Obliczanie podatku

Obliczanie Lohnsteuer

Przystępując do obliczenia niemieckiego podatku należy zacząć od zastosowania przepisów paragrafu 2 I EStG oraz zdefiniowania dochodów osiąganych na podstawie:

§§ 13–14a EStG, §§ 15–17 EStG, § 18 EStG, §§ 19–19a EStG, § 20 EStG, § 21 EStG oraz  §§22–23 EStG

Suma wszystkich osiągniętych dochodów stanowi dochód przed opodatkowaniem. Zastosowanie poniższego wzoru pozwoli obliczyć kwotę podatku do zapłacenia:

Suma dochodów
− kwota określona wytyczną w § 24a EStG
− 1308 €
− 670 € (zgodnie z paragrafem 13–14a EStG)
= suma wszystkich dochodów
− strata (należy mieć na uwadze zmienną kwotę maksymalną)
− wydatki szczególne bez uwzględnia zabezpieczenia zdefiniowanego w §§ 10c-10i EStG
− wydatki na zabezpieczenie, w tym zabezpieczenie emerytalne na podstawie §§ 10-10a EStG
− dobrowolne składki na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne
− nadzwyczajne obciążenia wszelkich rodzajów 
− obciążenia w procentach zgodnie z GdE
− wspieranie osoby potrzebującej
− kwota wolna od podatku na kształcenie 
− pomoc domowa
− ryczałt za ułomność
− ryczałt za osobę pozostającą przy życiu
− ryczałt za opiekę
− koszty wychowywania dzieci
− kwota za zakup własnościowego domu lub mieszkania
+ dochody zagraniczne
= dochód
− ulga na dzieci zgodnie z § 32 Abs.6 S.1 i 2 EStG
− wyrównanie za trudne warunki do życia
= dochód do opodatkowania
podatek roczny z tabeli podatkowej
+ podatek roczny po dodatkowym rozliczeniu
− zniżki podatkowe
+ doliczenia do dochodu (np. zasiłki, dodatki emerytalne)
= należny podatek roczny
− odprowadzone zaliczki na poczet podatku
− naliczony podatek kapitałowy od dochodu
− podatek dochodowy
= zwrot podatku

 


 

 

ZALICZKI MIESIĘCZNE

NA POCZET

PODATKU DOCHODOWEGO

za rok 2013

(Landy zachodnie podatek kościelny 9%)

 

Dochód miesięczny 1.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 12,08 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,08 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 12,08 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,08 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 104,75 EUR, podatek solidarnościowy 4,75 EUR, podatek kościelny 9,42 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 130,58 EUR, podatek solidarnościowy 7,18 EUR, podatek kościelny 11,75 EUR.


Dochód miesięczny 1.100 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 25,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 2,32 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 8,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 25,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 2,32 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 128,91 EUR, podatek solidarnościowy 7,09 EUR, podatek kościelny 11,80 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 165,16 EUR, podatek solidarnościowy 9,08 EUR, podatek kościelny 14,86 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.200 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 41,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 3,69EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 21,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 41,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 3,69 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 163,41 EUR, podatek solidarnościowy 8,98 EUR, podatek kościelny 14,70 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 199,66 EUR, podatek solidarnościowy 10,98 EUR, podatek kościelny 17,96 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.300 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 57,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 5,19 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 35,91 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 57,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 5,19 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 198,00 EUR, podatek solidarnościowy 10,89 EUR, podatek kościelny 17,82 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 234,25 EUR, podatek solidarnościowy 12,88 EUR, podatek kościelny 21,08 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.400 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 78,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 7,03 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 54,16EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 78,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 7,03 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 236,58 EUR, podatek solidarnościowy 13,01 EUR, podatek kościelny 21,29 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 272,91 EUR, podatek solidarnościowy 15,01 EUR, podatek kościelny 24,56 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.500 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 101,41 EUR, podatek solidarnościowy 4,08 EUR, podatek kościelny 9,12 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 75,41 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 101,41 EUR, podatek solidarnościowy 4,08 EUR, podatek kościelny 9,12 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 277,33 EUR, podatek solidarnościowy 15,25 EUR, podatek kościelny 24,95 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 310,33 EUR, podatek solidarnościowy 17,06 EUR, podatek kościelny 27,92 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.600 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 124,50 EUR, podatek solidarnościowy 6,84 EUR, podatek kościelny 11,20 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 97,83EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 124,50 EUR, podatek solidarnościowy 6,84 EUR, podatek kościelny 11,20 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 313,00 EUR, podatek solidarnościowy 17,21 EUR, podatek kościelny 28,17 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 343,66 EUR, podatek solidarnościowy 18,90EUR, podatek kościelny 30,92 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.700 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 148,16 EUR, podatek solidarnościowy 8,14 EUR, podatek kościelny 13,33 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 120,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 148,16 EUR, podatek solidarnościowy 8,14 EUR, podatek kościelny 13,33 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 346,50 EUR, podatek solidarnościowy 19,05 EUR, podatek kościelny 31,18 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 376,50 EUR, podatek solidarnościowy 20,70 EUR, podatek kościelny 33,88 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.800 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 172,33 EUR, podatek solidarnościowy 9,47 EUR, podatek kościelny 15,50 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 144,41EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 11,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 172,33 EUR, podatek solidarnościowy 9,47 EUR, podatek kościelny 15,50 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 379,33 EUR, podatek solidarnościowy 20,86 EUR, podatek kościelny 34,13 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 409,00 EUR, podatek solidarnościowy 22,49 EUR, podatek kościelny 36,81 EUR.

