Uprawnienia

Zakaz rozliczania podatku

 

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW

 

puszczą Cię boso

z płaczem...

 

...oraz bez pieniędzy !!!

 

Wiele firm w branży zagranicznych podatków działa nielegalnie.         Nie mają uprawnień, nie opłacają licencji, nie ujawniają swoich danych w dokumentacji (nie przybijają pieczątek), a mimo to robią podatki biorąc za to pieniądze i z premedytacją wykorzystują naiwność ludzi.

Proceder nielegalnego rozliczania podatków to tak masowy problem, że państwo niemieckie ściga już nawet podatników za współudział. 16.01.2011 BDL z siedzibą w Berlinie oficjalnie poinformowała, iż podatnicy, którzy korzystają z usług osób lub firm, które nie posiadają niemieckich uprawnień do świadczenia doradztwa podatkowego, podlegają karze grzywny - i Niemcy egzekwują to do 10 lat wstecz

Wobec w/w przepisu podatnikowi grozi kara grzywny, jeżeli powierzy rozliczenie niemieckiego podatku niewłaściwym osobom.

 

 

PSEUDO-DORADCY udają podatkowych specjalistów !!!

Jest ich pełno. Na ulicach, w internecie oferują Ci tanie i szybkie rozliczenie podatku. Choć podpisują z Tobą umowę, to nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności. W dokumentacji wpływającej do urzędów nie ma nawet śladu adnotacji, że oni ją robili. Gdyby działali legalnie, to przecież na Twojej deklaracji podatkowej daliby pieczątkę. Ale jej nie dają i mogą wpisać Ci do papierów co tylko chcą. Urzędnicy przecież myślą, że to Ty sam pisałeś. I wtedy urząd bierze się za Ciebie.

Zgodnie z prawem NIE MOGĄ ROZLICZAĆ PODATKÓW:

Doradztwo personalne zajmuje się doradzaniem w/s zatrudnienia i nie jest doradztwem podatkowym

Personal Service serwis personalny nie jest serwisem podatkowym

Agencje pracy i pośrednicy pracy posiadają certyfikat Marszałka Województwa, ale on nie uprawnia do rozliczania podatków

Agenci TAX nie reprezentują niemieckich Urzędów Skarbowych, gdyż nie są doradcami podatkowymi z licencją niemiecką

Akwizytorzy nie prowadzą biura, a jest ustawą wymagane

Punkty w centrach handlowych nie zapewniają poufności rozmów, a ustawa to nakazuje. Na szybko, byle jak, byleby zarobić na kliencie

Consulting zajmuje się konsultowaniem działań gospodarczych, ale nie jest to konsultowanie spraw podatkowych. Nie jest też ani doradzaniem w/s podatkowych, ani nie jest rozliczaniem podatków

Biura tłumaczeń tłumaczą dokumenty, ale nie mogą tworzyć zeznań podatkowych i reprezentować podatników przed fiskusem

Firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy, a rozliczeń podatkowych się nie sprzedaje, tylko świadczy się odpłatnie doradztwo podatkowe

Pośrednicy finansowi pośredniczą w transferach pieniędzy, ale Urzędy Skarbowe przelewają pieniądze prosto na konto podatnika

Oni nie są doradcami podatkowymi dla fiskusa ! Oni napaskudzą Ci w papierach !!!


 

ZADZWOŃ DO URZĘDU Wystarczy zadzwonić do niemieckiego Urzędu Skarbowego i zapytać: czy na naszej dokumentacji podatkowej (aktualnej lub sprzed lat) znajdowała się w ogóle adnotacja o firmie lub osobie, która doradzała i sporządzała nam deklarację podatkową ??? ZAPYTAJ

Urzędnicy skarbowi poinformują Cię

o udziale doradcy podatkowego

W ten sposób da się sprawdzić czy firma, której powierzyliśmy uzyskanie zwrotu naszego podatku, działa legalnie - czy jest to kolejny oszust, który ukrywa swoją tożsamość, szuka szybkiego zarobku i żeruje na ludzkiej niewiedzy i naiwności. 

