GmbH

Aby założyć niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) wystarczy jedna osoba. 100% udziałów spółki może znajdować się w rękach jednego przedsiębiorcy.

Praktycznie każdy przedsiębiorca może zarejestrować niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej mają takie same prawa do założenia GmbH w Niemczech, jak przedsiębiorcy unijni. Samo powołanie do życia spółki nie wymaga posiadania zezwoleń.

Minimalny kapitał zakładowy potrzebny do utworzenia spółki z o.o. wynosi 25.000 Euro. Spółka może jednak zostać już zgłoszona do rejestru handlowego w sytuacji, gdy wspólnicy wpłacą przynajmniej połowę kapitału zakładowego, tj. 12.500 Euro i na każdy wkład co najmniej jedną czwartą jego wartości.

Zgłoszenie spółki z o.o. do rejestru handlowego musi być poświadczone przez notariusza. Informacja o wpisaniu spółki do rejestru handlowego musi zostać opublikowana w Monitorze Federalnym.

 

Korzyści płynące z prowadzenia GmbH:

 1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki. Przedsiębiorca nie odpowiada prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka swoim własnym majątkiem.
 2. Wspólnicy zawiązując umowę spółki nie muszą gromadzić od razu kwoty 25.000 Euro, która stanowi kapitał początkowy. Wystarczy zgromadzenie 12.500 Euro i uzupełnienie kwoty po pierwszym roku działalności o kolejne 12.500 Euro.
 3. Firma spółki może istnieć jako firma osobowa zawierająca nazwisko wspólnika, np. Kowalski GmbH.
 4. Siedziba administracyjna spółki może znajdować się w Polsce.

 

Założenie GmbH:

 1. Zawarcie umowy spółki przed notariuszem.
 2. Wpłacenie kapitału początkowego (min. 12.500 Euro).
 3. Zgłoszenie spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
 4. Naniesienie spółki do rejestru handlowego i obwieszczenie rejestracji.
 5. Rejestracja gospodarcza spółki.
 6. Rejestracja podatkowa spółki.

 

Umowa spółki GmbH musi zawierać następujące informacje:

 1. Firma i siedziba spółki.
 2. Przedmiot działalności.
 3. Wysokość kapitału zakładowego (Stammkapital).
 4. Wysokość wkładu ponoszonego przez poszczególnych wspólników.

 

Podatkowo-finansowe aspekty prowadzenia GmbH:

 1. Obowiązek utworzenia rezerwy kapitałowej. Rezerwę tworzy kwota 1/4 nadwyżki zysku netto pomniejszonego o straty z lat poprzednich (§242 oraz §264).
 2. Skomplikowane regulacje prawno-podatkowe dot. wniesienia kapitału rzeczowego do spółki.
 3. Sporządzenie bilansu otwarcia.
 4. Powołanie dyrektora zarządzającego (Geschäftsführer) posiadającego miejsce pobytu/zamieszkania w Niemczech.
 5. Prowadzenie podwójnej księgowości.
 6. Sprawozdawczość finansowa.
 7. Obowiązek opublikowania wyniku finansowego.

 

§ 5a ustawy o GmbH stanowi:

„Spółka, która zostanie założona z kapitałem zakładowym niższym niż kwota minimalnego kapitału zakładowego określona w § 5 ust. 1, musi zamieścić w nazwie firmy oznaczenie „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) albo UG (haftungsbeschränkt)”.