 

Dochód miesięczny 1.900 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 194,58 EUR, podatek solidarnościowy 10,70 EUR, podatek kościelny 17,51 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 166,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 23,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 195,25 EUR, podatek solidarnościowy 10,73 EUR, podatek kościelny 17,57 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 409,66 EUR, podatek solidarnościowy 22,53 EUR, podatek kościelny 36,86 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 440,00 EUR, podatek solidarnościowy 24,19 EUR, podatek kościelny 39,60 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 217,25 EUR, podatek solidarnościowy 11,94 EUR, podatek kościelny 19,55EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 188,33 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 37,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 3,33 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 217,25 EUR, podatek solidarnościowy 11,94 EUR, podatek kościelny 19,55EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 438,83 EUR, podatek solidarnościowy 24,13 EUR, podatek kościelny 39,49 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 470,00 EUR, podatek solidarnościowy 25,85 EUR, podatek kościelny 42,30 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.100 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 241,00 EUR, podatek solidarnościowy 13,25 EUR, podatek kościelny 21,69 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 211,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 52,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 4,68 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 241,00 EUR, podatek solidarnościowy 13,25 EUR, podatek kościelny 21,69 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 470,66 EUR, podatek solidarnościowy 7,09 EUR, podatek kościelny 11,80 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 502,83 EUR, podatek solidarnościowy 27,65 EUR, podatek kościelny 45,25 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.200 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 264,50 EUR, podatek solidarnościowy 14,54 EUR, podatek kościelny 23,80 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 234,58EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 69,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 264,50 EUR, podatek solidarnościowy 14,54 EUR, podatek kościelny 23,80 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 502,50 EUR, podatek solidarnościowy 27,63 EUR, podatek kościelny 45,22 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 535,50 EUR, podatek solidarnościowy 29,45 EUR, podatek kościelny 48,19 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.300 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 288,33 EUR, podatek solidarnościowy 15,85 EUR, podatek kościelny 25,94 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 257,91 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 87,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 7,83 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 288,33 EUR, podatek solidarnościowy 15,85 EUR, podatek kościelny 25,94 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 535,00 EUR, podatek solidarnościowy 29,42 EUR, podatek kościelny 48,15 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 568,83 EUR, podatek solidarnościowy 31,28 EUR, podatek kościelny 51,19 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.400 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 313,33 EUR, podatek solidarnościowy 17,23 EUR, podatek kościelny 28,19EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 282,41 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 106,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 9,59 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 313,33 EUR, podatek solidarnościowy 17,23 EUR, podatek kościelny 28,19 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 569,50 EUR, podatek solidarnościowy 31,32 EUR, podatek kościelny 51,25 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 604,00EUR, podatek solidarnościowy 33,22 EUR, podatek kościelny 54,36 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.500 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 338,00 EUR, podatek solidarnościowy 18,59 EUR, podatek kościelny 30,42 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od 306,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 126,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 11,39 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 338,00 EUR, podatek solidarnościowy 18,59 EUR, podatek kościelny 30,42 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 603,50 EUR, podatek solidarnościowy 33,19 EUR, podatek kościelny 54,31 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 638,83 EUR, podatek solidarnościowy 35,13 EUR, podatek kościelny 57,49 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.600 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 363,08 EUR, podatek solidarnościowy 19,96 EUR, podatek kościelny 32,67 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 331,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 147,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 13,27 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 3636,08 EUR, podatek solidarnościowy 19,96 EUR, podatek kościelny 32,67 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 638,66 EUR, podatek solidarnościowy 35,12 EUR, podatek kościelny 57,47 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 674,75 EUR, podatek solidarnościowy 37,11 EUR, podatek kościelny 60,72 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.700 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 389,41 EUR, podatek solidarnościowy 21,41 EUR, podatek kościelny 35,04 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 356,91 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 170,16 EUR, podatek solidarnościowy 1,63 EUR, podatek kościelny 15,31 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 389,41 EUR, podatek solidarnościowy 21,41 EUR, podatek kościelny 35,04 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 675,33 EUR, podatek solidarnościowy 37,14 EUR, podatek kościelny 60,77 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 711,66 EUR, podatek solidarnościowy 39,14EUR, podatek kościelny 64,04 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.800 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 415,25 EUR, podatek solidarnościowy 22,83 EUR, podatek kościelny 37,37 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 382,25 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 192,83 EUR, podatek solidarnościowy 6,16 EUR, podatek kościelny 17,35 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 415,25 EUR, podatek solidarnościowy 22,83 EUR, podatek kościelny 37,37 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 711,16 EUR, podatek solidarnościowy 39,11 EUR, podatek kościelny 64,00 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 747,41 EUR, podatek solidarnościowy 41,10 EUR, podatek kościelny 67,26 EUR.