Jeśli otrzymamy informację, że jesteśmy oficjalnie reprezentowani przed niemieckim Urzędem Skarbowym, to wszystko jest OK. Jeśli jednak urząd nic nie wie, że ktoś nas miał reprezentować, a my powierzyliśmy firmie nasze sprawy podatkowe...REAGUJ ! !!! BO PÓJDZIESZ Z TORBAMI !!!

 

Wpaść w finansowe długi wobec niemieckiej skarbówki możesz bardzo szybko. Ale później spłacanie długów trwa bardzo długo. A jeśli na stare lata nie starczy Ci pieniędzy nawet na...herbatę?

SPRAWDŹ ROZLICZENIE

NIM WRÓCISZ DO KRAJU

 

 

 

Tak wygląda BEZPIECZNE ROZLICZENIE podatku


PO LEWO PODPISUJE SIĘ PODATNIK       DORADCA DAJE PIECZĄTKĘ PO PRAWO


 

Jak chronić się przed OSZUSTAMI i nie stać się ich ofiarą ?

Każdego roku ponad 30.000 Polaków pada ofiarami oszustw związanych ze złym rozliczeniem niemieckiego podatku. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja osób nie znających niemieckiego języka i niemieckich przepisów.

Aby nie paść ofiarą oszusta, należy bardzo dobrze zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością finansową, majątkową i prawną w momencie korzystania z pomocy osób trzecich (np. agentów, pośredników, konsultantów, firm) przy rozliczeniu się z niemieckim Urzędem Skarbowym z osiągniętych w Niemczech dochodów. Niezależnie od tego, czy dokumenty do rozliczenia niemieckiego podatku składamy w Polsce lub w Niemczech, to zadawajmy szczegółowe pytania osobie, której powierzamy dokumentację. Bądźmy dociekliwi i żądajmy zawsze sprecyzowanych (a nie wymijających) odpowiedzi. W szczególności jeśli nie znamy wystarczająco języka lub przepisów, to zabezpieczajmy się na wszelkie możliwe sposoby, aby nie paść ofiarą oszustów szukających na nas łatwego zarobku, którzy tylko udają doradców podatkowych i chcą nas naciągnąć !!!

90% z działających w Polsce firm rozliczających niemieckie podatki robi to z pominięciem obowiązku przybicia swojej pieczątki na deklaracji robionej dla klienta i nie ujawnia Urzędom Skarbowym swojej tożsamości jako wykonawcy usługi podatkowej.

Firma podatkowa może dać nam umowę, wystawić rachunek, a wcale nie nabije pieczątki na dokumentacji... Szczególnie niebezpieczne dla podatnika (klienta) są ryzykowne ulgi podatkowe proponowane przez te firmy do zastosowania w rozliczeniu podatkowym - fikcyjne zapomogi na krewnych w Polsce, stosowanie ulg podatkowych pomimo braku przelewów i rachunków, problematyczne zaświadczenia, niezrozumiałe dokumenty i upoważnienia w języku niemieckim do podpisania...   Wielu Polaków pracujących w Niemczech nie zna przecież na tyle dobrze języka niemieckiego, aby biegle posługiwać się nim w obejściu z prawem podatkowym. Urzędnik skarbowy nie widząc jednak adnotacji, kto sporządzał deklarację podatkową i jakie biuro podatkowe dokonywało rozliczenia, to wyjdzie z założenia, że to podatnik sam, bez niczyjej pomocy się rozliczał. Tylko kto będzie za to wszystko odpowiadał finansowo i prawnie przed niemieckim Urzędem Skarbowym ? Wtedy my sami podatnicy odpowiadamy naszym majątkiem za porady biura podatkowego !

 

Zastanówmy się - dlaczego biura podatkowe uciekają świadomie przed odpowiedzialnością i na sporządzanych dla klienta deklaracjach podatkowych celowo nie przybijają swojej pieczątki ?

Odpowiedź jest prosta - albo biura te nie mają niemieckich uprawnień do rozliczenia podatku, albo stosują ryzykowne rozwiązania i niedozwolone ulgi w rozliczeniu podatnika !

