Budownictwo

Wzrost obrotów firm budowlanych w Niemczech

Obroty w niemieckiej branży budowlanej w ciągu 12 miesięcy wzrosły aż o +9,3%. Duża ilość wolnych zleceń na rynku budowlanym w Niemczech powoduje, że polskie firmy będą miały dużo pracy w nowym sezonie.

Niemcy wymagają przebudowy. Nowe autostrady, nowe osiedla mieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej powstają jak grzyby po deszczu. Tylko w 2017 roku niemiecka branża budowlana odnotowała obroty w wysokości 113 miliardów euro! Niemieckie budowy to doskonałe miejsca na zdobycie nowych kontraktów dla polskich firm budowlanych, które uzyskane w ostatnich latach doświadczenie w Polsce z pożytkiem wykorzystują za zachodnią granicą. Zapotrzebowanie w Niemczech na polskich podwykonawców jest przeolbrzymie!

Więcej: Wzrost obrotów firm budowlanych w Niemczech

 

Sytuacja na niemieckim rynku budowlanym w 2017 roku

Niemieckie place budowy to eldorado finansowe dla polskich firm budowlanych. Mnóstwo wolnych zleceń, rosnące stawki finansowe i coraz bardziej sprzyjająca koniunktura powodują, że w 2017 roku da się dużo zarobić!

Branża budowlana w Niemczech osiągnie w 2017 roku najwyższe obroty od 20 lat. Według zapowiedzi Centralnego Związku Niemieckiego Budownictwa wzrost obrotów w branży budowlanej na koniec 2017 roku ma wynieść co najmniej +5%! To niesamowicie dobry wynik oraz dowód na to, jak doskonale rozwija się branża budowlana w Niemczech. Na tym mogą skorzystać finansowo polskie firmy budowlane, które planują realizować w Niemczech umowy o dzieło. Wartość obrotów na niemieckim rynku budowlanym w 2017 roku osiągnie według prognoz 112.200.000.000 euro.

Więcej: Sytuacja na niemieckim rynku budowlanym w 2017 roku

 

Zarobki Polaków w branży budowlanej

Dlaczego w branży budowlanej tak mało się zarabia? Powodem tego jest złe kalkulowanie ofert i brak dokumentów gwarantujących odpowiednio wysokie stawki wynagradzania przez niemieckich zleceniodawców.

Nie zawsze opłaca się podejmować pracę lub zlecenia w branży budowlanej. Polak pracujący w Niemczech na budowie otrzymuje najczęściej ustawowo najniższą krajową. Pracownika nie mającego nostryfikowanego dyplomu traktuje się w Niemczech jako osobę nie wykwalifikowaną, nie mającą odpowiednich uprawnień oraz doświadczenia w swym fachu. Przyczynia się to do otrzymania znacznie niższej pensji niż w przypadku zatrudnionego pracownika posiadającego potwierdzone kwalifikacje. Sytuacji tej nie zmieni nawet fakt, iż polski budowlaniec wykonuje tą samą pracę, co jego niemiecki kolega.

Więcej: Zarobki Polaków w branży budowlanej

 

Wykonywanie w Niemczech usług budowlanych dających zysk

Podjęcie zlecenia budowlanego w Niemczech musi poprzedzić analiza kosztów, która skalkuluje wszystkie koszty własne oraz dokładnie obliczy wysokość zysku na czysto po odliczeniu potrąceń, kar i kosztów.

Niemiecki rynek budowlany wymaga od zleceniobiorców odpowiedniego skalkulowania kosztów i obrania takiej strategii biznesowej, która pozwali wypracować bezpieczny zysk. Już błędne skalkulowanie oferty prowadzi do załamania się proporcji ceny do ryzyka. Na potwierdzenie tej prawidłowości wystarczy przytoczenie bardzo często popełnianego błędu - polskie firmy budowlane kalkulują ceny usług budowlanych w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę i takie oferty rozsyłają po niemieckich kontrahentach. Metoda ta jest nie tylko śmieszna i mało skuteczna, ale przede wszystkim niebezpieczna.