 

Dochód miesięczny 2.900 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 441,58 EUR, podatek solidarnościowy 24,28EUR, podatek kościelny 39,74 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 408,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 213,00 EUR, podatek solidarnościowy 10,33 EUR, podatek kościelny 19,22 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 441,58 EUR, podatek solidarnościowy 24,28 EUR, podatek kościelny 39,74 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 747,00 EUR, podatek solidarnościowy 41,08 EUR, podatek kościelny 67,23 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 783,25 EUR, podatek solidarnościowy 43,07 EUR, podatek kościelny 70,49 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 469,08 EUR, podatek solidarnościowy 25,79 EUR, podatek kościelny 42,21 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 435,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 235,16 EUR, podatek solidarnościowy 12,93EUR, podatek kościelny 21,16 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 469,08 EUR, podatek solidarnościowy 25,79 EUR, podatek kościelny 42,21 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 783,91 EUR, podatek solidarnościowy 43,11 EUR, podatek kościelny 70,55 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 820,16 EUR, podatek solidarnościowy 45,10 EUR, podatek kościelny 73,81 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.100 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 496,16 EUR, podatek solidarnościowy 27,28 EUR, podatek kościelny 44,65 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 461,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 256,33 EUR, podatek solidarnościowy 14,09 EUR, podatek kościelny 23,06 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 496,16 EUR, podatek solidarnościowy 27,28 EUR, podatek kościelny 44,65 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 819,75 EUR, podatek solidarnościowy 45,08 EUR, podatek kościelny 73,77 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 856,00 EUR, podatek solidarnościowy 47,08 EUR, podatek kościelny 77,04 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.200 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 523,66 EUR, podatek solidarnościowy 28,80 EUR, podatek kościelny 47,12 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 488,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 277,66 EUR, podatek solidarnościowy 15,27 EUR, podatek kościelny 24,98 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 523,66 EUR, podatek solidarnościowy 28,80 EUR, podatek kościelny 47,12 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 855,58 EUR, podatek solidarnościowy 47,05 EUR, podatek kościelny 77,00 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 891,83 EUR, podatek solidarnościowy 49,05 EUR, podatek kościelny 80,26 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.300 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 522,41 EUR, podatek solidarnościowy 30,38 EUR, podatek kościelny 49,71 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 516,83  EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 299,83 EUR, podatek solidarnościowy 16,49 EUR, podatek kościelny 26,98 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 552,41 EUR, podatek solidarnościowy 30,38 EUR, podatek kościelny 49,71 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 892,50 EUR, podatek solidarnościowy 49,08 EUR, podatek kościelny 80,32 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 928,75 EUR, podatek solidarnościowy 51,08 EUR, podatek kościelny 83,58 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.400 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 580,75 EUR, podatek solidarnościowy 31,94 EUR, podatek kościelny 52,26 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 544,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 321,66 EUR, podatek solidarnościowy 17,69 EUR, podatek kościelny 28,94 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 580,75 EUR, podatek solidarnościowy 31,94 EUR, podatek kościelny 52,26 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 128,91 EUR, podatek solidarnościowy 7,09 EUR, podatek kościelny 11,80 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 165,16 EUR, podatek solidarnościowy 9,08 EUR, podatek kościelny 14,86 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.500 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 609,41 EUR, podatek solidarnościowy 33,51 EUR, podatek kościelny 54,84 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 572,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 343,66 EUR, podatek solidarnościowy 18,90EUR, podatek kościelny 30,82 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 609,41 EUR, podatek solidarnościowy 33,51 EUR, podatek kościelny 54,84 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 964,08 EUR, podatek solidarnościowy 53,02 EUR, podatek kościelny 86,76 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.000,41 EUR, podatek solidarnościowy 55,02 EUR, podatek kościelny 90,03 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.600 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 639,41 EUR, podatek solidarnościowy 35,16 EUR, podatek kościelny 57,54 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 602,25 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 366,50 EUR, podatek solidarnościowy 20,15 EUR, podatek kościelny 32,98 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 639,41 EUR, podatek solidarnościowy 35,16 EUR, podatek kościelny 57,54 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.001,08 EUR, podatek solidarnościowy 55,05 EUR, podatek kościelny 90,09 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.037,33 EUR, podatek solidarnościowy 57,05 EUR, podatek kościelny 93,35 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.700 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 669,00 EUR, podatek solidarnościowy 36,79 EUR, podatek kościelny 60,21 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 631,33 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 388,83 EUR, podatek solidarnościowy 21,42 EUR, podatek kościelny 35,05 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 669,00 EUR, podatek solidarnościowy 36,84 EUR, podatek kościelny 60,28 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.038,00 EUR, podatek solidarnościowy 57,09 EUR, podatek kościelny 93,42 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.074,25 EUR, podatek solidarnościowy 59,08 EUR, podatek kościelny 96,68 EUR.

