Z OSTATNIEJ CHWILI

Spada liczba osób bezrobotnych w Niemczech

We wrześniu odnotowano spadek liczby osób bez pracy o 97.000. Obecnie bezrobotnych jest 2.849.000 osób, a więc o 61.000 więcej niż w roku poprzednim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w niemieckiej Agencji Pracy w porównaniu z sierpniem spadła o 0,2% i jest na poziomie 6,6%. W roku poprzednim bezrobocie wynosiło 6,5 %.

©finanzamt.pl

Dorabianie do pensji podstawowej

Coraz więcej pracowników w Niemczech opócz wykonywania swojej głównej pracy uzyskują dodatkowe, nie obłożone podatkiem świadczenia pieniężne. Według statystyk na koniec marca 2013 blisko 2,6 miliona zatrudnionych podwyższało swoje dochody dzięki pracy dodatkowej - to więcej o przeszło 67.000 niż w roku poprzednim. Liczba osób dorabiajacych wzrosła na koniec pierwszego kwartału w ciągu roku o 43.000 i uzyskała poziom 7,33 miliony.

©finanzamt.pl

Niemiecka kolej podnosi ceny biletów

Niemiecka kolej zaplanowała na grudzień podwyżki w cenach biletów. Bilet normalny w połączeniach międzymiastowych wzrośnie przeciętnie o 2,5%, bilety komunikacji miejskiej o 2,9%. Bez zmian zostaną ceny biletów z Berlina do Köln i Düsseldorf, z uwagi na i tak wydłużony czas jazdy spowodowany utrudnieniami po tegorocznej powodzi.

©finanzamt.pl

Ostra zima przyczyną wzrostu opłat za ogrzewanie

Lokatorzy muszą liczyć się z dopłatami za ogrzewanie za rok 2012. Przyczyną była mroźna zima, a tym samym wydłużony sezon grzewczy. Dodatkowo wzrosły ceny za energię. Dla właścicieli mieszkań koszty ogrzewania wzrosły już w zeszłym roku przeciętnie o 9%. Tendencja ta będzie się utrzymywać. Tylko pierwszy kwartał roku 2013 spowodował w gospodarstwach domowych wzrost kosztów o 55 Euro do 65 Euro.

©finanzamt.pl

Producenci maszyn dostają coraz więcej zleceń

Niemieccy producenci maszyn zdobyli w sierpniu po raz pierwszy od trzech miesięcy więcej zleceń. Nastąpił wzrost o +6% w porównaniu z wynikiem z roku poprzedniego. Interes w kraju zwiększył się o +2%, a handel eksportowy o +9%. W porównaniu trzymiesięcznym ilość zamówień jest jednak niższa o -1% w porównaniu do roku poprzedniego.

©finanzamt.pl

Umowa o wolnym handlu gwarantuje więcej miejsc pracy

Dzięki umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a USA tylko w Niemczech mogłoby powstać 160.000 nowych miejsc pracy. Według badań byłoby to z korzyścią dla prawie każdej branży we wszystkich Landach. Beneficjentami byłyby nie tylko duże koncerny, ale w szczególności firmy klasy średniej. Dochody mogłyby ciągle wzrastać. Negocjacje są w toku.

©finanzamt.pl

Niemiecki budżet prawie wyrównany

Podobnie jak w roku 2012 budżet państwa zostanie prawie wyrównany. Deficyt budżetowy będzie przewidywalnie wynosił 0,2% produktu krajowego brutto. W kwietniu niemieckie Ministerstwo zakładało deficyt w granicy 0,5% PKB. Z takim wynikiem Niemcy plasują się znacznie poniżej ustalonej w Traktacie z Maastricht granicy 3%. Jest to kolejny dowód na bardzo dobry stan niemieckich finansów.

©finanzamt.pl

Producenci samochodów oczekują na zmianę trendu

Mały minus we wrześniu napawa producentów samochodów optymizmem i wierzą oni w rychłe polepszenie sytuacji. W poprzednim miesiącu zostało dopuszczonych do użytku 247.199 nowych aut, a to jest 1,2 % mniej niż przed rokiem. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku minus przy rejestracjach nowych aut wyniósł -6 %. Z niemieckich marek to Opel zanotował we wrześniu największy plus w wysokości +13%. Spadki widoczne są dla BMW oraz VW.

