Obciążenie podatkiem dochodowym w Niemczech nie jest wcale duże!

W świadomości wielu Polaków pokutuje przekonanie, że praca w Niemczech wiąże się z odprowadzaniem wysokich podatków. Aktualne raporty dot. wysokości płaconych podatków zaprzeczają tej tezie!

Połowę dochodów zabiera pracownikowi państwo – jeszcze do niedawna takie przekonanie mieli pracownicy zatrudnieni w Niemczech. Powodem takiego myślenia była wiedza na temat tego, że w Niemczech obowiązują jedne z najwyższych stawek podatkowych w Europie. Szczególnie pracownicy o średnich i dużych zarobkach byli narażeni na wysokie obciążenia podatkowe dochodów. Teraz jednak okazuje się, że podatnicy w Niemczech wcale nie płacą drastycznie wielkich podatków, a wśród osób o średnich zarobkach może okazać się, że w wielu przypadkach pracownik zapłaci w Niemczech mniejszy podatek niż dla tej samej kwoty uzyskanego dochodu musiałby odprowadzić w Polsce.

Czytaj dalejObciążenie podatkiem dochodowym w Niemczech nie jest wcale duże!

Uwaga na odsetki przy niekorzystnych decyzjach podatkowych!

Aż 6% odsetek może zapłacić w skali jednego roku podatnik w Niemczech, gdy wyjdzie mu dopłata do podatku. Niestety niemieckie urzędy lubią zbyt długo opracowywać dokumenty, co pociąga za sobą większe odsetki.

Od ponad 50 lat obowiązuje w Niemczech przepis prawny, który stanowi, że miesięczne odsetki przy dopłatach do podatku wynoszą pół procenta (0,5%). W przypadku przeciągającej się procedury rozliczenia podatku traci na tym finansowo podatnik! Problem z naliczanymi przez niemieckie urzędy odsetkami dotyczy tych podatników, których procedura rozliczenia podatku przeciąga się w czasie – z winy samego podatnika (bo późno składał deklarację podatkową) oraz z winy urzędu (bo zbyt długo przetrzymywał dokumentację w urzędzie). Szczególnie ten drugi przypadek budzi duże kontrowersje.

Czytaj dalejUwaga na odsetki przy niekorzystnych decyzjach podatkowych!

Zmniejszenie podatku dochodowego na rok 2016

Wprowadzono bardzo ważne zmiany dla podatników w Niemczech w zakresie zmniejszenia podatku od wynagrodzenia, wypłacenia kwot wolnych od podatku oraz o przekazywaniu informacji o małżonku lub partnerze.

OFD – Oberfinanzdirektion w Karlsruhe (Główna Dyrekcja Do Spraw Finansów Karlsruhe) poinformowała o zmianach w procesie redukcji podatku od wynagrodzeń. Ważną zmianą jest to, że począwszy od 1 października 2015 można ubiegać się o kwotę wolną od podatku dochodowego za rok 2016. Często pracodawcy wykorzystują tę możliwość i wypłacają pracownikom część wynagrodzenia bez podatku. W tym roku nawiązanie kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym opłaca się podwójnie, ponieważ istnieje możliwość zawnioskowania kwoty wolnej od podatku aż na dwa lata!

Czytaj dalejZmniejszenie podatku dochodowego na rok 2016

Zwolnienie podatnika w Niemczech z zimnej progresji

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku rząd niemiecki obiecuje odciążenia podatkowe w postaci zniesienia zimnej progresji. Jednak osoby o wysokich dochodach będą płacić jeszcze wyższe podatki niż teraz !

Rząd federalny Niemiec z dniem 1 stycznia 2016 chce zwolnić podatnika z tzw. „zimnej progresji”.  Ogłosił to niespodziewanie niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble (CDU). Podatnicy płacący podatki w Niemczech powinni od 2016 roku płacić ich mniej – średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu euro w skali roku. Jednak z punktu widzenia finansów wcale nie musi to oznaczać wyższych pieniędzy dla podatnika o wysokich dochodach. Najprawdopodobniej okaże się bowiem, że osoby dobrze zarabiające zapłacą większy podatek niż dotychczas.

Czytaj dalejZwolnienie podatnika w Niemczech z zimnej progresji

Bardzo wysoka kwota płaconych podatków

Według najnowszych szacunków niemiecki fiskus ściągnie z podatników rekordową kwotę podatków. Również polscy pracownicy i przedsiębiorcy zapłacą w Niemczech więcej podatku niż dotychczas.

Ze względu na dobrą koniunkturę i coraz skuteczniejsze działanie aparatu kontrolnego niemiecki fiskus zgarnie do 2018 roku przewidywalnie o 19,3 mld Euro więcej podatków niż było to planowane ! Specjaliści, którzy szacowali podatki, ogłosili w Berlinie nową prognozę zysków dla kasy państwowej. W samym tylko tym roku pracownicy i przedsiębiorstwa przeleją na konta niemieckich Urzędów Skarbowych blisko 640 miliarda Euro !

