Nowy Urząd Skarbowy w Niemczech dla polskich pracowników i firm

Od 1 września 2017 roku zmienia się właściwość niemieckich Urzędów Skarbowych, które są właściwe dla polskich pracowników i przedsiębiorców w Niemczech. Oznacza to wyrobienie nowych numerów podatkowych.

Niezwykle ważna informacja dotycząca opodatkowania działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących działalność na terenie Republiki Federalnej Niemiec przedsiębiorstw, firm budowlanych oraz zatrudnianych przez nich pracowników. W związku z nawałem pracy, jaki mają urzędnicy odpowiedzialni dotychczas za rozliczenia i sprawowanie kontroli nad podatnikami z Polski działającymi i pracującymi w Niemczech, utworzony zostaje z dniem 01.09.2017 nowy urząd zajmujący się sprawami polskich przedsiębiorstw i pracowników.

Nowy Urząd Skarbowy właściwy miejscem w sprawie opodatkowania mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących działalność gospodarczą w Republice Federalnej Niemiec przedsiębiorstw, firm budowlanych i ich pracowników został zlokalizowany w jednym z miast Landu Dolna Saksonia. Na początku urząd ten będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstw, których pierwsza litera znajduje się na początku alfabetu. Jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter A, B, C, D, E, F lub G, to tacy przedsiębiorcy będą musieli od 1 września 2017 roku wyrobić nowe Numery Identyfikacji Podatkowej na terenie Niemiec (tzw. Steuernummer).

UWAGA!

Pracownicy polskich przedsiębiorstw i firm budowlanych działających w Niemczech, a zaczynających się na literę A, B, C, D, E, F lub G będą przyjmowani przez nowy Urząd Skarbowy niezależnie od początkowych liter ich nazwisk! Zatem zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach pracownicy, których nazwiska zaczynają się na A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż  będą podlegali pod nowy urząd.

Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego przeznaczonego dla polskich przedsiębiorców i pracowników ma ułatwić ich obsługę podatkową na terenie Niemiec. Dzięki temu mają zostać przyspieszone procedury rozliczenia podatku, wydawania zaświadczeń o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku, a także procedury kontrolne. Zaistniała sytuacja mimo zrozumiałego celu, wprowadzi jednak bardzo duże zamieszanie wśród polskich przedsiębiorców i pracowników. Należy oczekiwać, że niejeden przedsiębiorca i pracownik pogubi się w nowej rzeczywistości prawnej. Szczególnie polskie firmy będą narażone na różnego rodzaju zawirowania wokół zmiany właściwości urzędu.

Problemy polskich przedsiębiorstw po reorganizacji:

A)     Utrata ważności dotychczasowego Numeru Identyfikacji Podatkowej w Niemczech.

B)      Wyrobienie nowego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

C)      Poinformowanie kontrahentów i urzędów o zmianie Steuernummer.

D)     Zmiana poleceń zapłaty SEPA.

E)      Zmiana właściwości rachunków bankowych, na które trzeba odprowadzać podatek.

F)      Zamieszanie wokół ważności wydanych zaświadczeń (np. Freistellung).

G)     Przemieszczanie się dokumentacji z urzędu do urzędu.

H)     Wydłużony okres oczekiwania na wydawanie decyzji administracyjnych.

I)       Gromadzenie się zaległości w opracowywaniu dokumentacji.

J)       Nowi urzędnicy nie mający doświadczenia w obsłudze polskich przedsiębiorstw i pracowników.

K)      Długi okres przejściowy, w którym będzie panował chaos.

L)       Brak należytej informacji i wiedzy wśród podatników z Polski.

M)     Złożoność problematyki polskich firm w Niemczech.

N)     Występowanie w obiegu dwóch Numerów Identyfikacji Podatkowej (starego i nowego).

O)     Zmiany pieczątek, pism firmowych, wizytówek i podobnych akcesoriów, na których znajdował się St.-Nr.

P)      Przydzielenie nowych urzędników (tzw. Sachbearbeiter) do już prowadzonych spraw.

Q)     Podjęcie kontaktu z Urzędem Skarbowym w związku ze zmianą przynależności do urzędu.

R)      Monitorowanie zmian.

S)      Wzdrożenie zmian i stosowanie się do nowych instrukcji kancelaryjnych.

T)      Wydłużony czas przepływu informacji pomiędzy urzędem a podatnikami.

U)     Problemy ze zwrotem niemieckiego podatku VAT.

W)    Brak ciągłości rozliczeń w jednym urzędzie.

Z)     Większa odległość geograficzna urzędu od granicy z Polską.

Źródło: Na podstawie informacji Urzędów Skarbowych Brandenburg. Zdjęcie: Uwe Schlick  / pixelio.de