Dzieci i socjale

Imigranci bez prawa do zasiłków socjalnych w Niemczech

Niemcy obronili się przed planowaną falą emigrantów przyjeżdżających głównie z Europy Wschodniej i Południowej nie w celu podjęcia pracy w Niemczech, ale otrzymania niemieckiego zasiłku socjalnego.

Sąd Najwyższy Unii Europejskiej podjął w ostatnim czasie decyzję w sprawie pobierania zasiłków socjalnych przez napływających do Niemiec na dużą skalę imigrantów. Nowoprzybyłe osoby będące zarejestrowane jako osoby bezrobotne, będą mieć marne perspektywy, aby otrzymać jakiekolwiek świadczenia socjalne z Niemiec. Sąd Najwyższy UE w swoim wyroku podaje jasne i wyraźne instrukcje oraz wymaga szczegółowego zbadania sytuacji dla każdego z przypadków, w celu zweryfikowania prawa do pozyskania świadczeń socjalnych.

Więcej: Imigranci bez prawa do zasiłków socjalnych w Niemczech

 

Polscy wnioskodawcy zasiłku socjalnego zalewają Niemcy

Do niemieckich urzędów wpłynęło ponad 300.000 nowych wniosków o wypłatę świadczenia socjalnego. Największą grupę wnioskodawców, starających się o comiesięczne pieniądze, stanowią Polacy.

Niemieckie przepisy socjalne sprzyjają bezrobotnym Polakom. Dzięki świadczeniu socjalnemu Polacy mogą otrzymać w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej nawet kilkaset euro miesięcznie. Wystarczy zameldować się w Niemczech, nie pracować, nie posiadać dużego majątku, a najlepiej sporą liczbę dzieci. Wszystko to pomaga w zdobyciu socjalu, którego wysokość uzależniona jest od tego, czy wnioskodawca żyje sam, czy też ma rodzinę na utrzymaniu. Polacy zwietrzyli interes i masowo składają wnioski o niemiecki zasiłek socjalny.

Więcej: Polscy wnioskodawcy zasiłku socjalnego zalewają Niemcy

 

Niemieckie zasiłki socjalne dla każdego !

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydać orzeczenie, na mocy którego wszyscy obywatele UE będą mogli pobierać w Niemczech zasiłek socjalny. Lawina bezrobotnych ruszy do Niemiec po zasiłki.

Każdy Polak posiadający w Polsce status bezrobotnego będzie mógł zarejestrować się w Niemczech w tym celu, aby pobierać niemiecki zasiłek socjalny. Tym samym osoba samotna otrzyma co miesiąc 391 Euro socjalnego + pokrycie kosztów noclegu. To uregulowanie może spowodować, że wkrótce ponad 2 miliony Polaków wybierze się do Niemiec po zasiłek socjalny – osoby, które nigdy nie pracowały w Niemczech, nigdy nie odprowadzały składek do niemieckiego ubezpieczenia społecznego, a nawet mogły nigdy dotąd nie być wcześniej w Niemczech !

Więcej: Niemieckie zasiłki socjalne dla każdego !

 

Nowy portal internetowy dla rodziców : FAMILIENKASSE.PL

Rozpoczął działalność długo oczekiwany portal internetowy dla rodziców pragnących zdobyć szybko i sprawnie zagraniczne zasiłki rodzinne : www.familienkasse.pl

Dzięki portalowi rodzice otrzymali do swoich rąk sprawne narzędzie, które prowadzi ich przez najważniejsze zagadnienie związane z tematyką Kindergeld. Strona internetowa www.familienkasse.pl przedstawia w łatwy i zrozumiały sposób, jak funkcjonuje zasiłek rodzinny w Niemczech oraz w wybranych krajach europejskich, a ponadto prezentuje najważniejsze rodzaje świadczeń socjalnych przeznaczonych dla rodziców.

Najważniejszym celem portalu jest pomoc wszystkim rodzicom, którzy napotykają na problemy z uzyskaniem zasiłków rodzinnych – poprzez długie oczekiwanie na zasiłek, odrzucenie wniosku, wstrzymanie wypłaty zasiłku - kończąc na całej masie innych problemów, które z roku na rok masowo narastają i z którymi rodzice nie są w stanie sami sobie pomóc. Jesteśmy pewni, że dzięki nowemu portalowi zwiększy się Państwa świadomość prawna i bezpieczeństwo finansów.   

www.familienkasse.pl

 

Rozpatrywanie wniosków o Kindergeld

Jest duża szansa na szybsze opracowywanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, które zalegają w niemieckich Kasach Rodzinnych. Niemcy przygotowali 3.300.000 EUR na nowe stanowiska urzędnicze.

