Ilu nowych pracowników jest potrzebnych w Niemczech ?

Niemiecka gospodarka rusza ostro do przodu ! Ta informacja ucieszy szczególnie tych wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wyjazd do pracy do Niemiec. W Niemczech brakuje rąk do pracy. Póki co wiosną 2011 roku niemieccy pracodawcy szukali potencjalnych pracowników wśród bezrobotnych zarejestrowanych w niemieckich urzędach pracy. Część z nich podjęła zatrudnienie, ale jest to zbyt mało osób (Niemców), aby zaspokoić potrzeby rynku pracy. Od 01.05.2011 legalną pracę w Niemczech będą mogli podjąć obywatele polscy i to właśnie dla nich stwarza się duża szansa zapełnienia wolnych miejsc pracy w niemieckich firmach.

Oto najnowsze statystyki z miesiąca marca, które opublikowała Federalna Agencja Pracy :
liczba bezrobotnych 3.210.000

Porównując powyższą liczbę aktualnie bezrobotnych w Niemczech z liczbą bezrobotnych z marca 2010r., to można odnotować następujący fakt: liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w przeciągu ostatnich 12 miesięcy aż o 350.000 !!!! Rynek pracy w Niemczech może wchłonąć z marszu 350.000 pracowników. Jak widać potencjał niemieckiego rynku pracy jest ogromny. Zaznaczyć tutaj należy, iż i tak nie wszystkie wolne stanowiska pracy zostały obsadzone. Zatem Polacy pragnący od maja 2011 podjąć legalne zatrudnienie w Niemczech mogą liczyć nawet na kilkaset tysięcy wolnych miejsc pracy.

Gdyby porównać liczbę bezrobotnych w Niemczech pomiędzy marcem a lutym 2011, to od razu można zauważyć, iż w marcu liczba bezrobotnych spadła o 102.000. Jednak wiosną zawsze jest więcej ofert pracy, dlatego najbardziej wiarygodnym porównaniem faktycznego wzrostu zatrudnienia jest porównanie marca 2010 z marcem 2011, gdzie widać tak naprawdę, ilu Niemców znalazło zatrudnienie.

Porównajmy teraz liczbę pracujących w Niemczech osób. Przed rozpoczęciem sezonu, a więc w lutym 2011 roku pracowało za Odrą 40,29 miliona pracowników. Gdyby porównać te dane z rokiem poprzednim, to widać wzrost zatrudnienia o 494.000 pracowników. Zatem w ciągu roku w Niemczech przybyło prawie pół miliona miejsc pracy !

Jaki zatem wniosek dla polskich pracowników ?

Jeżeli ktoś ma fach w ręku i nie może znaleźć pracy w Polsce, ten zwiększy swoje szanse zatrudnienia szukając pracy w Niemczech. Bo tej to akurat teraz tam nie brakuje. Wszystko dzięki wzrostowi gospodarczemu. Ekonomiści i analitycy rynku przewidują, że zarówno wzrost gospodarczy będzie nadal postępował, jak i rosła liczba nowych miejsc pracy. Niemiecki rynek pracy jest bardzo perspektywiczny.

Źródło: Na podstawie danych statystycznych Federalnej Agencji Pracy.