Ile pieniędzy z tytułu Kindergeld płynie do Polski?

W ciągu ostatnich 7 lat aż dziesięciokrotnie wzrosła kwota Kindergeld wypłacana przez niemieckie Kasy Rodzinne na dzieci zamieszkujące poza Niemcami. Połowa z tych pieniędzy trafia do Polski!!!

Olbrzymie kwoty pieniędzy są wypłacane przez Federalną Agencję Pracy (BA Bundesagentur für Arbeit) na dzieci mieszkające w innych krajach poza Niemcami. Tylko w samym 2017 roku kwota niemieckiego Kindergeld wypłacona za granicę wyniosła 343 miliony euro. Jeszcze siedem lat wcześniej (2010 rok) Kindergeld płacony na dzieci zagraniczne wynosił 35,8 miliona euro. Oznacza to, że w ciągu zaledwie siedmiu lat kwota wypłacanego niemieckiego zasiłku rodzinnego wzrosła niemal dziesięć razy.

Liczba dzieci, na które przysługiwał Kindergeld doskonale obrazuje, ile osób starało się uzyskać świadczenie w ostatnich latach.

Na koniec 2017 roku (31.12.2017) Federalna Agencja Pracy odnotowała 215.499 dzieci za granicą, na które otrzymano Kindergeld. Dla przykładu na koniec 2010 roku (31.12.2010) liczba ta wynosiła tylko 61.615 dzieci. Różnica jest zatrważająca. W ciągu siedmiu lat Kindergeld otrzymano na kolejne 153.884 dzieci! To dobitnie pokazuje, że obcokrajowcy pracujący w Niemczech w pełni korzystali w ostatnich latach z prawa do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego przyznawanego na dzieci zamieszkujące w innych krajach unijnych, w tym w Polsce.

Z liczy 215.499 dzieci, na które niemieckie Kasy Rodzinne płacą Kindergeld, aż 102.939 dzieci mieszka w Polsce. Aktualnie rodzina z jednym dzieckiem otrzymuje 194 euro, z dwójką dzieci 388 euro, z trójką 588 euro, z czwórką 813 euro. Każde następne dziecko daje kolejne 225 euro. W efekcie końcowym do Polski płynie strumień pieniędzy wypłacanych z tytułu Kindergeld. Jeżeli porównamy liczbę dzieci zamieszkujących inne kraje europejskie, których rodzice pracują w Niemczech, to od razu dostrzeżemy, że najwięcej pieniędzy, bo blisko połowa, trafia do polskich rodzin. Poniżej prezentujemy tabelę, którą sporządziliśmy na bazie danych Federalnej Agencji Pracy, prezentującą liczbę dzieci w krajach Unii Europejskiej, na jakie w 2017 roku był pobierany niemiecki zasiłek rodzinny.

Kraj zamieszkania dziecka w UE Liczba dzieci, na które w 2017 roku był pobierany niemiecki zasiłek rodzinny KINDERGELD
Polska 102.939 dzieci
Chorwacja 17.427 dzieci
Rumunia 16.925 dzieci
Czechy 16.421 dzieci
Francja 15.784 dzieci
Węgry 9.550 dzieci
Bułgaria 6.089 dzieci
Holandia 5.422 dzieci
Słowacja 4.304 dzieci
Włochy 3.881 dzieci
Grecja 3.324 dzieci
Portugalia 1.787 dzieci
Austria 1.684 dzieci
Hiszpania 1.207 dzieci
Belgia 1.128 dzieci

Federalna Agencja Pracy

Żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie może się równać z Polską w kwestii pobierania niemieckiego Kindergeld. Polacy najczęściej korzystają w Europie z przywileju pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec. Drugich w zestawieniu Chorwatów dzieli od Polaków przepaść. Blisko 6 razy mniej dzieci chorwackich otrzymuje Kindergeld w porównaniu z dziećmi polskimi. Szacuje się, że z niemieckich Kas Rodzinnych rocznie trafia do Polski ponad 160 milionów euro w ramach wypłacanego świadczenia Kindergeld.

Opracowanie własne na podstawie informacji Federalnej Agencji Pracy. Zdjęcie: Timo Klostermeier  / pixelio.de

Chcesz otrzymać cały pakiet niemieckich zasiłków rodzinnych?

Zdobędziemy dla Ciebie pieniądze w Niemczech!

Zadzwoń! Telefon: +48 / 77 46 21 240

Więcej informacji o usługach dla polskich pracowników w Niemczech na stronie internetowej:

www.kancelariafinansowa.eu