Obowiązek rozliczenia podatkowego Polaków w Niemczech

Polacy pracujący w Niemczech muszą w 9 przypadkach obowiązkowo rozliczyć się z dochodów uzyskanych na terenie Republiki Federalnej Niemiec! Wiąże się to ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej.

Polacy pracujący w Niemczech w wielu przypadkach muszą obowiązkowo rozliczyć się z podatku z niemieckim fiskusem. Wystarczy nieopodatkowany zarobek na terenie Niemiec w kwocie powyżej 410 euro, więcej niż jeden pracodawca, kwoty wolne od podatku, rozliczenie z małżonkiem, różne rodzaje dochodów, pobieranie emerytury, otrzymywanie zasiłków rodzinnych (Kindergeld i Elterngeld) oraz zasiłków socjalnych, a także prowadzenie działalności gospodarczej i już występuje obowiązek rozliczenia podatkowego!

Niemieckie przepisy podatkowe w sposób jednoznaczny określają, kto musi rozliczyć się na terenie Niemiec z uzyskanych dochodów. Nakładając w wielu przypadkach na podatników obowiązek dokonania rozliczenia wymuszają na koniec każdego roku podatkowego zadeklarowanie wysokości osiągniętego dochodu. Wszystko w tym celu, aby zweryfikować, czy podatnik nie musi czasem odprowadzić należnego podatku do niemieckiego fiskusa.

Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą złożyć roczną deklarację podatkową w następujących przypadkach:

Nieopodatkowane dochody powyżej 410 euro.

Kto w Niemczech zarabia powyżej 410 euro, a od jego zarobków nie są odprowadzane żadne podatki, ten obowiązkowo musi złożyć w Niemczech deklarację podatkową z uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów. Niemiecki Urząd Skarbowy sprawdza bowiem, czy od uzyskanych dochodów nie trzeba zapłacić na terenie Niemiec podatku. W wielu przypadkach pracownicy delegowani z innych krajów Unii Europejskiej, osoby zatrudnione w Niemczech na minimum, zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasowym osiągają zarobki, od których pracodawca nie odprowadza żadnego podatku, a wtedy przy rocznym rozliczeniu i wysokiej kwocie zarobku brutto może okazać się, że pracownik ma deficyt podatku i musi odprowadzić go wstecz z własnej kieszeni. Sytuacja bardzo niekomfortowa dla pracownika, gdyż nie zawsze pracodawcy otwarcie informują zatrudnianych pracowników, że ci muszą dokonać na własną rękę rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Niemczech.

Pracownik jest zatrudniony u co najmniej dwóch pracodawców.

Niemieckie prawo przewiduje obowiązek rozliczenia dla podatników, którzy znajdują się w więcej niż jednym stosunku pracy. Pracownik zatrudniony u drugiego pracodawcy powinien posiadać klasę podatkową VI, a tym samym płacony podatek od osiąganego wynagrodzenia jest wysoki. Podstawą do rozliczenia są dwa dokumenty o nazwie Besondere Lohnsteuerbescheinigung, które potwierdzają wysokość zarobku brutto, wysokość odprowadzonego podatku oraz składek ubezpieczeniowych, a także kwot wolnych od podatku. W przypadku posiadania zatrudnienia u trzech różnych pracodawców, co także się zdarza, pracownik powinien posiadać przynajmniej trzy zaświadczenia o uzyskanych zarobkach.

Na zaświadczeniu o zarobkach pojawia się kwota wolna od podatku.

Wielu polskich pracowników na zaświadczeniu o zarobkach (Besondere Lohnsteuerbescheinigung) ma naniesioną kwotę wolną od podatku tzw. Freibetrag – kwotę wypłaconą przez pracodawcę bez potrąceń podatkowych. Freibetrag dotyczy przede wszystkim pieniędzy wypłacanych z tytułu rozłąki i dojazdu do pracy. Trzeba otwarcie przyznać, że wielu pracodawców decydujących się na zatrudnianie Polaków w Niemczech korzysta z tej możliwości i część zarobku pracownika wypłaca jako kwotę wolną od podatku. W tej sytuacji pracownik zatrudniony w Niemczech zawsze musi złożyć roczną deklarację podatkową i rozliczyć się z uzyskanych dochodów z niemieckim fiskusem. Także w tym wypadku fiskus bada, czy aby została odprowadzona właściwa kwota należnego podatku. W przypadku niedoboru podatku, co przy wypłacaniu nieopodatkowanych kwot zdarza się bardzo często, pracownik brakujący podatek musi nadpłacić z własnych środków.