Więcej: Wykonywanie w Niemczech usług budowlanych dających zysk

 

Wielka wpadka firm budowlanych przy kontroli celnej

W okolicach Bremen wpadło w ręce niemieckiego Urzędu Celnego wiele firm budowlanych, które zatrudniały w Niemczech pracowników na czarno i nie dokonały zgłoszenia pracowników delegowanych.

Wielka kontrola celna firm budowlanych przeprowadzona przez 51 niemieckich urzędników celnych, jaką przeprowadził na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja 2014 roku Hauptzollamt Bremen (Główny Urząd Celny w Bremie) została podsumowana w oficjalnym raporcie. Niestety raport ujawnia wiele nieprawidłowości występujących także u firm zagranicznych.

Rozmiar kontroli był duży, bo aż 236 firm i 566 osób zostało skontrolowanych po kątem legalności zatrudnienia i zwalczania pracy na czarno w budownictwie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości.

Więcej: Wielka wpadka firm budowlanych przy kontroli celnej

 

Certyfikowanie polskich materiałów budowlanych w Niemczech

Materiały budowlane przed ich użyciem na niemieckiej budowie muszą otrzymać certyfikat dopuszczający je do zastosowania w Niemczech. Uwaga – niemieckie wymogi techniczne są bardziej rygorystyczne niż polskie !

Polscy producenci, eksporterzy, dystrybutorzy i wykonawcy usług zgodnie z niemieckimi przepisami o wyrobach budowlanych muszą uzyskać certyfikat potwierdzający dopuszczenie do zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym w Niemczech. Dopiero uzyskanie niemieckiego dokumentu potwierdzającego, że dany wyrób budowlany może zostać użyty na budowie w Niemczech, umożliwia zastosowanie wyrobu. Inaczej zaczynają się kłopoty. Nagle bowiem okazuje się, że niemiecki nadzór budowlany kazał rozebrać budowlę, w której zastosowano niedopuszczone do obrotu w Niemczech polskie wyroby budowlane.

Więcej: Certyfikowanie polskich materiałów budowlanych w Niemczech

 

Stawki wynagrodzenia minimalnego w budownictwie

Wszyscy pracownicy branży budowlanej zarabiają od 2014 roku więcej za przepracowaną roboczogodzinę. Nowa umowa taryfowa obowiązuje w okresie 4 lat od początku stycznia 2014r. do końca grudnia 2017r.

Polscy pracownicy budowlani zatrudnieni w Niemczech są objęci stawką wynagrodzenia minimalnego obowiązującą na terenie Niemiec. Dzięki umowie taryfowej każdy pracownik świadczący pracę na obszarze Republiki Federalnej Niemiec – niezależnie od narodowości i formy stosunku pracy - musi otrzymać za jedną przepracowaną godzinę wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 11,10 Euro w Landach zachodnich i 10,50 Euro w Landach wschodnich. Wynagrodzenie to dotyczy tych pracowników branży budowlanej, którzy należą do pierwszej grupy płacowej. W przypadku pracowników budowlanych należących do drugiej grupy płacowej stawki są już odpowiednio wyższe. W zachodnich Landach minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosi nie mniej niż 13,95 Euro, a we wschodnich Landach nie zostało określone. Następna podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie miała miejsce w styczniu 2017 roku. Na mocy tej podwyżki wzrośnie wynagrodzenie pracowników należących do pierwszej grupy płacowej. Co więcej, obowiązywać będzie jedna, jednolita stawka na obszarze całych Niemiec i zniknie zróżnicowanie poziomu płacy minimalnej na Landy zachodnie (aktualnie wyższe stawki) i na Landy wschodnie (aktualnie niższe stawki). Wysokość stawki dla całych Niemiec wyniesie od 2017 roku 11,30 Euro. Dzięki obowiązującym stawkom minimalnym każdy pracownik wykonujący pracę na terenie Niemiec ma gwarantowany poziom płac. Takie rozwiązanie prawne jest w szczególności dobre dla polskich pracowników delegowanych przez polskie firmy celem świadczenia przejściowej pracy w Niemczech. Pracownicy tacy są bowiem wynagradzani nie stawką polskiego wynagrodzenia, a stawką niemieckiej płacy minimalnej.

Źródło: stawka minimalna w budownictwie.

