Finanzamt

Informationszentrum für Steuerzahler aus Polen

Podatki, prawo i finanse w Niemczech:

www.finanzamt.pl

Rozliczenie niemieckiego podatku:

www.finanzamt.com.pl

 

© Copyright & Disclaimer:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się na stronie są chronione prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim, zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych na stronie lub chociażby ich części, niezależnie od celu i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Verweise und Abbildungen sowie ihre Arrangements auf dieser Web-Site unterliegen dem Urheberrecht sowie auch anderer Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für kommerzielle Zwecke noch zur bloßen Weitergabe kopiert, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.