Baukindergeld – nowy zasiłek rodzinny w Niemczech

Rodzina posiadająca trójkę dzieci otrzyma aż 36.000 EUR (trzydzieści sześć tysięcy euro) zasiłku rodzinnego na dzieci z przeznaczeniem na własne mieszkanie. Miliony chętnych chcą złożyć wniosek!

Warunkiem otrzymania Baukindergeld jest kryterium dochodowe. Jeżeli dochody rodziny w jednym roku kalendarzowym nie przekroczą łącznej kwoty 75.000 euro, to można ubiegać się o pieniądze z tytułu budowlanego zasiłku rodzinnego. Baukindergeld wypłacany na rodziny z jednym dzieckiem będzie wynosił 12.000 euro. Dla rodzin z dwójką dzieci przewidziano wypłatę 12.000 euro + 12.000 euro, co razem daje 24.000 euro. Z kolei rodziny z trójką dzieci otrzymają 12.000 euro + 12.000 euro + 12.000 euro, a więc w sumie 36.000 euro.

Wypłata budowlanego zasiłku rodzinnego (Baukindergeld) dla rodzin kupujących mieszkanie nastąpi w cyklu 10-letnim po 1.200 euro rocznie na jedno dziecko. Oznacza to, że rodzina posiadająca 1 dziecko otrzyma łącznie w ciągu dziesięciu lat kwotę 12.000 euro dofinansowania. Są to na tyle duże pieniądze, że warto się o nie ubiegać! Szczególnie rodziny wielodzietne otrzymają potężny zastrzyk gotówki, gdyż kwota 1.200 euro rocznie wypłacana będzie na każde dziecko. Rodziny z trójką dzieci otrzymają zatem 3.600 euro co roku przez 10 lat (łącznie 36.000 euro). Rodziny z czwórką dzieci mogą liczyć na jeszcze większe dofinansowanie, które tylko w ciągu jednego roku wyniesie 4 x 1.200 euro, a więc 4.800 euro. Po dziesięciu latach rodzina z czwórką dzieci będzie dysponowała kwotą 48.000 euro. Jest zatem o co walczyć, dlatego rodziny noszące się z zamiarem zakupu mieszkania powinny koniecznie złożyć wniosek o przyznanie Baukindergeld.

Poza kryterium dochodowym trzeba spełnić jeszcze dwa istotne warunki, aby rodzicom został przyznany Baukindergeld. Pierwszym z nich jest prawo do Kindergeld (niemiecki zasiłek rodzinny). Jeżeli rodzice otrzymują już świadczenie pieniężne z tytułu Kindergeld, to mogą się ubiegać także o Baukindergeld. Dla większości rodziców spełnienie tego warunku nie powinno stanowić żadnego problemu. Wystarczy pracować w Niemczech przynajmniej pół roku, aby nabyć status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, co z kolei uprawnia do otrzymania Kindergeld, jeżeli dzieci zamieszkują obszar Unii Europejskiej.

Drugi z dodatkowych warunków, od których uzależnione jest przyznanie Baukindergeld, także nie jest trudny do spełnienia – dziecko musi mieszkać razem z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym. Większość dzieci, szczególnie niepełnoletnich, mieszka razem z rodzicami. W przypadku małżonków żyjących osobno (np. będących w separacji lub po rozwodzie) ten z nich otrzyma Baukindergeld, u kogo dziecko ma stałe miejsce zamieszkania. W przeważającej części przypadków niepełnoletnie dziecko ma miejsce zamieszkania u matki, dlatego ona będzie wnioskodawcą wniosku o Baukindergeld.

W przypadku ukończenia przez dziecko 25 lat, kończy się prawo do pobierania na to dziecko niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld. Oznacza to także, że wraz z ukończeniem 25 roku życia wygasa prawo do Baukindergeld. To dobitnie pokazuje, że jeden zasiłek jest uzależniony od drugiego i Baukindergeld mogą otrzymać tylko te osoby, które pobierają Kindergeld. Jak jednak nietrudno dostrzec, niemiecki ustawodawca nie postawił zbyt wygórowanych wymagań wobec wnioskodawców pragnących otrzymać budowlany zasiłek rodzinny.

Baukindergeld jest świadczeniem pieniężnym mającym za cel wsparcie finansowe rodzin, które kupują mieszkanie własnościowe lub budują własny dom. Koalicja rządząca w Niemczech wprowadzi Baukindergeld w trakcie 2018 roku. Wielu rodzinom stworzy się w ten sposób możliwość kupienia mieszkania na własność. Zgodnie z projektem zakupione mieszkanie musi mieć powierzchnię minimum 25 metrów kwadratowych. Wsparcie finansowe państwa będzie ważne szczególnie dla tych rodziny, którym brakuje własnego kapitału na spełnienie marzeń o własnych czterech kątach.

O Baukindergeld mówiono już w Niemczech jesienią 2016 roku i wskazywano jego wprowadzenie na rok 2017. Zgodnie z ówczesnymi planami jeżeli dochody rodziny w jednym roku kalendarzowym nie przekroczyłyby łącznej kwoty 70.000 euro, to pieniądze z tytułu budowlanego zasiłku rodzinnego (Baukindergeld) wypłacane na rodziny z jednym dzieckiem miały wynosić 8.000 euro. Dla rodzin z dwójką dzieci przewidziano najpierw wypłatę 8.000 euro + 6.000 euro, co dawałoby razem 14.000 euro. Z kolei rodziny z trójką dzieci miały otrzymać 8.000 euro + 6.000 euro + 6.000 euro, a więc w sumie 20.000 euro. Sprawa przesunęła się czasowo z uwagi na nieoczekiwanie długi okres formułowania rządu federalnego przez koalicjantów. Mimo czasowego poślizgu z wprowadzeniem świadczenia politycy CDU, CSU i SPD podwyższyli kwotę Baukindergeld do 1.200 euro rocznie na 1 dziecko przez okres 10 lat oraz podnieśli kryterium dochodowe z 70.000 euro do 75.000 euro (taką kwotę mogliby maksymalnie zarabiać rocznie rodzice ubiegający się o Baukindergeld). Rodzinie z jednym dzieckiem dałoby to łącznie 12.000 euro. Do tego będzie obowiązywała kwota wolna od podatku w wysokości 15.000 euro na każde dziecko. Na cele związane z wypłatą Baukindergeld mają zostać przeznaczone w budżecie 4 miliardy euro.

Oczekuje się, że wnioski o wypłatę Baukindergeld zostaną złożone przez kilka milionów rodzin. Duże zainteresowanie budowlanym zasiłkiem rodzinnym można zaobserwować w szczególności wśród młodych małżeństw, które chcą rozpocząć życie na swoim. Baukindergeld z całą pewnością pomoże im spełnić marzenia o własnym mieszkaniu.

Opracowanie własne na podstawie informacji CDU Online, Plany GroKo. Zdjęcie: Thorben Wengert  / pixelio.de

Chcesz otrzymać cały pakiet niemieckich zasiłków rodzinnych? Zdobędziemy dla Ciebie i Twojej rodziny pieniądze w Niemczech!

Zadzwoń! Telefon: +48 / 77 46 21 240

Więcej informacji o usługach dla polskich pracowników w Niemczech na stronie:

www.kancelariafinansowa.eu