Pomoc międzypaństwowa

W postępowaniu przygotowawczym mogą zostać przekazane informacje, które są niezbędne do wypełnienia własnych zadań, względnie zadań właściwych zagranicznych urzędów (dyrektywa 96/71/EG dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Dyrektywa o delegowaniu ma na celu zwalczanie przeszkód i pozbycia się niepewności, które mogą mieć wpływ na urzeczywistnienie wolności świadczenia usług. Dyrektywa dba o bezpieczeństwo prawa i pozwala na ustalenie, które minimalne warunki pracy obowiązują dla pracowników, którzy tymczasowo pracują w innym państwie członkowskim niż w tym, którego przepisom podlega ich stosunek pracy. Dyrektywa przewiduje w art. 4 współpracę tych urzędów, które nadzorują wymienione w dyrektywie o delegowaniu warunki pracy oraz warunki zatrudnienia.

Według art. 4 dyrektywy, państwa członkowskie wyznaczają biura łącznikowe lub właściwe, pojedyncze dla danego państwa oddziały.

Współpraca składa się z odpowiedzi na uzasadnione pytania tych urzędów, które dotyczą udostępnienia międzynarodowego pracowników wraz z jawnymi wykroczeniami  lub podejrzanymi przypadkami  związanymi z niedopuszczalnymi transgranicznymi czynnościami włącznie.

W postępowaniach przygotowawczych, które mają bezpośredni związek  z jednym z przedmiotów badań wymienionym w § 2 ust. 1 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (SchwarzArbG), dzięki policyjnej i prawniczej pomocy istnieje możliwość wyjaśnienia wspólnie z urzędami śledczymi stanów faktycznych transgranicznej pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia.