Praktyki dla studentów i absolwentów

Finanzamt.pl ogłasza nowy nabór na rok 2014 na praktyki organizowane dla studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu humanistycznym, władających biegle w mowie i piśmie językiem niemieckim, interesujących się tematyką prawno-finansową oraz będących wielkimi pasjonatami Niemiec jako kraju socjalnego, potęgi ekonomicznej i gospodarczej.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, a także do studentów ostatniego roku. Odbycie praktyki zakończonej zdaniem egzaminu pozwoli na rozpoczęcie kariery w sektorze międzynarodowych finansów.

Wymagania stawiane kandydatom :

• wielka pasja dla Niemiec

• wiek od lat 22 do lat 29 (preferowana kobieta)

• biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie

• znajomość kultury, obyczajów, tradycji i historii Niemiec

• zaangażowanie i profesjonalne podejście do obowiązków

• umiejętność pracy w dużym zespole

• umiejętność komunikacji w środowisku międzynarodowym

• łatwa przyswajalność wiedzy i umiejętność szybkiego uczenia się

• wysoka kultura osobista i silny system wartości moralnych


Praktykantom oferujemy :

• indywidualnie dopasowany program praktyki

• praktyka trwająca od 3 do 6 miesięcy

• udział w programach szkoleniowych

• wyjazdy na seminaria tematyczne

• praca z doświadczonymi trenerami i doradcami

• powierzanie ciekawych i odpowiedzialnych zadań do realizacji

• rozwój osobowości pod kątem zarządzania

• zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku finansowym

• przygotowanie do egzaminów i umożliwienie podejścia do egzaminu końcowego

• dla osób wyróżniających się oferta pracy na stałe i ustalenie programu kariery


Dla osób, które zdadzą egzamin końcowy na ocenę bardzo dobry, gwarantowana umowa o pracę na stałe.


Zgłoszenie kandydata do praktyki :

• forma zgłoszenia tylko i wyłącznie pisemna

• podanie o przyjęcie na praktykę podpisane własnoręcznym podpisem

• obszerny list motywacyjny w języku niemieckim (minimum 2 strony A4)

• obszerny życiorys w języku polskim (minimum 2 strony A4)

• dokładny opis profilu studiów wraz z załączonym wykazem przedmiotów

• kopie świadectw, zaświadczeń i dyplomów

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o nieprowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru

• zdjęcie paszportowe w kolorze o wymiarach 35mm x 45mm

• bardzo estetyczna forma graficzna zgłoszenia


Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową na następujący adres :


Finanzamt.pl – Administracja

ul. Pieloka 9

46-300 Olesno


Osoby składające najbardziej ciekawe podania zostaną zaproszone na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

Najbliższe terminy praktyk :

Termin 1:            wiosna/lato 2014

Termin 2:            zima 2014/2015

Liczba wolnych miejsc ograniczona.