Czytaj dalejBardzo wysoka kwota płaconych podatków

Duże wpływy niemieckich gmin z płaconych podatków

Niemieckie gminy osiągnęły nadwyżkę podatkową w kwocie 1,1 miliarda EUR !!! Kwota ta została osiągnięta za sprawą wysokich podatków jakie obowiązują w Niemczech oraz dzięki bardzo dobrej koniunkturze.

Dla głównych i dodatkowych budżetów gmin oraz publicznoprawnych związków gmin wyliczono za 2013 rok nadwyżkę finansową w kwocie około 1,1 miliarda euro.  Same główne budżety gmin oraz związków gmin osiągnęły nadwyżkę 1,7 miliarda euro, podczas gdy w dodatkowych budżetach nagromadziła się kwota 0,6 miliarda euro. Główne i dodatkowe budżety gmin i związków gmin zaksięgowały w 2013 roku skorygowane przychody w wysokości 205,8 miliardów euro – co stanowi wzrost o 8,0 mld euro lub 4,0% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosły także wydatki i to o 4,0% do 204,7 miliardów euro (+ 7,9 mld euro).

Czytaj dalejDuże wpływy niemieckich gmin z płaconych podatków

Nowe zasady płacenia w Niemczech podatku kościelnego

Niemiecki podatek kościelny (Kirchensteuer) płacili do tej pory wszyscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali w Niemczech przynależność religijną. Grono płatników zostaje rozszerzone.

Jeżeli obcokrajowiec (np. Polak) zamelduje się w Niemczech, to musi określić swoją przynależność religijną. Na tej podstawie od jego zarobków jest odciągany podatek kościelny. Wielu pracowników i przedsiębiorców wyjeżdżających z Polski do pracy w Niemczech zataja przed niemiecką administracją skarbową fakt przynależności do kościoła i w ten sposób próbuje uniknąć płacenia podatku kościelnego, którego odprowadzanie jest w Niemczech obowiązkowe.

Czytaj dalejNowe zasady płacenia w Niemczech podatku kościelnego

Wzrost w Niemczech obciążeń podatkowych o 20%

Podatek należny do zapłacenia na rzecz niemieckiego fiskusa najbardziej uderzy po kieszeniach pracowników zagranicznych, sezonowych, osoby o najniższych dochodach oraz rodziców posiadających na utrzymaniu dzieci.

Pracowników i przedsiębiorców z Polski pracujących i działających w Niemczech czekają większe wydatki w związku z płaceniem podatku na rzecz niemieckiego fiskusa. Do roku 2017 obciążenia podatkowe wzrosną aż o 20%, a jest to podyktowane nie wzrostem stawek podatkowych, lecz niewłaściwym dopasowaniem aktualnych stawek do poziomu inflacji. Tylko w latach 2013-2014 podatnicy posiadający niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej (w tym Polacy posiadający Steuernummer) są obciążeni dodatkowo kwotą 3,5 miliarda Euro. Ta niebotyczna suma pieniędzy powstaje w wyniku sztucznego utrzymywania od wielu lat stawek podatkowych na tym samym niezmiennym poziomie. Podczas gdy w niemal całej Europie stawki podatkowe były stopniowo obniżane, to w Niemczech nawet nie drgnęły. Samo podniesienie kwoty wolnej od podatku nie spowoduje zmniejszenia obciążeń dla podatników. Najlepszym dowodem na taki stan rzeczy są obliczenia Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Köln, które dowodzą, iż w okresie pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2017 obciążenia niemieckich podatników wzrosną aż o ponad 20 miliardów Euro.

Oczywiście najbiedniejsi oraz rodziny z dziećmi, a także pracownicy napływowi najbardziej odczują wzrost obciążeń podatkowych. W roku 2013 obciążenia osób samotnych wzrastają o 129 Euro, małżeństw bezdzietnych o 231 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 334 Euro. W roku 2014 wzrost obciążeń jest jeszcze większy i odpowiednio obciążenia osób samotnych wzrastają już o 166 Euro, małżeństw bezdzietnych o 285 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 424 Euro. Jeszcze gorzej wygląda prognoza dla roku 2015, w którym to obciążenia są jeszcze większe. Obciążenia osób samotnych w 2015r. wzrastają o 232 Euro, małżeństw bezdzietnych o 412 Euro, a małżeństw posiadających dzieci o 612 Euro. Wzrost faktycznych obciążeń podatkowych wpłynie także na pracowników sezonowych, pracowników oddelegowanych przez polskie firmy do Niemiec, pracowników zatrudnionych w Niemczech na stałe, a także polskie firmy realizujące umowy o dzieło i przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą w Niemczech. Te osoby będą również odczuwały na własnej kieszeni wzrost obciążeń podatkowych. Posiadając jednak informację o zwiększonych obciążeniach podatkowych w Niemczech warto już teraz wynegocjować u pracodawców i zleceniodawców chociażby niewielką podwyżkę pensji oraz zwiększyć wartości realizowanych kontraktów, która zniweluje różnicę wynikającą ze wzrostu obciążeń.

