Nowy adres biura w Gliwicach

Od 1 sierpnia 2017 dotychczasowe biuro w Gliwicach zostało przeniesione z ulicy Dubois 16 na ulicę Barlickiego 9.

Zapraszamy do odwiedzenia nowego biura w bardzo prestiżowym miejscu! Biuro w Gliwicach działa od 2003 roku w ścisłym centrum miasta, a nowa lokalizacja znajduje się  blisko dawnej. Od 01.08.2017 biuro jest zlokalizowane na parterze kamienicy znajdującej się na rogu ulic Barlickiego i Zwycięstwa (na zdjęciu obok). Biuro można odwiedzać osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00. Telefon: 32 / 233 40 33 Sprawy można załatwiać także tradycyjną drogą pocztową wysyłając dokumenty na adres: Kancelaria K&W 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 9.

Czytaj dalejNowy adres biura w Gliwicach

Biuro w Kluczborku

46-200 KLUCZBORK, ul. Skłodowskiej 2 (koło ronda) – tam znajduje się nowopowstałe biuro służące pomocą osobom pracującym i zarobkującym zagranicą, a także prowadzącym zagranicą swoje firmy (zob. zdjęcie).

Biuro znajduje się na parterze starej kamiennicy w samym centrum Kluczborka przy rondzie, na którym krzyżują się drogi prowadzące do Opola, Katowic i Poznania.

W biurze można załatwiać sprawy dotyczące zwrotu podatku z zagranicy, uzyskiwania świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego Kindergeld, zasiłku rodzicielskiego Elterngeld, zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków socjalnych, świadczeń emerytalnych i rentowych, zakładania firm zagranicą, a także wiele innych spraw.

Sprawy można załatwiać zarówno przychodząc osobiście do biura w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a także tradycyjną drogą pocztową wysyłając list lub przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres mailowy rozliczenia@finanzamt.pl

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek  9:00 – 17:00
Wtorek 9:00 – 17:00
Środa wolne
Czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 13:00

Telefon do biura w Kluczborku: +48 / 77 415 71 18

Adres mailowy: rozliczenia@finanzamt.pl

Nakaz wyznaczenia pełnomocnika w/s podatkowych

Polacy załatwiający w Niemczech sprawy podatkowe muszą obowiązkowo wyznaczyć oficjalnego pełnomocnika do reprezentowania ich przed niemieckimi  organami administracji podatkowej w sytuacji, gdy są rezydentami zagranicznymi (tj. rezydentami  Polski). Niniejszy nakaz został zawarty w § 123 niemieckiej ordynacji podatkowej.

Na podstawie w/w przepisu Polak z miejscem stałego zameldowania w Polsce musi wyznaczyć osobę, która będzie go reprezentowała przed niemieckimi Urzędami Skarbowymi na terytorium Niemiec. Najczęściej w imieniu podatnika rolę pełnomocnika pełni kancelaria podatkowa (Kanzlei).

Wykonanie obowiązku wyznaczenia pełnomocnika polega na tym, że do akt sprawy trzeba dołączyć stosowne upoważnienie o reprezentowaniu.  W treści upoważnienia musi znaleźć się informacja o tym, kto z imienia i nazwiska  jest przedstawicielem podatnika i gdzie przedstawiciel ma na terenie Niemiec swoją siedzibę lub gdzie znajduje się jego miejsce pobytu. Legalnie działająca kancelaria zgłasza to do urzędu.

Obowiązek ten służy zabezpieczeniu interesów podatnika i urzędu. Wiedząc, iż pełnomocnik ponosi współodpowiedzialność za prowadzone sprawy podatnika, urzędnicy podatkowi wszelkie pisma kierują od razu do pełnomocnika i w razie wystąpienia problemów urzędy ścigają właśnie pełnomocnika.

Wiele biur podatkowych ucieka od odpowiedzialności i nie wysyła wraz z aktami sprawy oficjalnego upoważnienia podpisanego przez podatnika z Polski, gdyż boją się, że niemieckie urzędy będą ścigały biura podatkowe jako oficjalnych przedstawicieli. W ten sposób biuro podatkowe często nie ujawnia się w dokumentacji podatnika, a tym samym cała odpowiedzialność spada tylko na podatnika.

Aby nie złamać prawa i ustrzec się przed ucieczką biur podatkowych od odpowiedzialności za sprawy podatnika, najlepiej samemu jako podatnik wysłać do niemieckiego Urzędu Skarbowego pełnomocnictwo i napisać, kto z imienia i nazwiska reprezentuje podatnika i gdzie znajduje się jego siedziba lub miejsce zamieszkania, względnie pobytu – czyli samemu przesłać do Urzędu Skarbowego dane biura podatkowego. Wysyłając samemu pełnomocnictwo podatnik zapewnia sobie bezpieczeństwo, gdyż ma 100% pewności, że pełnomocnictwo zostanie dołączone do jego dokumentacji, a w ten sposób biuro podatkowe nie ucieknie już w żaden sposób od odpowiedzialności za sprawy podatnika.

