Dopełnienie obowiązku

Zatrudnieni w Niemczech pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe do Finanzamt.
Roczne zeznanie podatkowe powinno zostać złożone w Finanzamt do 31 maja za rok poprzedni.
Termin złożenia zeznania podatkowego w Niemczech można w pewnych sytuacjach przedłużyć, o ile podatnik nie otrzyma wcześniej wezwania z Finanzamt do złożenia zeznania.