©finanzamt.pl

Nowe regulacje w sprawie emisji spalin

W Parlamencie Europejskim obraduje się nad niemiecką propozycją ustalenia nowych norm dotyczących emisji szkodliwych spalin przez samochody osobowe. Chodzi o ustalenie górnej granicy, która ma obowiązywać w Europie od roku 2020 dla nowych samochodów. Tymczasowy kompromis ustalony w czerwcu to średnio 95 gram CO₂ na kilometr, przy czym fabryki samochodowe powinny otrzymać indywidualną granicę. Zgodnie z niemiecką propozycją producenci samochodów dostaliby więcej czasu na osiągnięcie dopuszczalnej wartości. Ekolodzy krytykują pomysł.

©finanzamt.pl

 

Dzieci wymagają w Niemczech wsparcia finansowego

Aż 15% dzieci w Niemczech jest uzależnionych od zasiłku socjalnego Hartz IV, który zapewnia podstawy egzystencji osobom będącym bez środków do życia. Zaniepokojona tym stanem rzeczy jest Federalna Agencja Pracy, gdyż ubezpieczenie przeznaczone dla szukających pracy obejmuje aż 1,62 miliona osób.

© finanzamt.pl


Techniker Krankenkasse wyplaca 240 EUR !!!

Techniker Krankenkasse będąca drugą co do wielkości kasą chorych w Niemczech będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom premie pieniężne. Członkowie, których jest 6,2 miliona, otrzymają na początku roku nawet do 160 EUR na osobę, a pod koniec roku kolejną kwotę sięgającą do 80 EUR.

© finanzamt.pl


HKK wypłaca po 100 EUR

Kasa chorych HKK, której budżet szacuje się na ok. 700 milionów Euro, a posiadająca na terenie Niemiec 27 oddziałów i 2000 punktów serwisowych, będzie wypłacała w 2014 roku swoim członkom przynajmniej po 100 EUR. Do kasy tej należy 260.000 członków oraz 358.000 ubezpieczonych.

© finanzamt.pl


Spadek ilości nowopowstałych firm

W Niemczech spada liczba nowopowstałych zakładów pracy. W skali roku spadek wyniósł -5,1%. W pierwszym półroczu 2013r. zostało utworzonych w Niemczech 67.000 przedsiębiorstw zatrudniających pracowników lub wpisanych do rejestru handlowego.

© finanzamt.pl

 

Bum gospodarczy w Niemczech w 2014r.

Dla niemieckiej gospodarki rok 2014 będzie rokiem doskonałej prosperity, gdzie produkt krajowy brutto wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2013. Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Światowej Gospodarki zmniejszy się w 2014r. także liczba bezrobotnych. Będzie ich mniej o 50.000.

© finanzamt.pl

 

Odszkodowanie dla rodziców

Jeżeli rodzic nie otrzyma w Niemczech dla swojego dziecka wolnego miejsca w przedszkolu z powodu zbyt małej ilości miejsc, to przysługuje mu odszkodowanie finansowe za poniesione koszty na rzecz prywatnego przedszkola, o czym w najnowszym orzeczeniu informuje Federalny Sąd Administracyjny.

© finanzamt.pl

 

Nadzór nad unią bankową we Frankfurcie nad Menem

Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem przejmuje od jesieni 2014 roku kontrolę nad 130 najważniejszymi instytucjami bankowymi w strefie Euro. EBC będzie czuwał nad funkcjonowaniem jednolitych mechanizmów w bankach, nad regułami bankowymi i zabezpieczeniami wkładów pieniężnych.

© finanzamt.pl


10 milionów emigrantów w Niemczech

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie spośród krajów, w których mieszka największa liczba emigrantów. Aż 10 milionów obcokrajowców żyje w Niemczech. Więcej emigrantów żyje jedynie w Stanach Zjednoczonych (46 milionów) oraz w Rosji (11 milionów).