Rodzice dzieci mieszkających w Polsce mają coraz większe problemy z terminowym uzyskaniem świadczenia rodzinnego w Niemczech.

Dokumenty złożone do Kasy Rodzinnej często czekają w kolejce na opracowanie pół roku, rok, a nawet dłużej, co strasznie wydłuża całą procedurę uzyskania Kindergeld. Powodem jest zbyt mała liczba etatów dla urzędników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

Więcej: Rozpatrywanie wniosków o Kindergeld

 

Niemcy zakręcają kurek pieniędzy na dzieci w Polsce !

Trudniejsze formalności, więcej biurokracji, dokładne weryfikowanie wnioskodawców, dotkliwe kary, ale także wysoka podwyżka zasiłku – to wszystko czeka na rodziców chcących otrzymywać nowy Kindergeld.

Z uwagi na zbyt dużą ilość wnioskodawców z Europy Wschodniej występujących o wypłatę niemieckich zasiłków rodzinnych, a także na skutek dużej ilości nadużyć przy pobieraniu świadczeń w Niemczech, kończy się okres łatwego pobierania niemieckiego Kindergeld. Każdy wnioskodawca posiadający dzieci poza Niemcami zostanie dokładnie skontrolowany. Kontrole mają na celu zmniejszenie liczby osób pobierających Kindergeld. Zaostrzone kryteria przyznawania Kindergeld na dzieci mieszkające zagranicą trafią w polską rodzinę, w której przynajmniej jeden z rodziców pracuje w Niemczech.

Więcej: Niemcy zakręcają kurek pieniędzy na dzieci w Polsce !

 

Kasa Rodzinna przeprasza kancelarie i rodziców !

Zła organizacja pracy i błędy logistyczne zastopowały prace Kas Rodzinnych zajmujących się rozpatrywaniem spraw o Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce. Kasa Rodzinna oficjalnie przeprasza w wysłanym liście !

Niemieckie Kasy Rodzinne w końcu dostrzegły problem – nie potrafią opracować całej masy wniosków o Kindergeld, które wpłynęły od rodziców posiadających dzieci w Polsce. Kasa Rodzinna w piśmie, którego kopia znajduje się poniżej, przeprasza za długie oczekiwanie. Przeprosiny te wyraźnie pokazują, jak słaby był system rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne oraz to, że błędy popełniono w złej organizacji pracy i w wyniku katastrofalnego systemu obiegu informacji.

Więcej: Kasa Rodzinna przeprasza kancelarie i rodziców !

 

Koniec łatwego wypłacania Kindergeld

Koniec ery łatwego i szybkiego wypłacania Kindergeld w Niemczech. Przed rodzicami piętrzą się kłopoty. Nowe realia oznaczają dla wielu rodzin koniec wypłacania Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce !

Coraz większe problemy mają rodzice z otrzymaniem zasiłku rodzinnego Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce. Wypłata wielu zasiłków jest wstrzymana, a sprawy w Kasach Rodzinnych ciągną się miesiącami. Winę za taki stan rzeczy ponosi niemiecka administracja.

Rodzice pracujący w Niemczech, a posiadający dzieci w Polsce, muszą się nastawić na prawdziwy bój z urzędnikami swojej Kasy Rodzinnej, jeżeli nadal pragną otrzymywać świadczenie rodzinne w Niemczech.

Więcej: Koniec łatwego wypłacania Kindergeld

 

Wzrost świadczeń Hartz IV dla dorosłych i na dzieci

Wzrosły stawki świadczeń socjalnych wypłacanych na rzecz małżeństw, osób samotnych, dzieci małoletnich, młodzieży niepełnoletniej oraz dorosłych dzieci nieposiadających własnego gospodarstwa domowego.

Polakom, podobnie jaki i wszystkim wnioskodawcom zameldowanym w Niemczech, przysługują od 2014 roku wyższe stawki świadczenia socjalnego. Podwyższone stawki świadczenia o nazwie Hartz IV obowiązują na terenie całych Niemiec od początku 2014 roku. Podwyżką zostało objętych od 01.01.2014r. łącznie 6 stawek świadczenia, tj.: stawka dla małżeństw, stawka dla osób samotnych nieposiadających dzieci na utrzymaniu, stawka na dorosłe dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców a nieposiadające własnego gospodarstwa domowego, stawka na młodzież od lat 14 do 17, stawka na dzieci od lat 6 do lat 13 oraz stawka na dzieci do lat 6.