Źródło: Na podstawie informacji opublikowanych przez Instytut Niemieckiej Gospodarki.

Wysokość odsetek za długi podatkowe

Kto nie zapłacił w terminie należnego podatku w Niemczech, ten musi liczyć się z zapłaceniem dodatkowo odsetek z tytułu powstałego długu podatkowego. Opóźnienie w płaceniu podatku kosztuje podatnika aż 6%.

Zgodnie z orzeczeniem Bundesfinanzhof niemieckie Urzędy Skarbowe mogą naliczać podatnikom odsetki w wysokości 6% w skali roku, jeżeli podatnik ma wobec urzędu dług podatkowy i spóźnia się z jego uregulowaniem (numer sprawy Az.: I R 80/10). Poza przytoczonym orzeczeniem sądowym istnieje w niemieckiej ordynacji podatkowej zapis, który umożliwia naliczanie odsetek w wysokości 0,5% za każdy miesiąc opóźnienia (§ 238 Abgabenordnung). Dzięki temu niemiecka administracja podatkowa ma w swoich rękach narzędzie do walki z podatnikami, którzy terminowo nie płacą należnego podatku. Jeżeli podatnik ma wobec niemieckiego Urzędu Skarbowego dług przykładowo w wysokości 1.000 Euro, to miesięczne odsetki za zwłokę w spłacie długu wyniosą 5 Euro. Oczywiście gdy podatnik ewidentnie uchyla się od obowiązku płacenia podatku, to w wyniku postępowania komorniczego Urzędy Skarbowe dochodzą swoich finansowych należności. Komornik zajmuje w pierwszej kolejności konta bankowe podatnika, a jeśli te są puste lub gdy nie ma na nich wystarczających środków finansowych na pokrycie długu podatkowego, to spienięża majątek podatnika. Jeżeli podatnik opuścił Niemcy i przeniósł się do innego kraju w Unii Europejskiej (np. do Polski), to w tej sytuacji niemiecki fiskus zwraca się o pomoc w ściągnięciu długu podatkowego do polskich władz skarbowych, a te na podstawie unijnej dyrektywy 2011/16/UE w/s współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania egzekwują w Polsce należny do zapłacenia w Niemczech podatek.    

Źródło: informacja BFH.

Terminy na zapłacenie podatku

W Niemczech obowiązują ustawowe terminy płacenia podatku na rzecz Urzędów Skarbowych. Podatnicy są zobowiązani prawem do odprowadzenia w należnej wysokości podatku w terminie wyznaczonym co do ściśle określonego dnia.

Podatki płacone od wynagrodzenia, a więc Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag oraz Kirchensteuer należy zapłacić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wymagana należność, co oznacza, że podatek od wynagrodzenia za miesiąc styczeń należy zapłacić do 10 lutego, podatek od wynagrodzenia za luty do 10 marca, podatek od wynagrodzenia za marzec do 10 kwietnia, itd. Jeżeli podatek jest płacony czekiem lub dokonywany jest przelew, to wtedy teoretycznie można przesunąć termin płatności maksymalnie do 15 dnia miesiąca, jednakże w zależności od tego, kiedy wypadnie dzień wolny od pracy (np. niedziela, święto) termin ten może ulec skróceniu. W przypadku płatności rocznego podatku dochodowego Einkommensteuer trzeba go zapłacić najpóźniej w okresie do jednego miesiąca licząc od momentu wydania decyzji podatkowej (Steuerbescheid) o dopłacie do podatku. Tak samo wygląda płatność podatku od działalności przemysłowej i handlowej. Podatek Gewerbesteuer należy odprowadzić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od wydania decyzji podatkowej wskazującej na jego wymagalność. W przypadku podatku Umsatzsteuer płaconego zaliczkowo co miesiąc, należy odprowadzić go do 10 dnia następnego miesiąca. Płatnicy odprowadzający Umsatzsteuer kwartalnie, muszą zapłacić go za pierwszy kwartał roku do 10 kwietnia, za drugi kwartał do 10 lipca, za trzeci kwartał do 10 października, a za czwarty kwartał do 10 stycznia. Dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej podatek Umsatzsteuer płaci się miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku Gewerbesteuer odprowadzanego kwartalnie, należy zapłacić go za pierwszy kwartał roku do 15 kwietnia, za drugi kwartał do 15 lipca, za trzeci kwartał do 15 października, a za czwarty kwartał do 15 stycznia.

Źródło: Pismo Federalnego Ministerstwa Finansów w/s terminów płatniczych.