7,9 miliona osób korzysta w Niemczech z pomocy społecznej!

W Republice Federalnej Niemiec wiele osób korzysta z możliwości uzyskania świadczeń o charakterze pomocy społecznej i w ten sposób przez lata żyje na garnuszku państwa! Zamiast pracować otrzymują pewne pieniądze.

Bardzo popularną formą korzystania w Niemczech z dobrodziejstw systemu socjalnego stało się pobieranie od państwa środków finansowych, które gwarantują podstawowy poziom życia. Dla wielu (szczególnie imigrantów) jest to sposób na egzystencję. Zamiast pójść do pracy, kilka milionów osób decyduje się pozostać w domu i czerpać korzyści z pieniędzy, które oferuje państwo niemieckie. Bez zbędnego wysiłku pieniądze te starczają na zapewnienie bieżących potrzeb. Z możliwości takiej korzysta spora grupa osób.

Dane z roku 2017 dotyczące liczby osób pobierających świadczenia socjalne nie zostały jeszcze podliczone, dlatego aby zobrazować skalę tego zjawiska, musimy sięgnąć do danych z roku 2016.

Na koniec roku 2016 aż 7,9 miliona ludzi otrzymywało w Niemczech świadczenia zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z danymi Federalnego Urzędu Statystycznego stanowiło to o 1,6% mniej osób pobierających świadczenia, niż na koniec roku 2015, gdzie prawie 8 milionów osób otrzymywało pieniądze z zabezpieczenia społecznego. Różnica jestem zatem minimalna i śmiało można stwierdzić, że ciągle ta sama grupa osób żyje na koszt państwa i podatników. Jedynie wśród liczby azylantów korzystających z Sozialhilfe możemy dostrzec istotne zmiany. Przeniesienie świadczeń zabezpieczenia społecznego jest formą państwowej pomocy finansowej,  która za cel stawia sobie zapewnienia podstawowych środków do życia.

Następujące świadczenia wypłacono w Niemczech:

  • Prawie 6 milionów ludzi otrzymywało na koniec roku 2016 świadczenia ogólne (zasiłek dla bezrobotnych II lub zasiłek socjalny) zgodnie z drugą księgą kodeksu prawa socjalnego (SGB II) ,,ubezpieczenie podstawowe dla osób poszukujących pracę” tzw. Hartz IV (zryczałtowane świadczenia dla bezrobotnych II stopnia). W porównaniu do roku 2015 wzrosła zatem liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń o +2,3%.
  • Ubezpieczenie podstawowe w starszym wieku i przy obniżonej zdolności do pracy zarobkowej, zgodnie z XII księgą kodeksu prawa socjalnego ,,pomoc socjalna”, otrzymuje około miliona osób. Liczba ta spadła w stosunku do roku 2015 o 1,2%.
  • Regularne świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl otrzymywało w 2016 roku około 728.000 osób. Odpowiada to regresji w wysokości 25,3%. Spadek ten wynika w szczególności z dużej liczby zakończonych lub rozstrzygniętych postępowań w sprawach dotyczących udzielenia azylu. Dotyczyło to osób, które już nie spełniają warunków otrzymywania świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl.
  • Około 133.000 osób pobierało w 2016 roku pomoc dla zapewnienia bytu poza instytucjami zgodnie z XII księgą kodeksu prawa socjalnego ,,pomoc socjalna”. W porównaniu z 2015 rokiem liczba ich spadła o 2,7%.

Powyższe dane w doskonały sposób pokazują skalę zjawiska. Osób korzystających z pomocy społecznej jest 7,9 miliona – w kraju, którego liczbę mieszkańców szacuje się obecnie na 82,5 miliona. Wychodzi zatem na to, że prawie co dziesiąty mieszkaniec Niemiec nie chce (lub nie może) pracować i żyje na koszt państwa.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie:  Bernd Kasper  / pixelio.de