Z OSTATNIEJ CHWILI

Sprzedaż w budownictwie spada minimalnie

Interesy na niemieckich placach budowy mają się dobrze i to mimo lekkiej sytuacji kryzysowej. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego przychody w ciągu roku spadły w kwietniu o 0,2%. Eksperci zaznaczają jednak, że mimo wszystko w kwietniu poziom sprzedaży osiągnął drugą najwyższą wartość w okresie od roku 2010. Powodem regresji był nieco gorszy rozwój kilku sektorów branży budowlanej, takich jak wyburzenia, przygotowywanie terenów do robót budowlanych oraz specjalistyczne działalności budowlane. Przychody przemysłu budowlanego wzrosły w budownictwie podziemnym o +1,5 % zaś w budownictwie naziemnym o +1,3%. Dane te są bardzo optymistyczne z uwagi na działalność polskich firm budowlanych na rynku niemieckim. Dobra koniunktura sprzyja podejmowaniu zleceń nad Renem.

©finanzamt.pl

Znaczący wzrost niemieckiego eksportu

W maju, będącym piątym z kolei miesiącem w roku, wystąpił wzrost eksportu w Niemczech. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost wyniósł 1,4%. Według sondażu przeprowadzonego przez Reuters ekonomiści spodziewali się 0,3 % wzrostu, po tym jak w kwietniu wystąpił dodatni wzrost o 0,9 %. Wbrew oczekiwaniom import wzrósł znaczniej o 1,2% i to już po raz trzeci z rzędu. Ogólnie przedsiębiorstwa sprzedały za granicą towary o wartości 110,6 miliardów euro, co odpowiada 14,1% wzrostowi w porównaniu z majem 2016.

©finanzamt.pl

Niewielu bezrobotnych znajduje zatrudnienie

Niewielka liczba bezrobotnych znajduje w Niemczech zatrudnienie. Jak wynika z danych opublikowanych przez Federalny Instytut Pracy zaledwie co ósmy bezrobotny znajduje pracę. Osób pozostających w Niemczech przez dłuższy czas bez pracy było zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotni aż 993.073. Zaledwie 12,2% osób znalazło zatrudnienie. Trzeba także dodać, że z uwagi na niezdolność do pracy 17,3% zarejestrowanych bezrobotnych zostało skreślonych z listy.

©finanzamt.pl

Prawo jazdy w Niemczech od lat 16

W roku 2018 ma wystartować pilotażowy program umożliwiający prowadzenie pojazdów mechanicznych już w wieku 16 lat. Informację taką ogłosiło Ministerstwo Transportu Landu Dolna Saksonia. Dzięki temu o rok wcześniej będzie można uzyskać prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodów. Zmiana przepisów podyktowana jest spadkiem liczby wypadków spowodowanych przez młodych kierowców. Ustawodawca postanowił obdarzyć młodych kierowców większym zaufaniem, a dzięki temu prawo jazdy będą oni mogli zdawać nie w wieku 17 lat, a już po skończeniu lat 16.

©finanzamt.pl

Wysokie obroty producenta sprzętu sportowego

Niemiecki koncern Puma osiąga bardzo wysokie obroty. Jak poinformował niemiecki gigant produkujący odzież i sprzęt sportowy obroty firmy wzrosły aż o 17% w drugim kwartale 2017 roku i wyniosły 968,7 miliona euro. Zysk przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem wyniósł 43,3 miliona euro. Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu Puma zarobiła „tylko” 11,9 miliona euro. Wzrost dochodów jest zatem bardzo widoczny.

©finanzamt.pl

Zwolnienia w Solarworld

Pracownicy zatrudnieni w koncernie zajmującym się energią solarną muszą drżeć o swoje posady. Spółka znajduje się w stanie upadłości, a na dodatek syndyk masy upadłościowej podał do publicznej wiadomości, że szykuje się duża redukcja stanowisk pracy. Zgodnie z informacjami koncernu przedsiębiorstwo zatrudnia 1.850 pracowników. Ilu z nich straci pracę, jeszcze nie wiadomo. Aby osób takich było jak najmniej. Niestety, ale branża solarna w Niemczech nie rozwija się tak, jak to wcześniej zakładano, stąd firmy solarne mają duże problemy finansowe.

