Wzrost obrotów firm budowlanych w Niemczech

Obroty w niemieckiej branży budowlanej w ciągu 12 miesięcy wzrosły aż o +9,3%. Duża ilość wolnych zleceń na rynku budowlanym w Niemczech powoduje, że polskie firmy będą miały dużo pracy w nowym sezonie.

Niemcy wymagają przebudowy. Nowe autostrady, nowe osiedla mieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej powstają jak grzyby po deszczu. Tylko w 2017 roku niemiecka branża budowlana odnotowała obroty w wysokości 113 miliardów euro! Niemieckie budowy to doskonałe miejsca na zdobycie nowych kontraktów dla polskich firm budowlanych, które uzyskane w ostatnich latach doświadczenie w Polsce z pożytkiem wykorzystują za zachodnią granicą. Zapotrzebowanie w Niemczech na polskich podwykonawców jest przeolbrzymie!

Od wielu lat polskie firmy budownictwa eksportowego są obecne na niemieckim rynku budowlanym. Większość firm realizuje kilkumiesięczne kontrakty budowlane i oddelegowuje polski personel do prac wykonywanych na terenie Niemiec. Najbardziej opłacalne kontrakty trwają do pół roku. Z uwagi na obciążenia niemieckim podatkiem dochodowym od wynagrodzeń pracowników, wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na realizację tylko zleceń trwających nie dłużej niż 6 miesięcy. Dzięki temu opodatkowanie wynagrodzeń pracowników zostaje po polskiej stronie, co automatycznie oznacza mniejsze koszty świadczenia usługi. Jednak większe kontrakty i możliwość rozwoju przedsiębiorstw sprawiają, że coraz częściej szczególnie te większe firmy decydują się na otwarcie oddziału w Niemczech, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych zleceń – a tych jest coraz więcej. Wystarczy sięgnąć do danych statystycznych pokazujących wzrost obrotów w niemieckiej branży budowlanej pomiędzy końcem 2016 a końcem 2017 roku. Wszystkie dziedziny gospodarki budowlanej zanotowały duży wzrost obrotów, sięgający od +5,5% do +12,5%.

Dziedzina gospodarki budowlanej Wzrost obrotów w procentach

pomiędzy końcem 2016 a końcem 2017r.

Branża budowlana razem +9,3%
Budownictwo naziemne +10,8%
Budownictwo podziemne +7,4%
Budownictwo mieszkaniowe +12,5%
Budownictwo gospodarcze +9,3%
Budownictwo gospodarcze wysokościowe +11%
Budownictwo gospodarcze podziemne +6,6%
Budownictwo publiczne +7,4%
Budownictwo publiczne naziemne +5,5%
Budownictwo drogowe +8,8%
Pozostałe budownictwo podziemne +6,7%

Źródło: Federacja Niemieckiej Branży Budowlanej oraz Federalny Urząd Statystyczny.

Pod koniec 2017 roku sprzedaż w branży budowlanej była aż o +9,3% wyższa niż pod koniec 2016 roku. Wzrost sprzedaży w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku odnotowano we wszystkich sektorach głównego budownictwa. Najbardziej wzrosły obroty w działalności rozbiórkowej i w pracach przygotowawczych, bo o +12,7%. Natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w branży inżynieryjnej i budowy oczyszczalni ścieków, gdzie wyniósł on +3,1% w stosunku do listopada 2016 roku. To znak, że niemiecka gospodarka budowlana nabiera rozpędu. Według wstępnych wyników danych Federalnego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2017 roku, a więc w miesiącu kończącym sezon budowlany, było +2,3% więcej osób zatrudnionych w budownictwie niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W budownictwie inżynieryjnym zanotowano wzrost na poziomie +6,4%.

Wszystkie dane statystyczne i gospodarcze pokazują, że budownictwo w Niemczech przeżywa w tej chwili jeden z najlepszych okresów w ostatnich dziesięcioleciach. Rok 2018 może być jeszcze lepszy dla firm budowlanych, gdyż wzrost o +12,7% obrotów w działalności rozbiórkowej i w pracach przygotowawczych w 2017 roku dowodzi, że prace budowlane na terenach przygotowanych pod inwestycje będą realizowane dopiero w 2018 roku. Firmy, które chcą realizować w Niemczech kontrakty lub umowy o dzieło, będą miały pełne ręce roboty. To powinno stanowić dużą zachętę dla polskich firm zainteresowanych wejściem na niemiecki rynek budowlany.

Opracowanie własne na podstawie danych Federacji Niemieckiej Branży Budowlanej oraz Federalnego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie:  Margot Kessler  / pixelio.de

Chcesz wejść na niemiecki rynek budowlany?

Poprowadzimy Twoją firmę i pracowników do sukcesu finansowego w Niemczech!

Zadzwoń! Telefon: +48 / 34 34 70 200

Więcej informacji o usługach dla polskich firm w Niemczech na stronie internetowej:

www.kommerz.pl