 

Poniższy zestaw pytań pozwoli nam bezpiecznie rozliczyć się z podatku:

1. Czyja pieczątka znajdzie się na mojej deklaracji podatkowej ?

2. Kto z imienia i nazwiska ponosi odpowiedzialność za wypełnienie deklaracji ?

3. Do której Izby Doradców Podatkowych jest zgłoszona osoba lub firma widniejąca na pieczątce ?

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się powierzyć sporządzenie naszego zeznania podatkowego osobie trzeciej, to dla własnego bezpieczeństwa wymagajmy od niego wypełnienia obowiązków. A gdyby ktoś zagarnął nasz zwrot podatku, przetrzymywał go na swoim koncie, nie zachował terminu, źle nam doradził lub w innym sposób wyrządził nam szkodę, to wtedy możemy zwrócić się o pomoc do niemieckich instytucji. I taką pomoc otrzymamy.

Należy pamiętać o tym, aby otrzymać umowę w formie papierowej. Umowa ma potwierdzić, kto wypełnia deklarację podatkową. Na rynku  rozliczeń podatkowych działa wielu oszustów, którzy dokonują rozliczenia zwrotu podatku, a następnie ściągają na swoje konta pieniądze należne klientom. Podatnik, który nie ma żadnego pisemnego potwierdzenia, nie jest w stanie odzyskać swoich pieniędzy nawet przed sądem !

Umowę z osobą sporządzającą deklarację podatkową w naszym imieniu należy zawrzeć także dlatego, aby mieć pewność, kto wykonuje nasze rozliczenie podatkowe. Umowa musi określać, kto robi dla nas deklarację podatkową i kto świadczy usługę doradztwa podatkowego.

Samo udzielenie podatnikowi wskazówek dotyczących rozliczenia (nawet nieodpłatnie) jest zgodnie z par. 5 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz) formą doradztwa podatkowego. Dlatego zajmując się obsługą klienta składającego dokumenty rozliczeniowe świadczy się dla niego już doradztwo podatkowe.

Posiadając umowę, w której jest określony podmiot biorący odpowiedzialność za doradztwo podatkowe, możemy zawsze sprawdzić w niemieckim Urzędzie Skarbowym, czy firma, z którą zawarliśmy umowę, wywiązała się ze zobowiązania i złożyła w naszym imieniu odpowiednie dokumenty potwierdzone przez doradcę podatkowego. Gdyby tego nie zrobiła, to na podstawie zawartej umowy możemy dochodzić swoich praw.

Jeśli cię oszukano, to szukaj pomocy !

Jeżeli ktoś na rozliczeniu podatku nas oszukał, wykorzystał lub wykonał usługę źle, to pamiętajmy, że są instytucje czuwające nad jakością świadczonych usług w zakresie niemieckich podatków.

Nad usługami podatkowymi istnieje tzw. nadzór zawodowy i sprawuje go zgodnie z § 73 StBerG Izba Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer). Takich izb jest na terenie Niemiec 21. Nadzorowi zawodowemu podlegają nie tylko niemieckie, ale także i polskie firmy rozliczające niemiecki podatek. Polskie firmy zajmujące się niemieckimi podatkami, które nie mają przedstawicielstwa w Niemczech, podlegają pod Izbę Doradców Podatkowych Brandenburg z siedzibą w Poczdamie (§ 3a StBerG).

Izba brandenburska prowadzi rejestr polskich doradców i kontroluje ich działania w zakresie niemieckich podatków. Polska firma przed podjęciem działalności musi złożyć wniosek do Izby Doradców Podatkowych na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z niemieckimi podatkami (zarządzenie Izby Brandenburg z dnia 21.07.2008).

Zezwolenie jest wydawane jest na okres jednego roku i obejmuje jedynie przejściowe oraz okazyjne świadczenie pomocy w sprawach podatkowych. Polska firma musi co roku składać pisemne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

 

 

Uprawnienia do rozliczania podatku

PRZEPISY W NIEMCZECH

Niemiecka ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec, wprowadza państwowe ograniczenia w dostępie do zawodów w art. 12 ust. 1 Grundgesetz. Ograniczenie dostępu do zawodu dotyczy min. zawodów związanych z doradzaniem w sprawach podatkowych.

W ten sposób nie dopuszcza się do zawodu osób nieuprawnionych, tj. bez niemieckich uprawnień i zaostrza dostęp usługodawców z zagranicy.