Listę podmiotów, które mogą nie załączyć pełnomocnictwa do dokumentacji podatnika, a tym samym uciekać od odpowiedzialności i przerzucać całą odpowiedzialność na podatnika, można znaleźć wchodząc w menu na punkt Uprawnienia. Załatwiając w Niemczech sprawy podatkowe należy pamiętać, że prawo niemieckie nakazuje Polakom wyznaczenie obowiązkowo pełnomocnika i taką osobę (firmę) trzeba zgłosić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu.

Źródło: Przepisy niemieckiej ordynacji podatkowej.

Consulting – to nie jest doradztwo podatkowe

Słowo „Consulting” wywodzi się z języka angielskiego, a w Niemczech jego odpowiednikiem jest „Unternehmensberatung”. Definicja consultingu w niemieckim systemie prawa brzmi następująco:  consulting to doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie gospodarczym, technicznym i organizacyjnym. Nad consultingiem nie ma żadnego nadzoru jego działania a jego domeną jest sprzedaż ubezpieczeń, zakładanie firm i rozwiązania internetowe.

Instytut Psychologii Zarządzania w Jenie opisał consulting w swoim naukowym badaniu jednoznacznie:

„Consulting kojarzy się wyłącznie z negatywnymi wiadomościami prasowymi i telewizyjnymi. Consulting ma opinię mało poważnych praktyk biznesowych. Firmy consultingowe są tylko przykrywką szemranych interesów a ich usługi są oparte na przypadkowości i w dużym stopniu szkodzą całej branży.”

To właśnie „consultanci” doprowadzili do kryzysu gospodarczego na świecie doradzając niewłaściwie w kwestiach finansowych.

Consulting nie jest doradztwem podatkowym.

„Steuerberatung” oznacza „doradztwo podatkowe”. Doradztwo podatkowe zgodnie z ustawową definicją to doradzanie w kwestiach podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, kontrolowanie decyzji podatkowych i reprezentowanie podatników przed Urzędem Skarbowym. Nad doradztwem podatkowym istnieje nadzór zawodowy i prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia.

Źródło: Niemiecka ustawa o doradztwie podatkowym. Opracowanie naukowe Instytutu Psychologii Zarządzania dotyczące consultingu.

Doradca rozlicza w domu – podatnik otrzymuje mniej pieniędzy

Dojazd doradcy do klienta nie zapewnia odpowiednich warunków do świadczenia doradztwa, a samochód nie stanowi mobilnego biura – uznał Finanzgericht w orzeczeniu z 27.11.2009.

Oznacza to, że jakiekolwiek formy oferowania dojazdu do klienta w celu rozliczenia go z podatku są nielegalne i stanowią pogwałcenie prawa.

Doradca podatkowy jest zobowiązany przepisami prawnymi do posiadania własnego biura (absolutnie poza domem mieszkalnym) oraz do zapewnienia w biurze warunków do przeprowadzania poufnych rozmów. Dodatkowo musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywania dokumentów.

Ważne:

Jeżeli podatnik zgodzi się na rozliczenie podatku w domu – zarówno w domu doradcy, jak i we własnym domu – to nie przysługują mu pieniądze, o których mówi orzeczenie OLG Celle z 03.02.2010.

A więc rozliczając się metodą domową podatnikowi według prawa należy się mniej pieniędzy !

Nie warto zatem rozliczać się u osób, które rozliczają po domach, gdyż finansowo się to nie opłaca. Kto rozlicza się tzw. metodą „w domu”, ten świadomie rezygnuje z części należnych mu pieniędzy.

Podstawa prawna:
FG Rheinland-Pfalz, vom 27.11.2009, Az. 4 K 1195/09
OLG Celle, Urteil vom 03.02.2010, Az. 3 U 194/09.

Doradca podatkowy musi mieć własne biuro

Doradca podatkowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej od razu musi dysponować własnym biurem, które służy do obsługi klientów.  
Akwizytorzy, którzy zbierają dokumenty po domach i świadczą doradztwo, to zwykli oszuści. Ustawa definiuje wyraźnie, iż wykonywanie zawodu doradcy na podstawie § 58  jest związane z posiadaniem własnego biura, które musi być utrzymywane.

Podstawa prawna:
§ 34 Zawodowe przedstawicielstwo, kolejne biura doradcze. Ustawa o zawodzie doradcy podatkowego z 4. listopada 1975 (Dziennik Ustaw I S. 2735)
§ 34 Berufliche Niederlassung, weitere Beratungsstellen. Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735) mit späteren Änderungen