©finanzamt.pl

Kobiety pełnią ważną rolę w zarządach niemieckich firm

Miejsca w zarządach niemieckich firm zaczynają być coraz częściej obsadzane przez kobiety, jednakże nadal takie stanowiska są bardziej domeną mężczyzn. Co prawda w pierwszej połowie 2017 roku wzrosła liczba menedżerek na szczeblach kierowniczych o 160 w notowanych na giełdzie przedsiębiorstwach, jednakże z badań EY wynika, iż 75% stanowisk jest obsadzonych przez mężczyzn. Według danych EY do 1. lipca z w przedsiębiorstwach takich jak Dax, MDax, SDax und TecDax zatrudnionych było 47 żeńskich członków zarządów, co stanowi czterokrotnie większą liczbę niż pół roku temu. Odsetek kobiet wynosi obecnie 6,9%, a zaledwie pół roku temu wynosił 6,4 %. Niemieckie kobiety dają sobie świetnie radę na zajmowanych do tej pory przez mężczyzn stanowiskach.

©finanzamt.pl

Wzrost w Niemczech turystyki krajowej

W maju 2017 w Niemczech skorzystało z usług zakwaterowania w noclegowni 41,7 milionów gości z kraju i zagranicy. Jak wstępnie podaje Federalny Urząd Statystyczny zgodnie z badaniami w porównaniu z majem 2016 wystąpił spadek zainteresowania noclegami o 3%. Należy zauważyć, że święto Zielone Świątki wypadło w 2016 w maju, a w roku 2017 dopiero w czerwcu. To miało z pewnością wpływ na nieznaczny spadek. Liczba noclegów dla gości z zagranicy wzrosła o 5% do 7,3 miliona. Liczba gości w noclegowniach z rynku krajowego spadła w porównaniu z do tego samego miesiąca ubiegłego roku o 5% do 34,4 milionów. W okresie od stycznia do maja 2017 w porównaniu do odpowiadającego okresu z roku ubiegłego, wzrosła liczba gości o 1% do 159,4 milionów. W tym dochodzą 29,3 miliony noclegów dla gości zagranicznych (+4%) i 130,1 milionów gości z kraju (+1%). Wszystkie podawane dane dotyczą noclegowni z co najmniej dziesięcioma miejscami noclegowymi.

©finanzamt.pl

 

Zasiłek Elterngeld pobiera coraz więcej rodziców!

Rodzicom, z których przynajmniej jeden pracuje w Niemczech, przysługuje zasiłek rodzicielski na nowo narodzone dzieci. Z zasiłku tego mogą skorzystać także Polacy zatrudnieni za zachodnią granicą. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości, gdyż opłaca się to finansowo. Wypłacana stawka tego zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodów rodzica i wynosi przynajmniej 300 euro na miesiąc. Maksymalna kwota wypłacana miesięcznie na dziecko to 1.800 euro.  W roku 2016 zasiłek Elternegld pobierało 1,64 miliona rodziców. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego było to o 5% więcej niż w 2015 roku. Podczas gdy liczba matek wzrosła o 3%, to liczba ojców, którzy pobierali Elterngeld, wzrosła aż o 12%. Wiąże się to z tym, że wielu emigrantów będących ojcami zaczęło występować o wypłatę Elterngeld. Tym samym wzrosła liczba wnioskodawców wśród mężczyzn. Mimo wszystko w całych Niemczech Elterngeld był wypłacany znacznie częściej matkom niż ojcom. Aż 1,28 milionów wnioskodawczyń stanowiło 77,8% wszystkich pobierających zasiłek. Udział w 2016 roku mieści się w granicy 22,2%. Dla porównania w 2015 roku wynosił 20,9 %. Wyższy odsetek ojców pobierających Elterngeld był w 2016 w Sachsen - 26,5 %, niższy odnotowano zaś w Saarland - 17,0%. Udział matek i ojców nie powinien być mylony z tak zwanym uczestnictwem matek i ojców, to znaczy z udziałem dzieci, których matka i ojciec pobierali Elterngeld. To uczestnictwo można określić, jeśli wszystkie pobierane zasiłki z tytułu narodzin dziecka zostały zakończone. W roku 2016 było 1,2 milionów pobierających świadczenia, których dzieci urodziły się po 30 czerwca 2015 roku. Dla tego grona osób obowiązywały już nowe możliwości wyboru Elterngeld Plus, który w szczególności pracę w niepełnym wymiarze godziny czyni atrakcyjniejszą dla osób pobierających Elterngeld. Świadczenie Eltergeld Plus przypada przede wszystkim kobietom, gdyż co piątka matka (20,1%), która otrzymywała Elterngeld w 2016 roku i posiadała do tego prawo, planowała w ramach pobierania rodzicielskiego świadczenia Elterngeld Plus. Zasiłek dla ojców przypadł w niewielkim udziale i wyniósł zaledwie 8,2%. W sumie zdecydowano się na 17,4 % pobierających świadczenie dla nowych form udzielania świadczeń. Skorzystanie z tego jest w poszczególnych regionach Niemiec zróżnicowane. Podczas gdy w Hamburgu 11,8 % osób wnioskowało o Elterngeld Plus, w Thürigen było to aż 26,9 %. To z kolei dobitnie pokazuje, iż na wschodzie Niemiec zasiłek rodzicielski cieszy się większą popularnością wśród rodziców.

