Zasiłki rodzinne i socjalne

Finanzamt.pl prowadzi kompleksowo sprawy zasiłków dla pracujących w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Luksemburgu. Oferta uzyskania zasiłków skierowana jest do wszystkich pracowników zatrudnionych w 5-ciu w/w krajach.

Pakiety usług obejmują świadczenia rodzinne na dzieci oraz pozostałe świadczenia socjalne przewidziane przepisami prawa socjalnego obowiązującego w DE, AT, CH, NL, LUX.

Z uwagi na indywidualny charakter spraw i rosnący stopień trudności, każdy wniosek rozpatrywany jest z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Wykaz niemieckich, austriackich, szwajcarskich, holenderskich i luksemburskich zasiłków,

które uzyskujemy dla Państwa, znajduje się poniżej.

 

Pakiet niemieckich świadczeń socjalnych na dzieci obejmuje :

Kindergeld – zasiłek rodzinny

Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

Elterngeld – rodzicielskie

Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński

Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy

 

Pakiet pozostałych niemieckich świadczeń obejmuje :

Zasiłki emerytalne

Zasiłki rentowe

Zasiłki pielęgnacyjne

Zasiłki dla bezrobotnych I oraz II stopnia

Odszkodowanie za niewykorzystany urlop (ULAK)

 

Pakiet austriackich świadczeń socjalnych na dzieci obejmuje :

Familienbeihilfe – zasiłek rodzinny

Kinderbetreuungsgeld – zasiłek wychowawczy

 

Pakiet pozostałych austriackich świadczeń obejmuje :

Odszkodowanie za niewykorzystany urlop (BUAK)

 

Pakiet szwajcarskich świadczeń socjalnych na dzieci obejmuje :

Familienzulagen – zasiłki rodzinne

 

Pakiet holenderskich świadczeń socjalnych na dzieci obejmuje :

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Kindgebonden budget – dodatek na dzieci

 

Pakiet luksemburskich świadczeń socjalnych na dzieci obejmuje :

Kindergeld – zasiłek rodzinny

Erziehungszulage – dodatek wychowawczy