© finanzamt.pl

 

 

Podwyżka zasiłku socjalnego

Od 1 stycznia 2014r. wzrasta w Niemczech o +2,3% wysokość zasiłku socjalnego Hartz IV. Miesięczna stawka tego świadczenia po podwyżce wynosi 391 Euro, czyli de facto podwyżka wynosi +9 EUR. Wpływ na ustalenie stawki mają w 70% ceny rynkowe, a w 30% wynagrodzenia netto.

© finanzamt.pl

 

Niemcy chcą więcej pracować !

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech wysuwają żądania większej ilości godzin pracy. Postulat taki formułuje 1,5 miliona zatrudnionych na stałe oraz 1,8 miliona zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei dla grupy 855.000 pracowników warto byłoby ich zdaniem skrócić dotychczasowe godziny pracy.

© finanzamt.pl

 

Konkurencyjność niemieckiej gospodarki

Niemiecka gospodarka (deutsche Wirtschaft) należy do grona najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. W rankingu Światowego Forum Gospodarczego zajmuje pozycję nr 4 za Szwajcarią, Singapurem i Finlandią, a wyprzedza gospodarkę Chin, USA i Rosji.

© finanzamt.pl

 

Niemiecki rynek mieszkań

Największe problemy z wynajęciem mieszkania są w Berlinie, gdzie brakuje wolnych lokali, a ceny oferowanych pod najem mieszkań są bardzo wysokie. Poza Berlinem taka sytuacja ma miejsce w München, Hamburgu i Heidelbergu. Również te miasta należą do najdroższych w Niemczech z uwagi na bardzo drogie ceny mieszkań.

© finanzamt.pl

 

Planowane zmniejszenie obciążeń podatkowych dla firm

Niemieckie Ministerstwo Finansów bardzo poważnie rozważa zlikwidowanie podatku od działalności przemysłowej i handlowej, który to podatek przedsiębiorstwa odprowadzają na rzecz niemieckich gmin proporcjonalnie do osiąganych obrotów. Decyzja ta przyczyniłaby się do jeszcze większego pobudzenia gospodarki i wpłynęłaby na większą aktywność przedsiębiorców.

© finanzamt.pl

 

Praca w Niemczech na stałe

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy w Niemczech spowodowała, iż spadła liczba pracowników zatrudnionych na czas określony, a także w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również liczba pracowników wypożyczonych. Łącznie pracowników takich jest w Niemczech 7.890.000, co stanowi 21,8% ogółu zatrudnionych.

© finanzamt.pl

 

Wzrost wydatków wśród niemieckich konsumentów

Konsumenci chętnie wydają pieniądze na potrzebne im towary. Wydatki konsumenckie w Niemczech osiągnęły najwyższy pułap licząc ostatnie 7 lat. Poprzednio tak dobry wynik odnotowano w 2006r. Na taki stan rzeczy ma wpływ dobra koniunktura i pewne stanowiska pracy gwarantujące zarobki na odpowiednio wysokim poziomie.

© finanzamt.pl


Wysokie notowania indeksów na frankfurckiej giełdzie

W roku 2013 indeks DAX zanotował wzrost kursu akcji, co przy spadku ich wartości w poprzednich latach należy uznać za sukces. Najlepszym okresem dla kursu akcji są miesiące wiosenne i letnie, natomiast jesień i zima to okres stagnacji. Kto odpowiednio wcześnie kupił akcje, ten na nich zarobił. Jedynie inwestorzy kupujący złoto stracili na inwestycji.

© finanzamt.pl

 

Wzrasta liczba mieszkańców i emigrantów w Niemczech

W Niemczech mieszka 80,5 miliona osób, z czego 74 miliona osób posiada niemieckie obywatelstwo, a 6,5 miliona osób jest obywatelami innego państwa. Do najliczniejszych grup emigrantów należą Turcy, obywatele krajów byłej Jugosławii (najliczniejszą grupę stanowią Serbowie) oraz na trzecim miejscu Polacy.