 

Niemieckie inwestycje w budownictwie

Państwo niemieckie przeznacza niebotyczne kwoty pieniędzy na rozbudowę infrastruktury, na czym finansowo powinny skorzystać polskie firmy budowlane angażując się do wykonywania prac jako podwykonawcy.

Kwota 10 miliardów Euro została przeznaczona w Niemczech na inwestycje min. w mieszkania, szkoły i szpitale. Biorąc pod uwagę spadającą liczbę wolnych zleceń budowlanych w Polsce, logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest exodus polskich fachowców i polskich firm budowlanych do Niemiec, gdzie branża budowlana na nowo napędza gospodarkę. Polacy posiadający doświadczenie w budownictwie komunalnym mają świetne pole do popisu, aby nabyte na krajowym rynku umiejętności wykorzystać na niemieckich budowach i dobrze na tym zarobić. Ze wspomnianej kwoty 10 miliardów Euro aż 3,92 miliarda Euro zostaje wydanych na rozbudowę infrastruktury szkolnej. Do tego dochodzi 670 milionów Euro z przeznaczeniem na żłobki i przedszkola, dodatkowo 1,25 miliarda Euro na szkoły wyższe oraz 120 milionów Euro na centra zajmujące się dokształcaniem. 220 milionów Euro zostaje wydanych na budowę ośrodków badawczych, a 300 milionów Euro na tzw. Ländliche Infrastruktur. Ponadto po 140 milionów Euro idzie zarówno na budowę ekranów akustycznych przy drogach komunalnych oraz na technologie informatyczne. 540 milionów zostaje rozdysponowanych na rozbudowę miast a 760 milionów na budowę nowych szpitali. Pozostałe wydatki w sektorze komunalnym wynoszą 1,94 miliarda Euro.

Polscy budowlańcy powinni skierować swoje kroki w szczególności ku trzem najbardziej prężnie rozwijającym się Landom, tj. Nadrenii Westfalii, Bawarii oraz Badenii Wirtembergii, gdzie buduje się w Niemczech najwięcej. Nadrenia Westfalia otrzymała ponad 2,13 miliarda Euro na inwestycje, Bawaria niespełna 1,43 miliarda Euro, a Badenia Wirtembergia blisko 1,24 miliarda Euro. W tym rejonach już mieszka lub przebywa znaczna grupa fachowców pochodzących z Polski, którzy świetnie sobie radzą na rynku usług budowlanych. Również sporo na inwestycje budowlane przeznacza Dolna Saksonia (nieco ponad 920,5 miliona Euro), a także Hesja (nieco ponad 718,7 miliona Euro). Zdecydowanie mniej buduje się we wschodnich Niemczech. Jeżeli już polscy budowlańcy pragnęliby podjąć się prac budowlanych we wschodniej części kraju, to najłatwiej o zlecenie powinno być w Saksonii i Berlinie.

Źródło: dane statystyczne.

 

Dużo wolnych zleceń dla Polaków w branży budowlanej

Niemiecka branża budowlana przeżywa prawdziwy boom – liczba wolnych zleceń budowlanych wzrosła w ciągu roku o 4%.

Największy wzrost koniunktury widać w szczególności w budownictwie naziemnym, gdzie wzrost zleceń wyniósł w skali roku 5,3%. W miesiącach letnich niemiecka branża budowlana wypracowuje obrót w skali 8,5 miliarda Euro miesięcznie. Zatrudnienie w niej na stałe znajduje 731.000 pracowników budowlanych. Zważywszy na mniejszą ilość zleceń w Polsce dla budowlańców, niemiecki rynek budowlany kusi polskich fachowców podjęciem legalnego zatrudnienia lub otwarciem intratnej  finansowo działalności gospodarczej nad Renem.

Niemiecka branża budowlana rozwija się tak doskonale dzięki wzrostowi zainteresowania wśród Niemców inwestowaniem pieniędzy w nieruchomości. Szczególnie budowa mieszkań cieszy się powodzeniem wśród inwestorów, którymi są zarówno osoby prywatne budujące domy mieszkalne, jak i firmy budujące osiedla. Wzrost wydanych zezwoleń na budowę domów zwiększył się w Niemczech w ciągu tylko jednego roku aż o nieprawdopodobne 41%. Dzięki zaangażowaniu inwestorów prywatnych zwiększają się bardzo szanse polskich firm budowlanych na otrzymanie zlecenia na budowę w Niemczech, gdyż polska firma w przypadku inwestora prywatnego nie musi przystępować do publicznego przetargu, a jedynie musi znaleźć inwestora budującego domy lub mieszkania i jemu zaoferować tańsze koszty wykonania usługi budowlanej. Dzięki zatrudnieniu polskich fachowców uda się zmniejszyć koszty całej inwestycji budowlanej.