 

Dochód miesięczny 3.800 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 698,83 EUR, podatek solidarnościowy 38,43 EUR, podatek kościelny 62,89 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 660,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 411,33 EUR, podatek solidarnościowy 22,62 EUR, podatek kościelny 37,01 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 698,83 EUR, podatek solidarnościowy 38,43 EUR, podatek kościelny 62,89 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.072,66 EUR, podatek solidarnościowy 58,99 EUR, podatek kościelny 96,53 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.108,91 EUR, podatek solidarnościowy 60,99 EUR, podatek kościelny 99,80  EUR.

 

Dochód miesięczny 3.900 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 730,16 EUR, podatek solidarnościowy 40,15 EUR, podatek kościelny 65,71 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 691,41 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 434,83 EUR, podatek solidarnościowy 23,91 EUR, podatek kościelny 39,13 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 730,16 EUR, podatek solidarnościowy 40,15 EUR, podatek kościelny 65,71 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.109,58 EUR, podatek solidarnościowy 61,02 EUR, podatek kościelny 99,86 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.145,91 EUR, podatek solidarnościowy 63,02 EUR, podatek kościelny 103,13 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 762,91 EUR, podatek solidarnościowy 41,96 EUR, podatek kościelny 68,66 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 723,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 459,33 EUR, podatek solidarnościowy 25,26 EUR, podatek kościelny 41,33 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 762,91 EUR, podatek solidarnościowy 41,96  EUR, podatek kościelny 68,66 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.147,83 EUR, podatek solidarnościowy 63,13 EUR, podatek kościelny 103,30 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.184,16 EUR, podatek solidarnościowy 65,12 EUR, podatek kościelny 106,57 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.100 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 797,33 EUR, podatek solidarnościowy 43,85 EUR, podatek kościelny 71,75 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 757,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 484,83 EUR, podatek solidarnościowy 26,66 EUR, podatek kościelny 43,63 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 797,33 EUR, podatek solidarnościowy 43,85 EUR, podatek kościelny 71,75 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.187,41 EUR, podatek solidarnościowy 65,30 EUR, podatek kościelny 106,86 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.223,66 EUR, podatek solidarnościowy 67,30 EUR, podatek kościelny 110,12 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.200 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 833,33 EUR, podatek solidarnościowy 45,83 EUR, podatek kościelny 74,99 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 792,91 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 511,50 EUR, podatek solidarnościowy 28,13 EUR, podatek kościelny 46,03 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 833,33 EUR, podatek solidarnościowy 45,83 EUR, podatek kościelny 74,99 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.228,16 EUR, podatek solidarnościowy 67,54  EUR, podatek kościelny 110,53 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.264,41 EUR, podatek solidarnościowy 69,54 EUR, podatek kościelny 113,79 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.300 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 868,75 EUR, podatek solidarnościowy 47,78 EUR, podatek kościelny 78,18 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 827,75EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 537,66 EUR, podatek solidarnościowy 29,57 EUR, podatek kościelny 48,38 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 868,75 EUR, podatek solidarnościowy 47,78 EUR, podatek kościelny 78,18 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.267,66 EUR, podatek solidarnościowy 69,72  EUR, podatek kościelny 114,08 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.303,91 EUR, podatek solidarnościowy 71,71  EUR, podatek kościelny 117,35  EUR.

