Dochody pracownika w Niemczech tylko na papierze !

Bardzo ważna informacja dla osób zatrudnionych w Niemczech napłynęła do nas odnośnie sprawy potwierdzania dochodu drogą elektroniczną – dochody pracowników nie będą potwierdzane elektronicznie !

Od dłuższego czasu niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Pracy zapowiadało wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia dochodu o nazwie ELENA. Ustawa jednak nie wejdzie w życie, gdyż jej projekt budzi zbyt wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo informacji odchodzi się od pomysłu wprowadzenia elektronicznego potwierdzenia dochodu.

Ustawodawcy najwięcej problemów przysporzyła elektroniczna sygnatura, która w przedstawionym wcześniej projekcie nie odpowiadała standardom bezpieczeństwa.

Wszystkie dane dotyczące zarobków pracowników zatrudnionych w Niemczech, które do tej pory zostały zebrane drogą elektroniczną, zostaną wykasowane. Ponadto pracodawcy zostaną odciążeni w postaci zniesienia obowiązku elektronicznej rejestracji.

Potwierdzania dochodu będą wystawiane nadal tylko w formie papierowej !

Źródło: Informacja podana do publicznej informacji przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Pracy.