Ustawodawca tłumaczy te ograniczenia w dostępie do zawodu doradcy podatkowego poprzez działania zmierzające ku ochronie ważnego dobra wspólnego, jakim jest ochrona podatników. Ta interwencja Państwa w kwestię dostępu do zawodu jest znana w Europie jedynie w krajach niemieckojęzycznych.

Aby doradzać w kwestiach niemieckiego prawa podatkowego i niemieckich podatków oraz udzielać pomocy podatkowej i sporządzać niemieckie deklaracje podatkowe, to należy posiadać niemieckie uprawnienia w tym zakresie. Paragraf 2 ustawy StBerG reguluje kwestię osób, które mogą dokonywać rozliczeń niemieckiego podatku. Oto treść tego § 2 StBerG :

„Pomoc w sprawach podatkowych może być wykonywana tylko przez osoby i zrzeszenia, które są do tego uprawnione. Niezależnie od tego, czy jest to główne zajęcie, dodatkowe zajęcie, zarobkowe czy darmowe.”

Paragraf 33 StBerG definiuje z kolei, co może wykonywać osoba z uprawnieniami. Otóż może ona na dla zleceniodawcy doradzać w sprawach podatkowych, ją reprezentować przed organami administracji skarbowej, pomagać przy dokumentach podatkowych oraz pomagać przy wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Paragraf 3a ustęp 2 zdanie 1 StBerG nakłada obowiązek zgłoszenia w Niemczech działalności podatkowej prowadzonej w innym kraju Unii Europejskiej. Na mocy tego przepisu wszyscy usługodawcy rozliczający niemieckie podatki w Polsce muszą uzyskać urzędową zgodę w Niemczech na prowadzenie takiej działalności na obszarze Unii.

Firma zarejestrowana poza Republiką Federalną Niemiec, a więc np. w Polsce, musi poinformować właściwy niemiecki Urząd Skarbowy o reprezentowaniu podatnika (klienta) i dołączyć do dokumentacji podatkowej pełnomocnictwo podpisane przez klienta. Niemiecki Urząd Skarbowy w każdym przypadku rozpatruje, czy polska firma i w jakim zakresie może reprezentować podatnika, a także ma prawo wydać zakaz prowadzenia przez polską firmę działalności w zakresie niemieckich podatków (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 StBerG).

Podstawa prawna:

Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975 (Bundesgesetzblatt I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 8 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt I S. 2449) geändert worden ist.

Ustawa o zawodzie doradcy podatkowego z 4 listopada 1975 (Dziennik Ustaw I S. 2735), która ostatnio została zmieniona artykułem 9 ustęp 8 ustawy z 30 lipca 2009 (Dziennik Ustaw I S. 2449).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949. Letzte Änderung vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944).

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23.05.1949. Ostatnia zmiana z 21 lipca 2010 (Dziennik Ustaw I S. 944).

 

PRZEPISY W UNII EUROPEJSKIEJ

W Unii Europejskiej przepisy prawne definiują, kto będący osobą zaufania publicznego może, a kto nie mający uprawnień nie może rozliczać podatków.

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega na obszarze Unii ustawowej ochronie. Ochrona zawodu obowiązuje niemal w każdym kraju Unii Europejskiej, w tym w Niemczech, Austrii i w Polsce. Jedynie w Wielkiej Brytanii oraz Holandii panuje nieco bardziej liberalne podejście do kwestii doradzania w/s podatkowych i wykonywania zawodu.

Z racji doradzania w kwestiach podatkowych wynikają ograniczenia w wykonywaniu innych usług i profesji. Osoba rozliczająca podatek nie może trudnić się innymi usługami i branżami, bo zabraniają tego przepisy wewnętrzne Niemiec, Austrii i Polski. Zakaz ten znajduje się w ustawie o doradztwie podatkowym, która obowiązuje w tych krajach. Zawodu doradcy podatkowego (lub pokrewnego zawodu) nie można łączyć z żadną inną branżą.