©finanzamt.pl

Więcej niż 10 mln obcokrajowców w Niemczech

Na terenie Niemiec przebywa coraz więcej osób legitymujących się obcym obywatelstwem. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego było do końca roku 2016 w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców było zarejestrowanych ponad 10 mln osób posiadających wyłącznie zagraniczne obywatelstwo. Jest to największa liczba zarejestrowanych osób, którą odnotowano w Niemczech od początku założenia Centralnego Rejestru Cudzoziemców w roku 1967. W latach 2015 i 2016 zwiększyła się liczba cudzoziemek i cudzoziemców o 1,886 mln (wzrost +23,1 %). Największy udział w rozwoju miał odsetek emigracji netto (saldo z emigracji i migracji). W roku 2015 obejmowała ona 1,535 mln osób. Z kolei 482.300 osób w roku 2016 mieści się w przedziale o zaledwie 70% poniżej wartości roku ubiegłego. Dodatni przyrost naturalny zagranicznego społeczeństwa (saldo urodzeń i zgonów) wynosił w roku 2015 i 2016 niecałe sto tysięcy osób (98.700). Od początku roku 2015 zostało usuniętych z rejestru 229.800 osób z powodu nadania niemieckiego obywatelstwa. Zagraniczne społeczeństwo w  Centralnym Rejestrze Cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej zwiększyło się od początku roku 2015 aż o 1,279 mln (wzrost o +28,5 %) osób. W latach od 2007 do 2014 było razem tylko +879.400. Wzrost od roku 2016 w porównaniu do roku 2014 bazował przede wszystkim na imigracji z Syrii (+519.700 osób, co stanowi wzrost o +439,7 %), Afganistanu (+178.100 osób, co stanowi wzrost 263,3 %) i Iraku (+138.500 osób, co stanowi wzrost +156,1 %). Fala uchodźców zrobiła swoje i na terenie Niemiec znalazła się rekordowa liczba obcokrajowców.

©finanzamt.pl

Klimat gospodarczy euro na rekordowym poziomie

Dobra sytuacja gospodarcza w Europie sprzyja polskim firmom eksportowym. Szczególnie korzystnie wyglądają prognozy dla krajów, w których walutą jest euro. Nastrój w gospodarce w strefie euro jest obecnie tak dobry, że podobna sytuacja nie miała miejsca od ponad 10 lat. Barometr wzrósł w czerwcu o 1,9 punkta na poziom 111,1 punktów, o czym poinformowała Komisja Europejska. Ekonomiści oszacowali tylko minimalny wzrost. Wobec powstającego ryzyka wzrostu, było to zdumiewające. Również w trzecim kwartale powinien utrzymać się ten ciągły dynamiczny wzrost w strefie Euro. Określony barometr dla klimatu gospodarczego wzrósł z 0,9 na 1,15 punktów. W tej sytuacji opłaca się polskim firmom działać na rynku w Niemczech.