Źródło: dane statystyczne.

 

Struktura zatrudnienia w budownictwie

Dokładnie 10% niemieckiego krajowego produktu brutto powstaje właśnie dzięki branży budowlanej. Rocznie branże budowlana w Niemczech osiąga obrót na poziomie 250 miliardów Euro i jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki.

W branży budowlanej pracuje 2,2 miliona osób czynnych zawodowo, co przekłada się na 5,5% ogółu wszystkich pracujących w Niemczech. Ogólnie ujmując rzecz branża budowlana jest swego rodzaju ogromnym pracodawcą, dzięki któremu zatrudnienie znajduje wielu obcokrajowców, w tym i Polacy.

Niemiecka branża budowlana wytwarza statystycznie najwyższą krajową wartość dodaną brutto. Każde 1 Euro wydane w Niemczech na inwestycje budowlane zwiększa popyt o ponad 2 Euro. Prace budowlane wykonywane przez niemieckie firmy w sektorze budownictwa są warte ponad 20 miliardów Euro rocznie. Koszt inwestycji budowlanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca  kraju wynosi około 3.000 Euro. Firmy budowlane dużej i średniej wielkości dysponują stosunkowo silnym lobby w postaci Stowarzyszenia Niemieckiej Branży Budowlanej, która to reprezentuje interesy pracodawców. Stowarzyszenie zrzesza jako członków 70.000 firm budowlanych.

W taki oto sposób kształtuje się średnia struktura kosztów w niemieckiej firmie budowlanej:
koszty podwykonawców  32,4%, koszt materiałów 26,2%, koszty najmu 3,1%, odpisy 1,9%, koszty usług zewnętrznych 1,5%, odsetki z tytułu kapitału obcego 0,6%, koszty podatków 0,5% oraz koszty personelu 25,3%. Na koszt personelu składają się koszty ubezpieczenia społecznego w wysokości 6,2% oraz zarobki pracowników brutto w wysokości 19,1%.

Koszty personelu w poszczególnych sektorach przemysłu budowlanego (zarobki brutto + ubezpieczenie społeczne):
budownictwo naziemne – koszt pracowników 23,7%
inżynieria lądowa – koszt pracowników 29%
budownictwo drogowe – koszt pracowników 25,6%
budowa tras kolejowych - koszt pracowników 32,5%
budowa tuneli i mostów – koszt pracowników 27,4%
budownictwo użyteczności publicznej – koszt pracowników 37,4%

Prawie połowa wszystkich firm budowlanych w Niemczech to firmy małe, w których bądź 1 osoba pracuje jako właściciel firmy, bądź też zatrudniające do 19 pracowników. Z ogółu wszystkich firm budowlanych aż 46,4% znajduje się w przedziale zatrudnienia pomiędzy 1 a 19 osób. 20,6% firm budowlanych zatrudnia od 20 do 49 pracowników. Nieco więcej firm, bo 23,2% zatrudnia pomiędzy 50 a 199 pracowników.

Pozostałe firmy sektora budowlanego w Niemczech zatrudniają powyżej 200 pracowników, co daje tej grupie firm tylko 9,8% udziału w rynku budowlanym w przeliczeniu na liczbę firm. Dzieje się to dlatego, że te największe firmy budowlane wygrywają wprawdzie przetargi na duże budowle, ale już wykonanie podzlecają średnim i mniejszym firmom.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przeliczeniu na osiągane obroty. Te najmniejsze firmy, które zatrudniają od 1 do 19 osób mają udział w rynku trochę większy niż 1/3, tj. 34,2% obrotów osiąganych w budownictwie. Firmy zatrudniające pomiędzy 20 a 49 pracowników osiągają obroty na poziomie 21,4%. Z kolei 29,4% obrotu wypracowują te firmy budowlane, które zatrudniają od 50 do 199 pracowników. Udział tych największych firm, które zatrudniają powyżej 200 pracowników sięga 14,9%.