© finanzamt.pl


Rekordowe przychody finansowe w Niemczech

Od 13 lat Republika Federalna Niemiec nie osiągnęła tak wysokich dochodów jak w 2013 roku. W samym tylko pierwszym półroczu suma przychodów i wydatków państwa dała dodatni wynik +8,5 miliarda Euro. Dobry wynik osiągnięto dzięki doskonałej koniunkturze na rynku niemieckim i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Jest to ewenement na skalę światową.

© finanzamt.pl


Rozkwit niemieckiego budownictwa

Miesięczny obrót uzyskiwany latem w niemieckim budownictwie to 8,6 miliarda Euro. Największy wzrost koniunktury odnotowano w budownictwie naziemnym, gdzie obrót wzrósł o niesamowite +12,4% w stosunku do roku ubiegłego. Na koniunkturze w niemieckim budownictwie korzystają min. polskie firmy budowlane. 

© finanzamt.pl


Pokrywanie kosztów przez Krankenkasse

Coraz częstsze przypadki niepokrywania przez niemiecki Kasy Chorych kosztów leczenia ubezpieczonych spowodowały, iż problemem zajęła się instytucja zajmująca się w Niemczech nadzorem nad działalnością kas. Federalny Urząd Ubezpieczeniowy ma za zadanie zbadać, dlaczego Kasy Chorych nie chcą pokrywać wszystkich kosztów usług medycznych.

© finanzamt.pl

 

Niebezpieczne praktyki niemieckich banków

Wiele niemieckich banków nalicza zbyt wysokie odsetki za zrobienie debetu na koncie. Odsetki sięgają nawet blisko 15%, co jest zdecydowanie zbyt wysokim oprocentowaniem w dzisiejszych czasach. Finanztest dowiódł, że największe odsetki naliczają klientom Sparkasse, Volksbank oraz Raiffeissenbank.

© finanzamt.pl


Niemieckie Kasy Chorych skracają świadczenia

Według oficjalnych danych w Niemczech jest 1,5 miliona osób niezdolnych do pracy. Ze względu na bardzo dużą liczbę takich osób koszty ich utrzymania są przeolbrzymie, dlatego niemieckie Kasy Chorych zweryfikowały stan zdrowia większości pacjentów i okazało się, że 16% z 1,5 miliona osób jest zdolnych do podjęcia pracy.

© finanzamt.pl


Kontrole dokonywane przez Urzędy Celne

Tylko w samym miesiącu lipcu kontrolerzy niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt) skontrolowali 1805 firm oraz 6212 osoby pod kątem pracy na czarno, z czego od razu 50 firm otrzymało kary finansowe za stosowanie wynagrodzenia mniejszego niż obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego w Niemczech. Wśród skontrolowanych przedsiębiorstw i pracowników było wiele polskich firm delegujących personel do pracy w Niemczech. Weryfikacja zabezpieczonych dokumentów nadal trwa. W przypadku wykrycia kolejnych nieprawidłowości niemiecki Urząd Celny będzie nakładał dodatkowe kary finansowe na łamiących prawo.

© finanzamt.pl


Niemiecki system pielęgnacyjny

Według organizacji antykorupcyjnej Transparency International niemiecki system pielęgnacyjny stwarza okazję do oszustw i korupcji ze względu na słabą transparentność finansów i brak gremiów kontrolnych. Przede wszystkim kwestia wynagrodzeń płaconych na czarno budzi zastrzeżenia od strony etycznej, co powinno poskutkować wprowadzeniem wkrótce zaostrzeń prawnych w Niemczech dla usług pielęgnacyjnych (Pflegedienst), co dotknie min. opiekunki z Polski, które opiekują się osobami starszymi i chorymi. Płace opiekunek zostaną poddane kontroli.  

© finanzamt.pl

 

Więcej miejsc pracy w niemieckim przemyśle

Niemiecki przemysł zatrudnia 5.228.000 pracowników, co jest absolutnym rekordem ostatnich lat. Największy wzrost pracowników odnotowano w branży motoryzacyjnej (+2,00%), w produkcji tworzyw sztucznych i gumy (+1,1%) oraz w budowie maszyn (+1,00%). Pensje w przemyśle wzrosły o +0,3%. Łączna kwota osiąganego zarobku to 21,2 miliarda EUR.

