Emerytury i składki

Kolejny wzrost emerytur w Niemczech

Niemieckie emerytury wzrosną od 1 lipca 2018 roku na terenie całego kraju. Na podwyżce świadczeń emerytalnych zyskają także Polacy, którzy przepracowali w Niemczech co najmniej 60 miesięcy.

Po przepracowaniu w Niemczech 5 lat przysługuje świadczenie emerytalne, do którego nabywa się prawo wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Kto zatem pracuje w Republice Federalnej Niemiec, ten powinien zadbać o to, by nazbierać 60 miesięcy składkowych, gdyż taki okres zapewni zabezpieczenie na starość w postaci emerytury. Co roku 1 lipca następuje w Niemczech podwyżka świadczeń emerytalnych i to zarówno w części zachodniej kraju, jak i wschodniej. Rosnące emerytury powodują zwiększenie zainteresowania wśród Polaków na uzyskanie świadczenia.

Więcej: Kolejny wzrost emerytur w Niemczech

 

Niemieckie emerytury i renty podlegają rozliczeniu podatkowemu

Osoby otrzymujący niemiecki świadczenie emerytalne muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i złożyć roczną deklarację podatkową uwzględniającą wysokość przyznanej emerytury. Rozliczenie jest obowiązkowe!

Pomimo zakończenia swojej aktywności zawodowej w Niemczech, przyjazdu do Polski i przejścia na spokojną emeryturę, emeryci i renciści raz w roku muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym za poprzedni rok kalendarzowy. Ciąży bowiem na nich obowiązek rozliczenia się z fiskusem z otrzymanych świadczeń o charakterze emerytalnym. Część wypłacanego świadczenia jest obciążona podatkiem, więc przy składaniu rocznego rozliczenia warto skorzystać z możliwości odliczenia poniesionych wydatków.

Więcej: Niemieckie emerytury i renty podlegają rozliczeniu podatkowemu

 

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych od 2017 roku.

Osoby pracujące w Niemczech będą od roku 2017 dłużej czekały, aby nabyć prawo do niemieckiego świadczenia emerytalnego. Wszystko za sprawą podniesienia przez ustawodawcę granicy wieku emerytalnego, od którego przysługuje świadczenie emerytalne oraz podniesienia granicy wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Niemieckie przepisy pozwalają jednak emerytom dorobić sobie do emerytury więcej pieniędzy niż dotychczas, dzięki czemu emeryt może podreparować swój budżet dodatkowym zarobkiem.

Więcej: Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

 

Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

Polacy pracujący w Niemczech nabywają prawo do niemieckiej emerytury po przepracowaniu 5 lat. Posiadanie dzieci oraz odpowiedniego wykształcenia zawodowego zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia!

Pracując w Niemczech możemy bezpośrednio wpłynąć na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego. Niestety wielu pracowników czynnych zawodowo nie robi nic, aby zabezpieczyć środki finansowe na bezpieczną starość i po powrocie do kraju otrzymywać w Polsce wysoką niemiecką emeryturę. Wystarczy poznać niemiecki system obliczania przyszłej emerytury, aby w odpowiedni sposób wpłynąć na wyższe świadczenie. A przecież tak niewiele trzeba, by podnieść sobie wysokość przyszłej emerytury. Wystarczą dzieci i odpowiednie wykształcenie.

Więcej: Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

 

Coraz więcej osób pobiera niemiecką emeryturę!

Mając 63 – 67 lat może zostać rozpoczęte wypłacanie niemieckiej emerytury pracowniczej. Warunki jakie trzeba spełnić nie są wygórowane, dlatego już teraz warto ustalić kapitał początkowy w Niemczech.

Coraz więcej osób korzysta z niemieckich świadczeń emerytalnych. Zgodnie z danymi Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowego prawie 18 milionów osób pobiera niemiecką emeryturę. Wśród tych osób są także emeryci mieszkający w Polsce, a w przeszłości pracujący w Niemczech. Wypłaty comiesięcznego świadczenia emerytalnego można być pewnym już po przepracowaniu 5 lat w Niemczech, a wiele osób bez problemu spełnia ten warunek. Trzeba tylko ustalić niemiecki kapitał początkowy, a najlepiej zrobić to jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego.

