków w Niemczech z podatkami płaconymi od dochodów w Polsce (18% oraz 32%) obciążenie podatkowe po stronie niemieckiej nie jest wcale aż tak wysokie. Wszystko za sprawą wielu odliczeń od podatku, z których można skorzystać przy rozliczeniu rocznym. W rozrachunku końcowym może się nawet okazać, że polski pracownik zatrudniony w Niemczech odprowadzi do niemieckiego fiskusa mniejszy podatek niż wyniosłaby jego wysokość w Polsce.

Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z raportu Fundacji Hansa-Böcklera. Zdjęcie: Thorben Wengert  / pixelio.de

Rozlicz się z niemieckiego podatku!!!

Najwyższe zwroty podatku z Niemiec

rozliczone w systemie DATEV!!!

 

Zadzwoń już teraz!!!

TEL: 77 46 21 240

Maksymalny zwrot podatku!!!