 

Dochód miesięczny 4.400 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 904,58 EUR, podatek solidarnościowy 49,75 EUR, podatek kościelny 81,41 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 863,08 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 563,83  EUR, podatek solidarnościowy 31,01 EUR, podatek kościelny 50,74  EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 904,58 EUR, podatek solidarnościowy 49,75 EUR, podatek kościelny 81,41 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.307,16 EUR, podatek solidarnościowy 71,89 EUR, podatek kościelny 117,64 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.343,41 EUR, podatek solidarnościowy 73,88 EUR, podatek kościelny 120,90  EUR.

 

Dochód miesięczny 4.500 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 942,08 EUR, podatek solidarnościowy 51,81 EUR, podatek kościelny 84,78 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 900,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 591,33 EUR, podatek solidarnościowy 32,52 EUR, podatek kościelny 53,21 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 942,08 EUR, podatek solidarnościowy 51,81 EUR, podatek kościelny 84,78 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.347,91 EUR, podatek solidarnościowy 74,13 EUR, podatek kościelny 121,31 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.384,16 EUR, podatek solidarnościowy 76,12 EUR, podatek kościelny 124,57 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.600 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 978,91 EUR, podatek solidarnościowy 53,84 EUR, podatek kościelny 88,10 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 936,33 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 618,16 EUR, podatek solidarnościowy 33,99 EUR, podatek kościelny 55,63 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 978,91 EUR, podatek solidarnościowy 53,84 EUR, podatek kościelny 88,10 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.387,50 EUR, podatek solidarnościowy 76,31 EUR, podatek kościelny 124,87 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.423,75 EUR, podatek solidarnościowy 78,30 EUR, podatek kościelny 128,13 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.700 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.016,25 EUR, podatek solidarnościowy 55,89  EUR, podatek kościelny 91,46 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 937,08  EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 645,16 EUR, podatek solidarnościowy 35,48  EUR, podatek kościelny 58,06  EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.016,25 EUR, podatek solidarnościowy 55,89 EUR, podatek kościelny 91,46 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.427,00 EUR, podatek solidarnościowy 78,48 EUR, podatek kościelny 128,43 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.463,25 EUR, podatek solidarnościowy 80,47 EUR, podatek kościelny 131,69 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.800 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.055,33 EUR, podatek solidarnościowy 58,04 EUR, podatek kościelny 94,97 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.011,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 673,33 EUR, podatek solidarnościowy 37,03 EUR, podatek kościelny 60,59 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.055,33 EUR, podatek solidarnościowy 58,04 EUR, podatek kościelny 94,97 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.467,75 EUR, podatek solidarnościowy 80,72 EUR, podatek kościelny 132,09 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1,504,00 EUR, podatek solidarnościowy 82,72 EUR, podatek kościelny 135,36 EUR.

 

Dochód miesięczny 4.900 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.093,66  EUR, podatek solidarnościowy 60,15 EUR, podatek kościelny 98,42 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.049,33 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 700,83 EUR, podatek solidarnościowy 38,54 EUR, podatek kościelny 63,70 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.093,66 EUR, podatek solidarnościowy 60,15 EUR, podatek kościelny 98,42 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.507,25  EUR, podatek solidarnościowy 82,89 EUR, podatek kościelny 135,65 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.543,58  EUR, podatek solidarnościowy 84,89 EUR, podatek kościelny 138,92 EUR.

 

Dochód miesięczny 5.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.132,50 EUR, podatek solidarnościowy 62,28 EUR, podatek kościelny 101,92 EUR.

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.087,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.

III klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 728,66 EUR, podatek solidarnościowy 40,07 EUR, podatek kościelny 65,57 EUR.

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.132,50 EUR, podatek solidarnościowy 62,28 EUR, podatek kościelny 101,92 EUR.

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.546,83 EUR, podatek solidarnościowy 85,07 EUR, podatek kościelny 139,21 EUR.