W Polsce artykuł 31 polskiej ustawy o doradztwie podatkowym (Dziennik Ustaw 1996.102.475) wprowadza zakaz prowadzenia działalności innej niż doradztwo podatkowe dla osób doradzających w kwestiach podatkowych.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania społecznego i osoba doradzająca podatnikom w rozliczeniu podatku nie może trudnić się przykładowo taką branżą jak wysyłanie ludzi do pracy zagranicą, doradztwem personalnym czy sprzedażą ubezpieczeń. Jeśli ktoś doradza w/s podatkowych i jednocześnie prowadzi działalność o innym profilu (np. pośrednictwo pracy, handel, turystyka, ubezpieczenia, przewozy, itd.), to albo utracił uprawnienia do zawodu doradcy podatkowego, albo takowych nigdy nie posiadał. Rozliczanie niemieckich, austriackich i polskich podatków jest wtedy wykonywane w szarej strefie. Wiele firm oferujących zagraniczne rozliczenia robi to po prostu nielegalnie.

 


KARY ZA BRAK UPRAWNIEŃ

W przypadku dokonywania rozliczeń przez osoby do tego nieuprawnione zastosowanie ma paragraf 5 ustawy StBerG – zakaz udzielania pomocy w sprawach podatkowych przez osoby nieuprawnione.

Zgodnie z § 5 kto udziela pomocy w sprawach podatkowych bez uprawnień podlega karze grzywny, a podszywanie się pod osobę mającą uprawnienia do udzielania pomocy w sprawach podatkowych jest przestępstwem w myśl kodeksu karnego, co reguluje § 132a Abs. 1 Nr. 2 tejże ustawy.

Wysokość kary pieniężnej także określa niemiecka ustawa o doradztwie podatkowym. Najwyższa kara pieniężna pojawiająca się w ustawie jest zdefiniowana w paragrafie 90 StBerG ustęp 3.  Zgodnie z zapisem  przytoczonego przepisu kara może wynieść kwotę w wysokości do 50.000 EUR.
 

Ceny

Ceny usług podatkowych są ściśle określone w przepisach prawnych.

Usługi podatkowe nie są wolnym rynkiem, gdzie można sobie dowolnie naliczać stawki za rozliczenie. Zawyżanie lub zaniżanie stawek jest zabronione i grożą za to sankcje prawne.

Ustwa StBGebV określa ceny za rozliczenie niemieckiego podatku według tabel, w których stawki rosną proporcjonalnie w górę. Im większy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa opłata za rozliczenie. Tabele wynagrodzeń – czyli przepisy wykonawcze do ustawy StBGebV – ściśle określają proporcjonalne wynagrodzenie za rozliczenie niemieckiego podatku.

Za sporządzenie niemieckiego zeznania podatkowego należy z góry pobrać zaliczkę, o czym informuje § 8 ustawy Vorschuß (zaliczka).

Podstawa prawna
"Steuerberatergebührenverordnung vom 17. Dezember 1981 (Bundesgesetzblatt I S. 1442), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. April 2008 (Bundesgesetzblatt I S. 666) geändert worden ist"
„Rozporządzenie w/s opłat dla doradców podatkowych z 17 grudnia 1981 (Dziennik Ustaw I S. 1442), ostatnio zmieniony artykułem 5 ustawy z 8 kwietnia 2008 (Dziennik Ustaw I S. 666)“

Stawka zryczałtowana – ZABRONIONA

Paragraf 14 ust. 2 StBGebV zabrania stosowania stawek zryczałtowanych.

Oto brzmienie § 14 ust. 2 :
„Ustalenie stawki zryczałtowanej za sporządzenie powtarzających się zeznań podatkowych jest niedopuszczalne.”
Nie wolno zatem stosować za rozliczenie niemieckiego podatku jednej, stałej i niezmiennej kwoty wynagrodzenia, a kto taką stosuje, to łamie prawo.

Zabronione jest żądać tylko stałego ryczałtu za rozliczenie podatku, gdyż obowiązuje zasada:
im wyższy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa cena za rozliczenie.

Jeżeli ktoś zatem określi cenę tylko jako stała kwota xx bez uwzględnienia proporcjonalnego wzrostu ceny w górę w zależności od dochodów i podatku, to nie zastosował paragrafu 14 ust. 2 i złamał prawo.

 
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.