Niemiecka gospodarka w 2018 roku

Stan niemieckiej gospodarki wpływa na ilość nowych miejsc oraz liczbę wolnych zleceń dostępnych dla firm. Na dobrej koniunkturze zyskują polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech, jak i polskie przedsiębiorstwa.

Niemiecka gospodarka w roku 2018 zapowiada się optymistycznie. Ma być więcej inwestycji niż w latach poprzednich, a to z kolei pociąga za sobą więcej pracy dla przedsiębiorstw i zatrudnianych przez nie pracowników. Dzięki dobrej koniunkturze powstanie w Niemczech wiele nowych miejsc pracy, a także dotychczasowe stanowiska będą lepiej opłacane przez pracodawców. Motorem napędowym niemieckiej gospodarki jest przede wszystkim eksport, szczególnie kierowany na rynek amerykański i azjatycki.

Aby dokonać oceny perspektyw gospodarczych na 2018 rok, przeanalizowaliśmy wyniki badań największych niemieckich instytucji zajmujących się badaniem rynku i gospodarki. Wszystkie instytucje są zgodne co do tego, iż rok 2018 będzie dla przedsiębiorców bardzo dobry.

Jak wynika z ankiety gospodarczej Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii, aż 42% ankietowanych firm chcą więcej inwestować w roku 2018, a tylko 11% zakłada mniejsze przedsięwzięcia nabywcze. Inwestycje oznaczają zawsze powstawanie nowych miejsc pracy. Jedyną kroplą goryczy jest ciągły brak wykwalifikowanych specjalistów, a niedobór fachowców widać na każdym kroku. Z tym problemem zmaga się większość niemieckich przedsiębiorstw, choć patrząc na interesy polskich firm działających na zachód od Odry, wiadomość ta jest akurat bardzo dobra. Stwarza się bowiem ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw na zaistnienie na wymagającym rynku niemieckim. Według danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii aż 47% niemieckich przedsiębiorstw potwierdza, że brak fachowców ogranicza możliwości produkcji. Niemcy chcą jednak więcej produkować i eksportować na rynki zagraniczne. Do tego potrzeba jednak rąk do pracy.

Także według analizy Bundesbanku także w 2018 roku nadal będzie trwał w Niemczech boom gospodarczy. Tendencję wzrostową można już było zaobserwować pod koniec 2017 roku. Gospodarka niemiecka w czwartym kwartale 2017 roku była wciąż na silnym kursie ekspansywnym, o czym Bank Federalny informował w sprawozdaniach miesięcznych. Nastroje w gospodarce przemysłowej będą w 2018 roku na rekordowym poziomie. Stan zleceń w przemyśle jest już znakomity, a będzie jeszcze lepszy. Ponadto sytuacja na rynku pracy jest historycznie korzystna. Odsetki od oszczędności są niezwykle niskie, więc wiele niemieckich przedsiębiorstw nie odkłada środków finansowych, a nimi obraca. Sytuacja ta sprzyja przede wszystkim inwestowaniu.

Swoją ankietę na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech przeprowadziła także Niemiecka Agencja Prasowa. Zgodnie z jej wynikami w roku 2018 trzeba się spodziewać silnego wzrostu. Pomimo zawieszenia Brexit, eksperci widzą nierozwiązany konflikt Północnej Korei. Dodatkowo umocnienie się euro obecnie nie kończy się na boomie gospodarczym w Niemczech. Wszystko wskazuje na stabilny wzrost gospodarki, zarówno w tym roku i jak i w przyszłym, relacjonowali ekonomiści niemieckich banków głównych w ankiecie Niemieckiej Agencji Prasowej. Dzięki dużej ilości zleceń i dobrym perspektywom eksportu, przedsiębiorstwa przemysłowe inwestowały przede wszystkim ponownie w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne.

600.000 nowych miejsc pracy w roku 2018

Niemiecka Izba Gospodarcza (DIHK) liczy się ze znacznym wzrostem liczby osób zatrudnionych w Niemczech. Zatrudnienie wzrasta od trzynastu lat i tendencja ta będzie miała miejsce również w 2018 roku. Zgodnie z aktualną ankieta biznesową DIHK liczy, iż w 2018 roku powstanie w Niemczech aż  650.000 nowych stanowisk pracy. Niestety wzrastają problemy w przedsiębiorstwach, aby otwarte stanowiska zasilić siłą roboczą. Z tego powodu 50.000 z planowanej liczby miejsc pracy może zostać nie obsadzonych. W efekcie końcowym zatrudnienie na koniec 2018 roku może wynieść w Niemczech plus 600.000 pracowników. Na tym mogą skorzystać polscy pracownicy, którzy zdecydują się na wyjazd zarobkowy do Niemiec. Będzie stosunkowo łatwo zasilić nowe miejsca pracy na bardzo chłonnym rynku.

Zmniejszenie składki ubezpieczenia społecznego

Świetną wiadomością dla pracodawców planujących na terenie Niemiec zwiększyć w 2018 roku zatrudnienie jest informacja o spadku wysokości składki emerytalno-rentowej. Wysokość stawki za ustawową emeryturę obniży się na początku 2018 roku prawdopodobnie nieznacznie, bo o tylko o 0,1 punktów procentowych na poziom 18,6 procent. O tym poinformował zarząd ubezpieczalni rentowej. Rząd Federalny powinien podjąć stosowne kroki w drodze rozporządzenia. Powodem pozytywnych finansów emerytalnych są dobra koniunktura, sytuacja gospodarcza i zatrudnienie. Prawdopodobnie do roku 2022 składki emerytalne mogą pozostać stabilne. W przypadku polskich firm nadal najbardziej opłacalną formą zatrudniania będzie zawieranie umów o pracę pomiędzy polskim przedsiębiorstwem a pracownikiem, a następnie delegowanie go z polskiej firmy do pracy w Niemczech. Niższe składki ubezpieczenia społecznego odprowadzane do polskiego ZUS-u nadal będą atrakcyjne dla pracodawców.

Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii, Banku Federalnego, Niemieckiej Agencji Prasowej, Niemieckiej Izby Gospodarczej (DIHK) oraz ubezpieczalni rentowej (Rentenversicherung). Zdjęcie: Henning Hraban Ramm  / pixelio.de