©finanzamt.pl

Przedsiębiorstwa chcą mniejszych kosztów energii elektrycznej

Niemieckie przedsiębiorstwa żądają szybkiego odciążenia przy aktualnych cenach prądu., gdyż w ich ocenie są one zbyt wysokie! Zarząd Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwalił dokument przedstawiający stanowisko związane z natychmiastowymi środkami dotyczącymi obniżenia opłat zgodnie z ustawą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii (EEG). Informację tę podał do publicznej wiadomości ,,Handelsblatt”. W związku z podwyżkami cen energii taki postulat nie powinien nikogo dziwić. Przy silnych naciskach Izby Przemysłowo-Handlowej jest szansa na zmniejszenie obciążeń.

©finanzamt.pl

Imigranci z Unii Europejskiej ożywiają rynek pracy

Zgodnie z zagranicznymi doniesieniami prasowymi niemiecki rynek pracy korzystał z innych krajów UE.  Migranci stanowią znaczącą siłę w sektorze pracowników wykwalifikowanych w Niemczech, o czym napisała gazeta ,,Passauer Neue Presse”, powołując się na badanie przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. Trzy czwarte czynnych zawodowo emigrantów zostało zatrudnionych w specjalistycznych branżach, z kolei jedna piąta wykonuje nawet wysoce wyspecjalizowane działalność eksperckie. Te informacje napawają dużym optymizmem i dowodzą tezie, że dla dobrze wykształconych specjalistów z zagranicy niemiecki rynek pracy stoi otworem. Polscy specjaliści mogą znaleźć w Niemczech atrakcyjną pracę zapewniającą duże dochody.

©finanzamt.pl

Majątek dla spadkobierców

Według danych Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w następnych latach  odnotuje się w Niemczech znacznie więcej przypadków dziedziczenia i darowizn, niż dotychczas zakładano. Pomiędzy rokiem 2012 a 2027 liczba spadków będzie wynosiła w przybliżeniu do 400 miliardów euro rocznie.Jest to o jedną czwartą więcej niż to ustalono w poprzednim badaniu, a co wynika z aktualnego raportu DIW. Badania przeprowadzone w Berlinie uwzględniają również zmiany wartości jak i następstwa regularnych oszczędności. Jeżeli zatem macie Państwo w Niemczech krewnych, a w przypadku ich śmierci zostawią oni po sobie majątek, to warto sprawdzić, czy należy się Państwu spadek.

©finanzamt.pl

Coraz więcej urzędników pracuje w Niemczech

W  Niemczech jest zatrudnianych coraz więcej osób w służbach publicznych. Ten trend jest spowodowany narastającymi potrzebami państwa z uwagi na nowe problemy społeczne. Na dzień 30 czerwca 2016 zatrudnionych w sektorze publicznym było około 4,69 milionów osób, co daje o 43.600 lub 0,9 % pracowników więcej niż rok wcześniej. To bardzo duży wzrost. Dane o liczbie zatrudnionych w służbach publicznych można znaleźć w statystycznym opracowaniu Federalnego Urzędu Statystycznego. W służbach publicznych nastąpił ogólny wzrost liczby zatrudnionych. W ciągu roku przybyło około 22.200 pracowników, co stanowi wzrost o +2,9%. Jedna trzecia wzrostu wynika z nieustającego zwiększenia personelu w gminnych placówkach dziennej opieki nad dzieckiem (+7.500 osób, co daje wzrost o +3,8 %). W ciągu ostatnich dziesięciu lat mocno wzrosła przede wszystkim liczba wychowawczyń i wychowawców (+ 73.700 osób, co daje wzrost o +56%). Duża liczba emigrantów spowodowała zwiększenie zatrudnienia w branży. W porównaniu z rokiem 2015 szczególny wzrost personelu odnotowano w usługach społecznych świadczonych przez gminy (+6.700 osób, co daje +31,0%). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, czym zajmuje się min. policja i straż pożarna, nastąpił przyrost personelu o +6.800 pracowników (+1,5%). Oprócz tego wzrosła liczba personelu w wyższych szkołach, gdzie w ciągu zaledwie roku przybyło około +8.100 osób (+1,6%). Wśród pracujących osób sektora publicznego było w połowie roku 2016 około 36% zatrudnionych jako urzędnicy państwowi, a na stanowisku sędziego pracowało 61% pracowników. Zawodowi i kontraktowi żołnierze stanowią pozostałe 3%. Udziały te są podzielone bardzo różnie w zależności od obszaru. W obrębie kraju więcej niż co druga osoba była zatrudniona na stanowisku urzędnika mianowanego (54%).  Niemcy przyjmując coraz więcej imigrantów i azylantów muszą liczyć się z tym, że w urzędach będzie brakowało coraz to więcej urzędników.