Jedną rzecz trzeba jednak wyraźnie podkreślić – otóż małe firmy budowlane, które zatrudniają do 19 pracowników, stanowią 90,2% wszystkich firm sektora budowlanego w Niemczech.   

Źródło: dane statystyczne i wynagrodzenia minimalne.

 

Raport o stanie niemieckiego budownictwa

Liczba zleceń w sektorze budownictwa naziemnego wzrosła w Niemczech  w przeciągu ostatnich 12 miesięcy aż o +9,3%. Przy takim popycie na usługi budowlane niemieckie firmy nie nadążają z realizacją zleceń. Otwiera się zatem furtka dla polskich firm budowlanych, które mogłyby zagospodarować ten sektor.

W budownictwie naziemnym oraz przy robotach podziemnych jest zatrudnionych aktualnie w Niemczech 734.000 osób. Łączny roczny wzrost zatrudnienia pracowników w obu sektorach kształtuje się na poziomie +2,6%.  Wszystko to jednak za mało, zważywszy na faktyczne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Ocenia się, że w samym tylko budownictwie naziemnym i podziemnym mogłoby pracować nawet do 1 miliona pracowników. W związku z tym niemieckiemu przemysłowi budowlanemu są potrzebne polskie firmy budowlane i polscy budowlańcy. Firmom budowlanym działającym w sektorze Hoch- u. Tiefbau udało się w samym tylko 2011 roku wypracować w Niemczech obrót o wysokości 93,4 miliarda Euro ! Wzrost obrotów w porównaniu do roku 2010 wyniósł aż +12,5%. Ten nieprawdopodobny wzrost o dokładnie 1/8 pokazuje faktyczny stan koniunktury na niemieckim rynku budowlanym.

90% niemieckich firm budowlanych już teraz jest zadowolona z koniunktury panującej w 2012 roku. Temu pozytywnemu nastawieniu nie ma się co dziwić, gdyż zleceń ciągle przybywa. Jedynie bolączką niemieckich firm budowlanych jest powoli wyczerpujący się rynek pracy w Niemczech, na którym brakuje fachowców. A ci są niemieckiemu budownictwu wręcz na siłę potrzebni, więc lukę powinni zapełnić pracownicy i podwykonawcy działający do tej pory na wschód od Odry – w Polsce. Są oni bowiem na tyle dobrze przygotowani, aby pracować i działać w Niemczech, jednakże pod okiem i nadzorem technicznym z Niemiec.

Również obroty niemieckich firm w produkujących maszyny budowlane oraz materiały budowlane wzrosły w przeciągu roku i to aż o +17%. Za sam cały 2011 rok obroty wyniosły łącznie 12,6 miliarda Euro, z czego na sektor maszyn budowlanych przypadło 7,8 miliarda Euro obrotu rocznego, a na sektor materiałów budowlanych 4,8 miliarda Euro.

Również budownictwo mieszkaniowe rozkwita w Niemczech w najlepsze. W przeciągu całego 2011 roku liczba budowanych nowych mieszkań wzrosła o +22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognoz w przeciągu całego roku 2012 ma zostać wybudowanych w Niemczech pomiędzy 180.000 a 210.000 nowych budynków mieszkalnych. Już teraz jednak wiadomo, że roczne obroty w sektorze budownictwa mieszkaniowego wzrastają w przeciągu 12 miesięcy aż o +14%.

Także prywatni inwestorzy, którzy budują domki jednorodzinne, są w Niemczech coraz bardziej aktywni. Liczba pozwoleń budowlanych w ciągu tylko jednego roku wzrosła w Niemczech o bagatela +21%.

W niedalekiej przyszłości należy się jednak liczyć z wyższymi kosztami prowadzenia działalności w budownictwie, co na przedsiębiorcach wymuszają niemieckie przepisy. Co kilkanaście miesięcy zwiększają się bowiem stawki wynagrodzeń minimalnych i za jakiś czas osiągną bardzo wysoki pułap, poniżej którego nie można zejść. Jednak dla fachowców jest to akurat bardzo dobra wiadomość.

Źródło: dane statystyczne różnych sektorów gospodarki budowlanej.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.