Więcej: Coraz więcej osób pobiera niemiecką emeryturę!

 

Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku

Osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne mają obowiązek złożyć roczną deklarację podatkową w Niemczech. Obowiązek ten obejmuje także Polaków pobierających niemiecką emeryturę.

Niestety więcej niż połowa niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Einkommensteuer). W związku z tym, że niemiecki ustawodawca nakłada obowiązek opodatkowania emerytur, to emeryci muszą corocznie składać deklaracje podatkowe, w których wykazują wysokość otrzymanego świadczenia za rok ubiegły. W 2015 roku emeryt dokonuje rozliczenia za 2014 rok. Jest to obowiązek bardzo uciążliwy – szczególnie dla osób otrzymujących niewielkie emerytury. Nawet te niskie świadczenia trzeba wykazać.

Więcej: Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku

 

Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Wraz z początkiem 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego. Wprowadzenie nowych przepisów odczują finansowo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Od 1 stycznia 2015 ruszają nowe zmiany względem ubezpieczenia społecznego w Niemczech. Obowiązek odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenie społeczne wchodzi w życie wraz z nowym rokiem podatkowym. Zmiany dotyczą głównie przesunięcia progu dochodowego, który określa wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika lub pracodawcy.

Więcej: Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

 

Pakiet reform zabezpieczający ubezpieczenia na życie

Stare regulacje obowiązujące w Niemczech w kwestii ubezpieczeń na życie budziły sporo kontrowersji z uwagi na zbyt małe zabezpieczenia kapitału. Wprowadzone reformy zmieniły na korzyść prawa ubezpieczonych.

Osoby, które zawierały w Niemczech umowy ubezpieczenia na życie, często po latach płacenia wcale nie małych składek ubezpieczeniowych dysponowały de facto tylko niewiele wartym papierem, który nie gwarantował im wypłaty wszystkich nagromadzonych pieniędzy. W wielu przypadkach pieniądze osób ubezpieczonych były po prostu konsumowane przez ubezpieczalnie w postaci wysokich wypłat dla zarządu. Ubezpieczeni nie mogli zapobiec temu procederowi, gdyż podpisywali wyjątkowe niekorzystne dla siebie umowy ubezpieczenia.

Więcej: Pakiet reform zabezpieczający ubezpieczenia na życie

 

Podstawy niemieckiego ubezpieczenia społecznego

Od początku 2014 roku obowiązują w Niemczech na terenie całego kraju nowe, wyższe podstawy naliczania wysokości składek odprowadzanych na poczet ubezpieczenia społecznego.

Ustawowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech związane jest bezpośrednio z obowiązkiem ubezpieczenia, co z kolei wpływa na fakt, że wszystkie osoby mają możliwość podlegania pod to ubezpieczenie, a którego to wszystkim osobom nie gwarantują prywatne ubezpieczalnie lub koszty prywatnego ubezpieczenia są dla wielu zbyt drogie. Poniższa tabela przedstawia kwoty w stosunku miesięcznym i rocznym począwszy od wysokości podstawy wymiaru składek dla ogólnego i górniczego ubezpieczenia emerytalnego, poprzez wysokość podstawy wymiaru składek dla ubezpieczenia od skutków bezrobocia, wysokości limitu obowiązkowego ubezpieczenia dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego, wysokości podstawy wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego, a skończywszy na wysokości poborów w ubezpieczeniu socjalnym.

Zachód Niemiec

Wschód Niemiec

miesięcznie

rocznie

miesięcznie

rocznie

Podstawa wymiaru składek dla ogólnego ubezpieczenia emerytalnego

5.950 EUR

71.400 EUR

5.000 EUR

60.000 EUR

Podstawa wymiaru składek dla górniczego ubezpieczenia emerytalnego

7.300 EUR

87.600 EUR

6.150 EUR

73.800 EUR

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia od skutków bezrobocia

5.950 EUR

71.400 EUR

5.000 EUR

60.000 EUR

Limit obowiązkowego ubezpieczenia dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

4.462,50 EUR

53.550 EUR

4.462,50 EUR

53.550 EUR

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

4.050 EUR

48.600 EUR

4.050 EUR

48.600 EUR

Wysokość poborów w ubezpieczeniu socjalnym

2.765 EUR

33.180 EUR

2.345 EUR

28.140 EUR

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Ubezpieczenie społeczne w Niemczech w 2014r.