©finanzamt.pl

Osłabienie siły nabywczej w Niemczech

Siła nabywcza Niemców zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2017 roku. Powodem takiego stanu rzeczy jest wyższa inflacja. Taka sytuacja nie miała miejsca w Niemczech od ponad dwóch lat. Rzeczywiste wynagrodzenia pracowników wzrosły od stycznia do marca o 0,6% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Dane te opublikował Federalny Urząd Statystyczny. Wprawdzie zarobki podniosły się o 2,6% w porównaniu do trzech ostatnich kwartałów, to wskaźnik inflacji osiągnął 1,9% najwyższej wartości licząc od końca 2012 roku. Sytuacja tę wywołały wyższe ceny benzyny i oleju opałowego.

©finanzamt.pl

Testy spalania modeli aut Smart i Zafira

Uzytkownicy obu pojazdów powinni zwrócić uwagę na komunikat wydany przez Federalne Ministerstwo Transportu. Podczas sprawdzania emisji CO2 wykryto duże wartości dwutlenku węgla w dwóch modelach samochodu o silnikach diesla. Zarówno Opel Zafira jak i Smart For Two wyprodukował więcej dwutlenku węgla niż podano, o czym opinię publiczną poinformowało niemieckie Ministerstwo Transportu. Oba modele, które nie będą już produkowane, przekroczyły dozwoloną granicę. Jednakże zezwolenia dla obu pojazdów nie zostało uchylone. Mówi się, że Smart w dieslu o pojemności silnika 0,8 litrów będzie potrzebował jeszcze dalszych badań. Zafira mająca silnik o pojemności 1,6 lirów musiałaby ulepszyć swoje oprogramowanie sterownika silnika.

©finanzamt.pl

 

Prognoza wyższych emerytur

Osoby, które nabyły w Niemczech prawo do świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na wyższą kwotę należnych pieniędzy. Według wstępnych założeń powinno się uniemożliwić obniżenie standardu emerytur i zatrzymania procesu silnego wzrostu składek ubezpieczenia społecznego. Sytuacja w Niemczech ma być w przyszłości taka, że obok ustawowej emerytury ważnym filarem pozostają również prywatne i zakładowe ubezpieczenia. Jasną koncepcję mają politycy partii SPD. Według nich ustawowe emerytury muszą zostać ponownie zwiększone, między innymi poprzez zwiększenie standardu emerytur na co najmniej 53 %, zniesienie współczynników redukcji, wprowadzenia emerytury od 67 roku życia, a ponadto wprowadzenie solidarnej renty minimalnej. Poziom standardowego świadczenia emerytalnego SPD porównuje z przeciętną pensją pracownika i ma być ona wyrażona w procentach. Niemiecką emeryturę pobiera wiele osób w Polsce. Podstawą do jej wypłacenia jest przynajmniej 60 miesięcy składkowych, co odpowiada okresowi pięciu lat pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Bosch buduje fabrykę chipów w  Saksonii

Niemiecki koncern Bosch planuje budowę nowej fabryki na wschodzie Niemiec. Zakład będzie produkował chipy dla urządzeń sieciowych produktów zakupionych w internecie oraz dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja wynosić będzie miliard euro, o czym opinię publiczną poinformowało przedsiębiorstwo. Powstanie również blisko 700 nowych miejsc pracy. Nowa produkcja dla półprzewodnika ma być największą inwestycją detaliczną w całej historii Boscha. Koalicja chce przeznaczyć 200 milionów euro w postaci dofinansowania inwestycji.