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.583,08  EUR, podatek solidarnościowy 87,06 EUR, podatek kościelny 142,47 EUR.

 

 

 

ZALICZKI MIESIĘCZNE

NA POCZET

PODATKU DOCHODOWEGO

za rok 2012

(Landy zachodnie podatek kościelny 9%)

 

Dochód miesięczny 1.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 12,08 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,08 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 0,00 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 0,00 EUR,  podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 12,08 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,08 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 104,66 EUR,  podatek solidarnościowy 4,73 EUR, podatek kościelny 9,42 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 130,41 EUR, podatek solidarnościowy 7,17 EUR, podatek kościelny 11,73 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 1.200 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 41,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 3,73 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 21,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 0,00 EUR,  podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 41,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 3,73 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 164,50 EUR,  podatek solidarnościowy 9,04 EUR, podatek kościelny 14,80 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 200,75 EUR, podatek solidarnościowy 11,04 EUR, podatek kościelny 18,06 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 1.400 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia  78,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 7,09 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 54,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 0,00 EUR,  podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 78,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 7,09 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 237,91 EUR,  podatek solidarnościowy 13,08 EUR, podatek kościelny 21,41 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 274,16 EUR, podatek solidarnościowy 15,07 EUR, podatek kościelny 24,67 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 1.600 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 125,33 EUR, podatek solidarnościowy 6,89 EUR, podatek kościelny 11,28 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 98,58 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 0,00 EUR,  podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 125,33 EUR, podatek solidarnościowy 6,89 EUR, podatek kościelny 11,28 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 314,33 EUR,  podatek solidarnościowy 17,28 EUR, podatek kościelny 28,29 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 345,00 EUR, podatek solidarnościowy 18,97 EUR, podatek kościelny 31,05 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 1.800 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 173,58 EUR, podatek solidarnościowy 9,54 EUR, podatek kościelny 15,62 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 145,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 11,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 1,05 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 173,58 EUR, podatek solidarnościowy 9,54 EUR, podatek kościelny 15,62 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 381,00 EUR, podatek solidarnościowy 20,95 EUR, podatek kościelny 34,29 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 410,66 EUR, podatek solidarnościowy 22,58 EUR, podatek kościelny 36,96 EUR.Dochód miesięczny 2.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 244,08 EUR, podatek solidarnościowy 13,42 EUR, podatek kościelny 21,96EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 214,66 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 53,83 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 4,84 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 244,08 EUR, podatek solidarnościowy 13,42 EUR, podatek kościelny 21,96 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 474,83 EUR, podatek solidarnościowy 26,11 EUR, podatek kościelny 42,73 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 507,16 EUR, podatek solidarnościowy 27,89 EUR, podatek kościelny 45,64 EUR.

 


Dochód miesięczny 2.500 Euro brutto


I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 374,66 EUR, podatek solidarnościowy 20,60 EUR, podatek kościelny 33,72 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 342,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 154,16 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 13,87 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 374,66 EUR, podatek solidarnościowy 20,60 EUR, podatek kościelny 33,72 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 654,83 EUR, podatek solidarnościowy 36,01 EUR, podatek kościelny 58,93 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 691,08 EUR, podatek solidarnościowy 38,00 EUR, podatek kościelny 62,19 EUR.

 


Dochód miesięczny 3.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 516,66 EUR, podatek solidarnościowy 28,41 EUR, podatek kościelny 46,50 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 481,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 272,33 EUR, podatek solidarnościowy 14,97 EUR, podatek kościelny 46,50 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 516,66 EUR, podatek solidarnościowy 28,41 EUR, podatek kościelny 46,50 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 846,50 EUR, podatek solidarnościowy 46,55 EUR, podatek kościelny 76,18 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 882,75 EUR, podatek solidarnościowy 48,55 EUR, podatek kościelny 79,44 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 3.500 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia  669,16 EUR , podatek solidarnościowy 36,80 EUR, podatek kościelny 60,22 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 631,50 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 389,00 EUR,  podatek solidarnościowy 21,39 EUR, podatek kościelny 35,01 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 669,16 EUR, podatek solidarnościowy 36,80 EUR, podatek kościelny 60,22 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.037,16 EUR,  podatek solidarnościowy 57,04 EUR, podatek kościelny 93,34 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.073,41 EUR, podatek solidarnościowy 59,03 EUR, podatek kościelny 96,60 EUR.

