Coraz więcej Polaków ma uznany w Niemczech dyplom!

Rośnie liczba osób, które zdobyły zawód w Polsce, a następnie uzyskały w Niemczech jego potwierdzenie. Nostryfikacja polskiego dyplomu stała się niezwykle skutecznym środkiem do zwiększania zarobków.

Wykształcenie gwarantuje sukces! Pracownicy wyjeżdżający z Polski do pracy w Niemczech coraz częściej podejmują zatrudnienie dopiero po uznaniu przez niemieckie urzędy dyplomów zdobytych w Polsce. W ciągu tylko jednego roku uznanie na terenie Niemiec zagranicznych kwalifikacji zawodowych wzrosło aż o 15,1%. Procedura zwana nostryfikacją cieszy się coraz większą popularnością. Polscy fachowcy decydują się na ten krok, gdyż uznany dyplom gwarantuje im dostęp do lepszych stanowisk pracy i przede wszystkim wyższe zarobki.

19.179 kwalifikacji zawodowych nabytych za granicą uznano w 2016 roku za kompletne lub częściowe w stosunku do kwalifikacji uzyskanych w Niemczech. W porównaniu do roku 2015, w którym uznano 16.662 zagranicznych kwalifikacji zawodowych, odpowiada to wzrostowi o 15,1%. Warto także podkreślić, że 13.164 wniosków rozpatrzono w 2016 jako kompletne, natomiast 6.015 wniosków jako ograniczone. Decyzje w tym przypadku dotyczą uzupełnienia wiadomości lub umiejętności. Tylko 669 wniosków rozpatrzono negatywnie. Głównym powodem, dla którego niemieckie urzędy odmówiły uznania zawodu, to niespójny system kształcenia w kraju wydania dyplomu, który nie pokrywa się z nauczaniem obowiązującym dla danego zawodu w Niemczech. W tym miejscu trzeba jednak otwarcie przyznać, że wielu polskich absolwentów nie ma problemu z uzyskaniem potwierdzenia kompetencji zawodowych w Niemczech, gdyż tok nauczania w Polsce jest bardzo często zbieżny z tokiem nauczania w niemieckich szkołach. Dodatkowo dużym atutem jest doświadczenie zawodowe.

Za uznaniem polskiego dyplomu w Niemczech przemawiają duże zarobki. Pracownik posiadający nostryfikowany dyplom zarabia dokładnie tyle, ile jego niemiecki kolega na tym samym stanowisku pracy. Dodatkowo coraz sprawniej przebiega procedura uznania zawodu. To powoduje, że coraz więcej osób chce potwierdzić swój dyplom, a decyduje się na to jeszcze przed wyjazdem do pracy za granicą. Kto chce nostryfikować w Niemczech polski dyplom, ten kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem zarobkowym powinien skompletować niezbędne dokumenty i złożyć stosowny wniosek.

Niemieccy urzędnicy bardzo dobrze przygotowali procedury pozwalające na uznanie w Niemczech dyplomu uzyskanego w innym kraju. Dzięki temu sprawnie przebiega cały proces nostryfikacji. W sumie zostało opracowanych przez odpowiednie stanowiska 27.270 różnych spraw dotyczących uznawania zawodu. Tylko w ciągu 2016 roku wpłynęło 23.028 nowych wniosków z zagranicy. To było 21,7 % więcej opracowanych wniosków w/s uznawania zawodu, niż w roku 2015, kiedy to 22.404 wnioskodawców zdecydowało się złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji w Niemczech. Rosnąca liczba wnioskodawców zawsze powoduje pewne przesunięcie się terminów na rozpatrzenie wniosków. Nie inaczej było i w tym przypadku. W sprawach bieżących wniosków na koniec 2016 roku urzędy nie wydały jeszcze żadnych decyzji w 6.471 sprawach.

Największą popularnością cieszą się przede wszystkim zawody medyczne. To właśnie lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki i inni przedstawiciele zawodów medycznych najczęściej chcą uznać swoje kwalifikacje zawodowe. Ta grupa zawodowa złożyła w 2016 roku aż 19.869 wniosków o uznanie dyplomu!

W roku 2016 następujące grupy medyczne ubiegały się w Niemczech o uznanie zagranicznego dyplomu:

  1. 8.034 pielęgniarek i opiekunek medycznych.
  2. 7.569 lekarek i lekarzy.
  3. 957 fizjoterapeutek i terapeutów.

Także przedstawiciele innych zawodów mogą ubiegać się w Niemczech o uznanie dyplomu zdobytego w Polsce. Sporo inżynierów, informatyków, rzemieślników składa wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Większość wniosków o uznanie dyplomu pochodzi od obywateli Unii Europejskiej, ale stale rośnie też liczba wnioskodawców z innych kontynentów. Szczególnie na sile przybiera trend uznawania w Niemczech zawodów przez Azjatów. Głównie z uwagi na migrantów z Syrii rośnie liczba chętnych na uznanie zawodu. W roku 2016 aż 5.415 wnioskodawców pochodziło z Azji. Dla porównania 11.889 obywateli unijnych ubiegało się w 2016 roku o uznanie zawodu w Niemczech. W grupie tej było 2.259 Polaków.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych. Zdjęcie: Lindas Fotowelt  / pixelio.de

CHCESZ UZNAĆ W NIEMCZECH POLSKI DYPLOM?

Zadzwoń!!! TEL: +48 / 77 462 12 40

DZIĘKI NOSTRYFIKACJI ZWIĘKSZĄ SIĘ

TWOJE ZAROBKI W NIEMCZECH!!!