©finanzamt.pl

Wzrost cen u producenta przemysłowych produktów

Ceny producentów produktów przemysłowych w maju 2017 były o 2,8 % wyższe niż w maju 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny spadły ceny producenta w porównaniu z miesiącem kwiecień o 0,2%, po tym czasie w kwietniu 2017 podano wynik na plusie 0,4%. Rozwój cen przy towarach pośrednich (dobra, które się używa w procesie produkcji, przetwarza lub przekształca), które mają udział z dobrymi 31% w całym indeksie, wpłynął mocno na rozwój całego indeksu. Towary pośrednie były w maju 2017 o 3,7 % droższe niż w maju 2016. W stosunku do miesiąca poprzedniego kwietnia spadły te ceny jednak nieznacznie o 0,1 %. Metale kosztowały ogólnie 11,2% więcej niż w maju 2016 (-0,8% w porównaniu z kwietniem 2017). Przy tym była droższa stal walcowana w porównaniu do roku poprzedniego o 15,5%. Ceny chemicznych podstawowych surowców leżą w granicach 7,1% i są niższe niż w maju roku ubiegłego. Natomiast ceny nawozów i związków azotu były droższe o 2,6%. Mąka kosztowała 3,4% mniej niż w zeszłym roku. Energia była w maju 2017 droższa o 3,0% niż w maju 2016 roku. W stosunku do kwietnia ceny spadły o 0,8%. Rozwój cen w porównaniu do roku ubiegłego był w poszczególnych nośnikach energii bardzo różny: podczas gdy produkty naftowe kosztowały o 6,7% więcej niż w maju roku 2016, to prąd elektryczny był droższy o 5,6%, a gaz ziemny był o 5,5% droższy niż w roku ubiegłym. Bez uwzględnienia energii ceny producenta były o 2,7% wyższe niż w maju roku ubiegłego. W stosunku do kwietnia spadły nieznacznie o 0,1%.

©finanzamt.pl

Przyczyny dobrej koniunktury

Niemiecki przemysł przeżywa obecnie koniunkturę. Według Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu dobra sytuacja gospodarcza jest spowodowana słabym kursem euro, umiarkowaną ceną ropy i ekspansywną polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego.

©finanzamt.pl

Telelezakupy na rekordowym poziomie

Nigdzie wcześniej w Europie klienci nie zamawiali tak dużo towarów za pomocą telewizora jak w Niemczech. Przy obrotach branży około 1,9 miliardów euro w zeszłym roku, Republika Federalna w telezakupach znajduje się przed wieloletnim liderem rankingu Wielką Brytanią. Wynika to z danych zaprezentowanych przez Europejską Organizację Home-Shopping. Zgodnie z badaniami Goldmedia w samych tylko Niemczech zostanie wypracowanych 40% wszystkich obrotów w Europie. To oznacza, że na kontynencie Niemcy są liderem teleshoppingu.

©finanzamt.pl

Obroty w branży turystycznej

Przemysł turystyczny w Niemczech wskazuje w kwietniu 2017 niższe ceny o 2,2% w porównaniu do stanu z kwietnia 2016. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny pojawił się nominalny minus w wysokości 0,4%. Przemysł turystyczny wykazał w kwietniu 2017 realne 3,9 % i nominalne 2,8 % niższe obroty niż w roku ubiegłym w tym samym miesiącu. Obrót w gastronomii spadł w kwietniu 2017 realnie o 1,0 % i wzrósł nominalnie o 0,9% w porównaniu z kwietniem 2016. W zakresie gastronomii zwiększył się obrót kateringowy. W ujęciu realnym wyniósł o 7,9% i nominalnym o 6,3% poniżej wartości tego samego miesiąca roku ubiegłego. Od stycznia do kwietnia 2017 przemysł turystyczny w ujęcie realnym ma obroty o 0,4 % niższe i nominalnym o 1,5 % wyższe niż porównywalnie w tym samym okresie roku poprzedniego. Kalendarzowy i sezonowy spadek obniżył obrót w kwietniu 2017, co widać doskonale w porównaniu z marcem 2017 - w ujęcie realnym o 2,5% i nominalnym o 2,3%.