 


Dochód miesięczny 4.000 Euro brutto


I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia  839,83 EUR, podatek solidarnościowy 46,19 EUR, podatek kościelny 75,58 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 799,33 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 516,33 EUR, podatek solidarnościowy 28,39 EUR, podatek kościelny 46,47 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 839,83 EUR, podatek solidarnościowy 46,19 EUR, podatek kościelny 75,58 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.235,50 EUR,  podatek solidarnościowy 67,59 EUR, podatek kościelny 111,19 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.271,75 EUR, podatek solidarnościowy 69,94 EUR, podatek kościelny 114,45 EUR.

 

 

Dochód miesięczny 5.000 Euro brutto

I klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia  1.240,50 EUR, podatek solidarnościowy 68,22 EUR, podatek kościelny 111,64 EUR.                 

II klasa podatkowa - Podatek od wynagrodzenia 1.194,75 EUR, podatek solidarnościowy 0,00 EUR, podatek kościelny 0,00 EUR.                 

III klasa podatkowa - Podatek  od wynagrodzenia 806,00 EUR,  podatek solidarnościowy 44,33 EUR, podatek kościelny 72,54 EUR.                 

IV klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.240,50 EUR, podatek solidarnościowy 68,22 EUR, podatek kościelny 111,64 EUR.                 

V klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.655,08 EUR,  podatek solidarnościowy 91,02 EUR, podatek kościelny 148,95 EUR.                 

VI klasa podatkowa - Podatek należny od wynagrodzenia 1.691,33 EUR, podatek solidarnościowy 93,02 EUR, podatek kościelny 152,22 EUR.

 

 

 

 

Zaliczki miesięczne podatku dochodowego w roku 2011

kształtowały się następująco :Pracownik zarabia 1.000 Euro miesięcznie


I klasa podatkowa - Podatek należny 21,33 EUR                  

II klasa podatkowa - Podatek należny 4,08 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny 21,33 EUR                          

V klasa podatkowa - Podatek należny 117,83 EUR

VI klasa podatkowa - Podatek należny 151,33 EURPracownik zarabia 1.100 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny 36,91 EUR                   

II klasa podatkowa - Podatek należny 17,66 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny 36,91 EUR                            

V klasa podatkowa - Podatek należny 154,50  

VI klasa podatkowa - Podatek należny 187,91Pracownik zarabia 1.200 Euro miesięcznie


I klasa podatkowa - Podatek należny 54,25 EUR                   

II klasa podatkowa - Podatek należny 32,83 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny  54,25 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny  191,08 EUR

VI klasa podatkowa - Podatek należny 224,50 EUR


Pracownik zarabia 1.300 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny  73,25 EUR                   

II klasa podatkowa - Podatek należny 49,75 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                    

IV klasa podatkowa - Podatek należny  73,25 EUR                          

V klasa podatkowa - Podatek należny  227,66 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny 261,08 EUR                         


Pracownik zarabia 1.400 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny 96,25 EUR                    

II klasa podatkowa - Podatek należny 70,50 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny  96,25 EUR                          

V klasa podatkowa - Podatek należny   268,33 EUR

VI klasa podatkowa - Podatek należny  300,16 EUR                         


Pracownik zarabia 1.500 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny 122,66 EUR                   

II klasa podatkowa - Podatek należny 96,00 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny 122,66 EUR                            

V klasa podatkowa - Podatek należny 310,33 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny 338,66 EURPracownik zarabia 1.600 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny 147,50 EUR                        

II klasa podatkowa - Podatek należny 120,16 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny 0,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny  147,50 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny  345,50 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny  373,50 EURPracownik zarabia 1.700 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny  172,83 EUR                          

II klasa podatkowa - Podatek należny  144,91 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  12,66 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny  172,83 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny   380,00 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny  407,50  EUR


Pracownik zarabia 1.800 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny  198,16 EUR                          

II klasa podatkowa - Podatek należny  169,75 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  26,16 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny  198,16 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny   413,50 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny  441,66 EUR


Pracownik zarabia 1.900 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny   222,25 EUR                           

II klasa podatkowa - Podatek należny   193,25 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  40,50 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   222,25 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    445,50 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   474,66 EURPracownik zarabia 2.000 Euro miesięcznie


I klasa podatkowa - Podatek należny    246,66 EUR                          

II klasa podatkowa - Podatek należny   217,16 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  55,50 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   246,66 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    478,33 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   508,33 EUR


Pracownik zarabia 2.500 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny    378,33 EUR                          