Drastycznie zwiększają się dla pracowników i pracodawców koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech, gdyż wzrostowi ulegają podstawy do naliczania składek, a tym samym rośnie wysokość samych składek.

Pracownicy i pracodawcy odczują na swoich kieszeniach podwyżkę ubezpieczeń społecznych. Wzrostowi ulegają składka zdrowotna, składka emerytalna, składka pielęgnacyjny oraz składka na przeciwdziałanie bezrobociu. Podwyżka podyktowana jest dopasowaniem wysokości składek do aktualnych wynagrodzeń, a te w ostatnich latach wzrastały. Skoro pracownicy zaczęli zarabiać więcej, to aparat państwowy chce na tym skorzystać finansowo i wykorzystując dobrą koniunkturę panującą w gospodarce oraz na rynku pracy zwiększa koszty pracy.

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia od skutków bezrobocia wzrasta od 01.01.2014r. o 150 Euro w Landach zachodnich oraz o 100 Euro w Landach wschodnich. Jednocześnie wzrasta podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego i to zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie o 112,50 Euro.

Polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec mogą przez pierwsze 24 miesiące pracy opłacać składki ubezpieczenia społecznego w Polsce, natomiast po upływie tego okresu ubezpieczenie społeczne należy zapłacić w Niemczech.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Pieniądze za zwrot składek z ubezpieczenia na życie

Kto zawarł w Niemczech Lebensversicherung, ten może liczyć na zwrot płaconych składek ! Wszystko za sprawą serii orzeczeń niemieckiego Najwyższego Sądu Krajowego, który stanął po stronie płatników składek ubezpieczeniowych.

Wielu pracowników z Polski przyjeżdżając do Niemiec zawierała umowy z ubezpieczycielami, które kosztowały ich każdego miesiąca sporo pieniędzy. Pora odzyskać te pieniądze, które pochłonęły składki ubezpieczeniowe, gdyż podstawy prawne na to w końcu pozwalają. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwrotu składek jest złożenie skutecznego wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy. To pierwszy krok na drodze do odzyskania swoich pieniędzy. Jak to mogą być duże kwoty do odzyskania zależy przede wszystkim od okresu obowiązywania ubezpieczenia oraz wysokości zapłaconych składek. Jeżeli osoba była przez kilka lat ubezpieczona, to kwota należna do zwrotu będzie z pewnością oscylowała w granicach kilku tysięcy Euro, a więc bądź co bądź wyraźnie wskazuje na to, że warto rozpocząć całą procedurę. Bardzo ważną sprawą jest kwestia przedawnienia. Szczególnie w przypadku osób, które w przeszłości pracowały i mieszkały w Niemczech, a po powrocie do Polski chciałyby odzyskać płacone w przeszłości składki. Oczywiście, że zwrot składek wstecz jest możliwy, ale przepisy mówią wyraźnie, iż umowa z ubezpieczycielem mogła być wypowiedziana nie później, niż w 2009 roku. Kto wcześniej wypowiedział umowę z ubezpieczycielem, ten na zwrot składek generalnie liczyć nie może. Mimo wszystko wiele osób ma nadal ważne umowy z ubezpieczycielami, choć nie są już płacone składki. Dzieje się tak dlatego, że sporo umów z ubezpieczalniami nie zostało prawnie wypowiedzianych i nadal obowiązują. W myśl prawa są one traktowane jako zawieszone. Dlatego warto w każdym przypadku zbadać, czy umowa z ubezpieczalnią została faktycznie wypowiedziana, czy tylko zawieszona. Jeżeli zawieszona, to istnieją bardzo duże szanse na uzyskanie płaconych w przeszłości składek.

Źródło: informacje prasowe.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.