Oferta pracy dla specjalistów

Finanzamt.pl zatrudni wysokiej klasy pracowników z długoletnim doświadczeniem w branży międzynarodowych finansów, podatków, prawa, ekonomii i biznesu.

Kandydaci muszą spełniać wymóg posiadania min. 10-letniego doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy w znanym przedsiębiorstwie doradczym o zasięgu międzynarodowym.

Od kandydatów wymaga się co najmniej wykształcenia wyższego z tytułem magistra lub z zagranicznym tytułem pokrewnym. Mile widziane posiadanie doktoratu !

Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej znajomości w mowie i piśmie co najmniej 3 języków obcych, tj.:

języka niemieckiego i angielskiego oraz jednego języka z wybranej grupy: niderlandzki, francuski, hiszpański, włoski, rumuński.

Wymagane cechy kandydatów to : bardzo wysoka kultura osobista, asertywność, nieskazitelna opinia w środowisku, kreatywność, innowacyjność, odporność na stres, znajomość zagadnień finansowych, podatkowych, prawnych, ekonomicznych i biznesowych.

Kandydaci do pracy muszą być gotowi podczas trwania przyszłego zatrudnienia, szczególnie w pierwszej fazie zatrudnienia, do podejmowania częstych wyjazdów zawodowych do Frankfurtu nad Menem.

Podania zawierające:

1. 1. List motywacyjny w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz w czwartym języku (niderlandzki, francuski, hiszpański, włoski, rumuński) o objętości min. cztery strony A4.

2. 2. Życiorys.

3. 3. Jedno zdjęcie paszportowe.

4. 4. Pisemna opinia z poprzednich zakładów pracy.

5. 5. Kopie dyplomów.

prosimy kierować na adres poczty mailowej : szkolenia@finanzamt.pl