Więcej: Wzrost świadczeń Hartz IV dla dorosłych i na dzieci

 

Nowa stawka niemieckiego zasiłku rodzinnego

Dodatkowe 35 Euro miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice pracujący w Niemczech. Tak wysokiej podwyżki Kindergeld nie było już dawno. O świadczenie mogą się także ubiegać rodzice posiadający dzieci w Polsce.

Zatrudnieni w Niemczech dzięki odprowadzanym podatkom wypracowali sobie nadwyżkę budżetową, z której zostanie sfinansowana podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego. Koalicja złożyła podatnikom obietnice finansowe na astronomiczną kwotę 28,5 miliarda Euro. Tyle pieniędzy zostanie przeznaczonych na wszelkiego rodzaju wydatki, w tym na świadczenia socjalne. Także na podwyższenie stawki Kindergeld znalazły się w budżecie pieniądze i to w kwocie aż 7,5 miliarda Euro ! W tej chwili w budżecie niemieckim zabezpiecza się rocznie około 4,6 miliarda Euro na wypłatę zasiłku rodzinnego. Biorąc jednak pod uwagę zabezpieczone na cele podwyższonego Kindergeld 7,5 miliarda Euro trzeba stwierdzić, że tym razem jest z czego dzielić. Tym bardziej, iż poprzednia podwyżka Kindergeld miała miejsce już dawno temu, bowiem w 2010 roku. Te ogromne kwoty pieniędzy przeznaczone na wspieranie rodzin znalazły się w niemieckim budżecie na 2014 rok z tego powodu, iż coraz więcej podatków zostaje odprowadzanych do niemieckich Urzędów Skarbowych przez podatników. Rekordowym rokiem jeśli chodzi o przychody państwa z tytułu podatków, okazał się rok 2013. Dzięki płaconym podatkom począwszy od roku 2014 Niemcy mają nadwyżkę budżetową, a to oznacza środki finansowe do rozdysponowania wśród rodzin. Koalicja obiecała podwyżkę w wysokości 35 Euro miesięcznie na dziecko. Wypłata podwyższonego Kindergeld ma się rozpocząć od 2014 roku i trwać nieprzerwanie przez 4 lata. Dzięki temu praca w Niemczech będzie coraz bardziej opłacalna.

Więcej informacji na temat Kindergeld:  http://arbeitsamt.pl/

Opracowanie własne.

 

Jednoczesne pobieranie Kindergeld w dwóch krajach

Ustawodawstwo unijne dopuszcza możliwość pobierania zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju. Również niemieckie przepisy otwierają furtkę dla rodziców, którzy chcą otrzymywać świadczenie w dwóch krajach, tj. w Polsce i Niemczech.

Polscy obywatele, tak jak i wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu, mogą także wtedy pobierać niemiecki zasiłek rodzinny, jeżeli są nadal objęci systemem socjalnym kraju pochodzenia (czyli Polski) i już pobierają w Polsce polski zasiłek rodzinny. W kwestii tej wielokrotnie wypowiadał się XV Senat Sądu Finansowego w Köln. W efekcie pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce, rodzicom pracującym w Niemczech odciąga się od niemieckiego świadczenia wysokość polskiego świadczenia, czyli niemiecki Kindergeld pomniejsza się o należny w Polsce zasiłek rodzinny. Tym samym rodzice mogą legalnie i całkowicie bezpiecznie pobierać jednocześnie świadczenie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zasada ta ma zastosowanie zarówno wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech na stałe, jak również (co ważne) wobec pracowników zatrudnionych w Niemczech sezonowo lub też wydelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Wszyscy ci pracownicy, którym należy się w Polsce zasiłek rodzinny, a nie otrzymują jeszcze Kindergeld, powinni niezwłocznie upomnieć się o należne im świadczenie w Niemczech. Biorąc pod uwagę ilość składanych w Niemczech przez polskich pracowników wniosków o wypłatę Kindergeld, to rozpoczął się prawdziwy wyścig po dodatkowe pieniądze.

Źródło: informacja Sądu Finansowego w Kolonii podana do publicznej wiadomości.

 

Strona 3 z 5

«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.