© finanzamt.pl


Dodatkowe źródło dochodów

W Niemczech 2.660.000 pracowników dorabia poza głównym miejscem pracy. Pracownik podejmując tzw. Nebenjob zwiększa swoje dochody. W ciągu 10 lat liczba osób podejmujących przynajmniej dwa zatrudnienia wzrosła o ponad 100%. Efektem takiego stanu rzeczy jest stale rosnący apetyt konsumencki oraz niesatysfakcjonująca wysokość miesięcznych dochodów.

© finanzamt.pl


Płatny urlop wypoczynkowy

Dni urlopu wypoczynkowego są w Niemczech płatne, ale tylko około 20% pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech swój płatny urlop wypoczynkowy poświęca na wyjazd do kurortu wypoczynkowego. Zdecydowana większość polskich pracowników (ok. 80%) woli wykorzystać dni urlopowe na przyjazd do Polski i spędzenie go w domu w gronie rodzinnym.

© finanzamt.pl


Oszczędzanie pieniędzy wśród pracowników

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech odkładają około 10% zarobionych pieniędzy na konta bankowe. O dziwo, grupą odkładającą proporcjonalnie najwięcej pieniędzy są młodzi pracownicy do lat 25, którzy średnio odkładają 28% swoich zarobków. Najbardziej popularnym bankiem, w którym lokuje się oszczędności pozostaje Deutsche Bank.

© finanzamt.pl

 

Wolne miejsca do nauki zawodów

W Niemczech jest 146.000 nieobsadzonych miejsc, w których młodzież mogłaby zdobyć zawód (Lehrstelle). Tyle bowiem miejsc do zdobycia zawodu oferują jeszcze niemieckie zakłady pracy. Jest to świetna okazja dla młodzieży z Polski, która chciałaby zdobyć praktyczny zawód w Niemczech.

© finanzamt.pl

 

Pieniądze w posiadaniu dzieci

Kwota blisko 5 miliardów EUR należy w Niemczech do dzieci będących w wieku od 6 do 13 lat. Na pieniądze te składają się oszczędności, podarunki pieniężne oraz kieszonkowe. Jak obliczyło wydawnictwo Egmont Ehapa roczna kwota samego tylko kieszonkowego wynosi 1,87 miliarda EUR. Średnia miesięczna wysokość kieszonkowego wynosi w Niemczech 27,56 EUR na jedno dziecko.

© finanzamt.pl


Liczba opiekunów pracujących w Niemczech

1.300.000 opiekunów będącymi członkami rodziny zajmuje się w Niemczech osobami starszymi i chorymi. W grupie tej znajdują się także opiekunowie i opiekunki wyjeżdżający z Polski, aby opiekować się krewnym mieszkającym w Niemczech. Praca opiekunów jest dotowana poprzez świadczenie socjalne zwane Pflegegeld.

© finanzamt.pl


60.000 nowych miejsc pracy

W Niemczech do końca 2013r. powstanie przynajmniej 60.000 nowych stanowisk pracy w przemyśle medycznym, co dokumentują najnowsze obliczenia Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzięki temu fachowcy z Polski mogą znaleźć dobrze płatną pracę w przemyśle farmaceutycznym, hurtowniach farmaceutycznych, technice medycznej, a także w aptekach i przychodniach lekarskich.

© finanzamt.pl


Termin na złożenie wniosku o zasiłek opiekuńczy

Rodzicom od 1 sierpnia 2013r. przysługuje kolejne świadczenie na dzieci o charakterze socjalnym w wysokości 100 EUR miesięcznie. Warto jak najszybciej złożyć wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją o wypłatę niemieckiego zasiłku opiekuńczego. Warunkiem niezbędnym do uzyskania pieniędzy jest sprawowanie opieki nad dzieckiem.  

© finanzamt.pl


Duże oszczędności pieniężne dzięki kryzysowi finansowemu

Niemcy obawiając się o swoje pieniądze w dobie światowego kryzysu finansowego, lokują je bardzo często w gotówce w bankach, w papierach wartościowych lub zakładają lokaty. W ten sposób zgromadzili zawrotną sumę 4992 miliarda EUR. W ciągu zaledwie jednego kwartału oszczędności Niemców wzrosły o +52 miliardy EUR, a więc o +1,1%. Społeczeństwo niemieckie jest zatem bardzo bogate.  