 

Małżonkowie wcześniej rozliczali się wspólnie.

Jeżeli małżonkowie dokonywali rozliczenia wspólnego, to z pewnością także teraz muszą rozliczyć się razem. Dotyczy to przede wszystkim takich przypadków, w których przynajmniej jeden z małżonków posiada klasę podatkową III, V lub VI, a także niektórych przypadków posiadania przez obu małżonków kombinacji klas IV z IV. Warto wiedzieć, że na klasie III oraz V pobierany jest niższy podatek niż na klasie I oraz IV. Tym samym u podatnika będącego na klasie III (małżonek na utrzymaniu), a także u podatników posiadających kombinację III i V (jeden małżonek o wysokich dochodach, a drugi o dużo niższych dochodach) może powstać niedobór podatku. Z tego powodu rozliczenie podatkowe tych podatników zawsze jest obowiązkowe. Niemieckie Urzędy Skarbowe liczą na wystąpienie dopłaty do podatku u małżonków.

Dochody z najmu, dzierżawy, zbycia akcji i spadku.

Gdy ktoś wynajmuje mieszkanie, zbywa papiery wartościowe lub otrzymuje spadek po zmarłym, to zawsze musi te dochody zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym. Wynajmujący, dzierżawcy, akcjonariusze i spadkobiercy są zobowiązani do złożenia rocznego rozliczenia.

Pobieranie emerytury.

Emeryci, którzy pobierają niemiecką emeryturę, zawsze muszą dokonać obowiązkowego rozliczenia podatkowego. Większość emerytury jest objęta obowiązkiem odprowadzenia podatku i co roku kwota podlegająca opodatkowaniu zwiększa się o 2%. Kto zatem otrzymuje niemieckie świadczenie emerytalne, ten z całą pewnością zawsze będzie musiał rozliczyć się z niemieckim fiskusem. Obowiązek ten dotyczy także tych emerytów, którzy mieszkają w Polsce i już nie wyjeżdżają do Niemiec, ale pobierają niemieckie świadczenie emerytalne przesyłane im do Polski.

Pobieranie zasiłków rodzinnych.

Otrzymywanie Kindergeld, Elterngeld lub podobnych świadczeń o charakterze rodzinnym wymusza na wnioskodawcy złożenie obowiązkowej deklaracji podatkowej. Wprawdzie wymienione świadczenia są wolne od podatku, ale niestety trzeba ujawnić ich wysokość w rocznym zeznaniu podatkowym składanym na koniec roku, gdzie sumują się wszystkie przychody – zarówno świadczenia rodzinne, jak i zarobki. To oznacza, że świadczenia rodzinne w połączeniu z dochodami z tytułu pracy mogą podnieść całkowity przychód podatnika i zwiększyć obciążenia podatkowe poprzez wejście na wyższy próg podatkowy. Szczególnie często ma ta sytuacja miejsce, gdy rodzic pracuje i jednocześnie pobiera Kindergeld. Sumując dochody z pracy i wypłatę zasiłku rodzinnego rodzic często płaci wyższy podatek od całości.

Zasiłek rodzinny + Zarobek z pracy = Całkowity przychód pracownika podlegający opodatkowaniu

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Otrzymywanie niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) zawsze wiąże się ze złożeniem na koniec roku obowiązkowej deklaracji podatkowej. Także to świadczenie jest wolne od podatku, ale trzeba ujawnić w rocznym rozliczeniu wysokość wypłacanego przez Urząd Pracy zasiłku. Na koniec każdego roku niemieckie Urzędy Pracy wystawiają stosowne zaświadczenie o wysokości uzyskanego świadczenia. Ten dokument stanowi podstawę do rozliczenia.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy są zobowiązani w Niemczech do składania deklaracji podatkowej podsumowującej osiągane przez nich dochody. Niezależnie, czy prowadzą małą Gewerbe, czy też duży zakład produkcyjny, ciąży na nich obowiązek rozliczeniowy. Dochody rozlicza nie tylko firma, ale także jej właściciel.

Opracowanie własne. Zdjęcie: Tim Reckmann  / pixelio.de

 

Chcesz rozliczyć niemiecki podatek?

Zadzwoń już teraz i skorzystaj z rozliczenia!!!

Osoby fizyczne  TELEFON +48 / 77 46 21 240

Przedsiębiorcy TELEFON +48 / 34 34 70 200

Profesjonalny serwis rozliczeniowy!!!

Najwyższe zwroty podatków!!!