II klasa podatkowa - Podatek należny   346,00 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  157,16 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   378,33 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    659,83 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   693,33 EURPracownik zarabia 3.000 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny    518,83 EUR                             

II klasa podatkowa - Podatek należny   483,83 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  274,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   518,83 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    849,33 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   882,75 EUR


Pracownik zarabia 3.500 Euro miesięcznie


I klasa podatkowa - Podatek należny    673,41 EUR                         

II klasa podatkowa - Podatek należny   635,66 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  392,16 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   673,41 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    1.042,25 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   1.075,66 EUR

 


Pracownik zarabia 4.000 Euro miesięcznie

I klasa podatkowa - Podatek należny    846,08 EUR                           

II klasa podatkowa - Podatek należny   805,50 EUR

III klasa podatkowa - Podatek należny  521,00 EUR                        

IV klasa podatkowa - Podatek należny   846,08 EUR                           

V klasa podatkowa - Podatek należny    1.242,50 EUR  

VI klasa podatkowa - Podatek należny   1.275,91 EUR

 

 


Obliczanie Gewerbesteuer

Gewerbesteuer nalicza się według następującego wzoru:

Zysk firmy zgodnie z definicją ustawy Einkommensteuergesetz 
(dla spółek kapitałowych Körperschaftsteuergesetz)
   + zaliczki na poczet Gewerbesteuer za rok obrachunkowy 
   + doliczenia zgodnie z ustawą  
   − odliczenia zgodnie z ustawą 
   ----------------------------------------------------------------
   = kwota podatku przed odjęciem straty
   − strata podatkowa z lat poprzednich 
   ----------------------------------------------------------------
   = kwota podatku (zaokrągla się do pełnych 100 €)
   − kwota wolna od podatku w wysokości 24.500 € 
(dla firm jednoosobowych i spółek osobowych)
   -----------------------------------------------------------------
   = kwota podatku * liczba do obliczenia podatku 
   -----------------------------------------------------------------
   = kwota do obliczenia podatku * stawka gminy 
   -----------------------------------------------------------------
   = Gewerbesteuer do zapłacenia 
   - zaliczki na poczet Gewerbesteuer

= obciążenie podatkowe z tytułu Gewerbesteuer

 

Aktualne wskaźniki wyceny gmin dla Gewerbesteuer w wybranych niemieckich miastach:

Dierfeld - 900 %

Frankfurt am Main – 460 %

München – 490 %

Hamburg – 470 %

Essen – 470 %

Herne – 460 %

Leverkusen – 460 %

Düsseldorf – 445 %

Bergisch Gladbach – 455%

Köln – 450 %

Bonn - 450 %

Stuttgart - 420 %

Berlin - 410 %

Karlsruhe – 410 %

 

 

WYSOKOŚĆ

GEWERBESTEUER

dla firmy zarejestrowanej w

FRANKFURT AM MAIN

(wskaźnik wyceny 460%)


Dochód 25.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 4.025 Euro

Podatek spółki  osobowe  81 Euro

 

Dochód 30.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 4.830 Euro

Podatek spółki  osobowe   886 Euro

 

Dochód 35.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 5.635 Euro

Podatek spółki  osobowe 1.691Euro

 

Dochód 40.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  6.440 Euro

Podatek spółki  osobowe  2.496 Euro

 

Dochód 45.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 7.245 Euro

Podatek spółki  osobowe  3.301 Euro

 

Dochód 50.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 8.050 Euro

Podatek spółki  osobowe 4.106 Euro

 

Dochód 60.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  9.660 Euro

Podatek spółki  osobowe  5.716 Euro

 

Dochód 75.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 12.075 Euro

Podatek spółki  osobowe  8.131 Euro

 

Dochód 100.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 16.100 Euro

Podatek spółki  osobowe  12.156 Euro

 

Dochód 200.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 32.200 Euro

Podatek spółki  osobowe  28.256 Euro

 

Dochód 250.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 40.250 Euro

Podatek spółki  osobowe 36.306 Euro

 

Dochód 500.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  80.500 Euro

Podatek spółki  osobowe 76.556 Euro

 

Dochód 1.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  161.000 Euro

Podatek spółki  osobowe  157.056 Euro

 

Dochód 2.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 322.000 Euro

Podatek spółki  osobowe 318.056 Euro


Dochód 5.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 805.000 Euro

Podatek spółki  osobowe  801.056 Euro

 

Dochód 10.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 1.610.000 Euro

Podatek spółki  osobowe 1.606.056 Euro

 
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.