© finanzamt.pl


Finansowanie dzięki wysokim podatkom

Roczne przychody z tytułu podatków wynoszą w Niemczech 620 miliardów EUR !!! Mimo tak ogromnych wpływów podatkowych rozważa się w Niemczech wprowadzenie podatku dochodowego na poziomie 53%, co ma pomóc w sfinansowaniu wielu wydatków, w tym wydatków na świadczenia socjalne. Aktualnie najwyższy próg podatkowy w Niemczech wynosi 45%, co powoduje już jedne z najwyższych obciążeń podatkowych w Unii Europejskiej. 

© finanzamt.pl

 

Zasiłek opiekuńczy na dzieci

Wprowadzenie w Niemczech od 01.08.2013r. zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 3 spowodowało lawinę podań od rodziców pragnących uzyskać wypłatę świadczenia. Jego wysokość od początku sierpnia 2013 do końca lipca 2014 wynosi 100 EUR miesięcznie na dziecko, natomiast od 01.08.2014r. wzrasta do 150 EUR.

© finanzamt.pl

 

Wzrost płacy minimalnej w pralniach

Osoby zatrudnione w pralniach oraz serwisie związanym z czyszczeniem zarabiają od 01.08.2013 więcej za godzinę pracy. Stawka minimalna w zachodnich Landach wynosi nie mniej niż 8,25 Euro, a we wschodnich Landach nie mniej niż 7,50 Euro. Szacuje się, że w branży pracuje w Niemczech około 34.000 zatrudnionych.

© finanzamt.pl

 

Nowa forma prawna działalności gospodarczej

W Niemczech wprowadzono nową formę prawną PartG mbB, pod jaką przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą. Jest to spółka partnerska o ograniczonej odpowiedzialności zawodowej, a przeznaczona jest głównie dla przedsiębiorców działających w wolnych zawodach. Główną przesłanką stworzenia takiej formy prawnej było ograniczenie odpowiedzialności wspólników za błędy związane z wykonywaniem zawodu.

© finanzamt.pl

 

Wzrost zapłaconych podatków

Coraz więcej pieniędzy z tytułu zapłaconych podatków wpływa do niemieckiego budżetu. W pierwszym półroczu 2013 roku wpływy z podatków wzrosły o +3,5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012r. W całym roku 2013 wpływy z podatków mają wzrosnąć o +2,5% w stosunku do 2012r.

© finanzamt.pl

 

Finansowe wspieranie uczniów i studentów

Osoby uczące się i studiujące są wspierane w Niemczech finansowo. 308.000 uczniów oraz 671.000 studentów otrzymuje pomoc finansową, która średnio wynosi dla uczniów 401 Euro miesięcznie oraz 448 Euro miesięcznie dla studentów. Pomoc ta pochłania rocznie 3,3 miliarda Euro.

© finanzamt.pl


Liczba złożonych samo-donosów przez skruszonych podatników

Do niemieckich Urzędów Skarbowych w pierwszym półroczu 2013r. wpłynęło 14.500 samo-donosów od osób, które ukryły przed fiskusem nieopodatkowane źródła dochodu. Wzrost liczby samo-donosów jest bardzo duży. Dla porównania w całym roku 2012 do niemieckich Urzędów Skarbowych wpłynęło 14.644 podobnych donosów, a więc ich skok w 2013r. wynosi niemal 100%.

© finanzamt.pl

 

Wzrost płacy minimalnej w budownictwie

W Niemczech wprowadzono po raz pierwszy płacę minimalną dla monterów rusztowań. Od 1 sierpnia 2013r. minimalna stawka godzinowa za pracę montera nie może być mniejsza aniżeli 10 Euro. Szacuje się, że w Niemczech pracuje około 20.000 osób jako monterzy rusztowań. W grupie tej znajduje się wielu fachowców z Polski.

© finanzamt.pl