W Niemczech rosną zarobki pracowników

Ciągle rosnące wynagrodzenia pracowników powodują, że niemiecki rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny dla Polaków poszukujących zatrudnienia. W ciągu roku płace nominalne wzrosły w Niemczech o +2,9%.

Polskim pracownikom nadal opłaca się wyjeżdżać do pracy w Niemczech w celach zarobkowych. Z roku na rok rosnące wynagrodzenia przekładają się na stan portfeli pracowników, którzy za tę samą pracę zarabiają coraz większe pieniądze. Sytuacja finansowa polskich pracowników na niemieckim rynku pracy jest od kilku lat bardzo dobra, gdyż tendencję wzrostu wysokości płac obserwujemy od 2011 roku i trwa ona do dnia dzisiejszego. Niedobór pracowników, wzrost stawek wynagrodzenia minimalnego, mniejsza konkurencja na rynku pracy oraz większe zasoby finansowe w rękach pracodawców powodują, że w Niemczech za wykonywaną pracę płaci się coraz więcej.

Wzrost płacy nominalnej wyniósł w drugim kwartale 2017 roku +2,9% w stosunku do drugiego kwartału 2016 roku. Spoglądając na średnią wzrostu płac w ostatnich latach trzeba dodać, że wynik ten jest lepszy o pół procenta niż średnia z ostatnich 20 kwartałów! To dobitnie pokazuje, jak szybko rosną wynagrodzenia w Niemczech. Rok 2017 jest w tym przypadku przełomowy. Zarówno pierwszy (+2,6%), jak i drugi kwartał 2017 (+2,9%) przyczynił się do szybkiego wzrostu płac. Biorąc pod uwagę wzrost cen w Niemczech, jaki nastąpił pomiędzy kwietniem a czerwcem (+1,7%), to mimo wszystko wzrost płacy realnej wynosi dla drugiego kwartału 2017 roku aż +1,2%. To naprawdę świetny wynik! Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że polscy pracownicy większość zarobionych w Niemczech pieniędzy przywożą do Polski, a nie wydają ich w Niemczech (poza kosztami mieszkania, paliwa i jedzenia), to przy wzroście nominalnym płac w wysokości +2,9% wyraźnie odczuwają w portfelach przypływ gotówki. Co istotne, wzrost płac w Niemczech to nie jednorazowy skok, czy też przejściowa sytuacja. Wynagrodzenia płacone na terenie Republiki Federalnej Niemiec rosną systematycznie od kilku dobrych lat. W roku 2016 płace nominalne wzrosły o +2,3%. Nie inaczej było rok i dwa lata wcześniej. Zarówno w 2015, jak i 2014 roku, płace nominalne wzrosły o +2,7%. Dla porównania w roku 2013 płace nominalne podskoczyły o +1,4%, w roku 2012 o +2,5%, natomiast w roku 2011 o +3,3%.

Dzisiaj pracownicy wyjeżdżający do pracy w Niemczech mają coraz większe żądania finansowe wobec pracodawców. Aby pozyskać dobrego pracownika, to trzeba mu odpowiednio dobrze zapłacić. Dzięki temu rosną stopniowo stawki, jakie płaci się pracownikom w Niemczech, a dzięki temu pozytywnemu trendowi Polacy zarabiają coraz lepiej na niemieckim rynku pracy. Najlepszym dowodem na to są poniższe dane, które pokazują jak kwartał po kwartale rosły od 2011 do 2017 roku wynagrodzenia w Niemczech.

Okres

Wzrost wynagrodzenia w % w stosunku

do tego samego okresu w roku poprzednim

I kwartał 2011 + 3,8
II kwartał 2011 + 4,0
III kwartał 2011 + 3,0
IV kwartał 2011 + 2,4
I kwartał 2012 + 2,1
II kwartał 2012 + 2,5
III kwartał 2012 + 3,0
IV kwartał 2012 + 2,7
I kwartał 2013 + 1,5
II kwartał 2013 + 1,4
III kwartał 2013 + 1,3
IV kwartał 2013 + 1,3
I kwartał 2014 + 2,7
II kwartał 2014 + 2,6
III kwartał 2014 + 2,7
IV kwartał 2014 + 2,7
I kwartał 2015 + 2,6
II kwartał 2015 + 3,2
III kwartał 2015 + 2,5
IV kwartał 2015 + 2,5
I kwartał 2016 + 2,9
II kwartał 2016 + 2,0
III kwartał 2016 + 2,3
IV kwartał 2016 + 2,3
I kwartał 2017 + 2,6
II kwartał 2017 + 2,9

Źródło: Dane Federalnego Urzędu Statystycznego

Należy się spodziewać, że sytuacja jeszcze długo nie ulegnie zmianie i z całą pewnością wynagrodzenia w Niemczech będą szybko rosły do roku 2022. W Niemczech planowanych jest sporo inwestycji, a niedobór kadr jest tak olbrzymi, że kraj stoi przed nie lada wyzwaniem, jak ściągnąć do Niemiec nowych pracowników i zapełnić luki na lokalnym rynku pracy. Z tego powodu polscy specjaliści zainteresowani pracą w Niemczech przez najbliższe lata mają zagwarantowane wysokie zarobki.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie:  Andreas Hermsdorf  / pixelio.de