©finanzamt.pl

W Niemczech rozwija się turystyka krajowa

W kwietniu 2017 w zakładach kwaterunkowych w Niemczech miało miejsce 37,1 milionów noclegów krajowych i zagranicznych gości. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, według wstępnych wyników było to o 13% więcej na plusie w porównaniu do kwietnia 2016. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Święta Wielkanocne w roku 2016 wypadły w marcu, natomiast 2017 w kwietniu. Liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła o +5% na 6,6 milionów. Natomiast liczba noclegów gości z kraju zwiększyła się w porównaniu do miesiąca w ubiegłym roku aż o +15% na poziom 30,5 milionów. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 wzrosła liczba noclegów gości w porównaniu do odpowiedniego okresu w zeszłym roku o +3% na poziom 117,8 milionów. Z tego przypadło 22 milionów noclegów na gości zagranicznych (+3%) i 95,8 milionów na gości krajowych (+3%). Wszystkie dane odnoszą się do jednostek hotelarskich z co najmniej 10 miejscami do spania.

©finanzamt.pl

Rzemiosło osiągnęło 6,5 % więcej obrotu

W pierwszym kwartale 2017 roku wzrosły obroty rzemiosła wymagającego uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. Wzrost wyniósł +6,5 % w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2016. O wzroście informował Federalny Urząd Statystyczny bazując na wstępnych wynikach. Jednocześnie z końcem marca 2017 było w rzemiośle wymagającym uzyskania zezwolenia 1,0 % więcej osób zatrudnionych niż na koniec marca 2016. Większy wzrost obrotów osiągnął przemysł motoryzacyjny (+8,5 %). Również w rzemiośle z przeznaczeniem komercyjnym (+7,1 %), w służbie zdrowia (+5,5 %), w budownictwie (+5,4 %), w pracach budowlanych (+5,1 %) i w rzemiosłach do celów prywatnych (+2,0 %) zostało więcej sprzedane niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Najmniejszy wzrost odnotowano w przemyśle spożywczym, bo tylko 1,8 % na plusie. Rozwój obrotu w branżach, które wymagają zezwolenia jest spowodowanym tym, że w pierwszym kwartale roku 2017 było o 3 dni robocze więcej, niż w porównaniu do roku ubiegłego.

©finanzamt.pl

Średnia wieku społeczeństwa w Niemczech

Po 24 latach ciągłego wzrostu spadła przeciętna długość życia społeczeństwa w Niemczech.  Po raz pierwszy od czasu zjednoczenia Niemiec mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w 2015 roku. Na koniec roku 2015 średni wiek mieszkańców wyniósł 44 lata i 3 miesiące. W roku ubiegłym wyniósł jeszcze 44 lata i 4 miesiące. Regresja dotyczy wyłącznie społeczności spoza Niemiec. Natomiast przeciętna długość życia niemieckiej społeczności wzrastała w dalszym ciągu z 44 lat i 10 miesięcy na 45 lata – stan taki miał miejsce na koniec roku 2015. Szczególnie wyraźnie spadła przeciętna długość życia obywateli spoza Niemiec, a wywodzących się z krajów takich jak: Afganistan, Erytrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Syria. Zmniejsza się przeciętny wiek wszystkich osób zameldowanych w Niemczech z obywatelstwem z krajów kryzysowych. Na przestrzeni lat 2014 i 2015 zmniejszyła się aż o 3 lata i 1 miesiąc i wynosiła 26 lat i 5 miesięcy. Duża imigracja nieproporcjonalnie większej ilości młodych ludzi z tych krajów do Niemiec w roku 2015 doprowadziła do spadku przeciętnej średniej długości życia wśród zagranicznych obywateli, a to przełożyło się na dane dotyczące wszystkich mieszkańców.

©finanzamt.pl

Wzrost liczby osób, które otrzymało niemieckie obywatelstwo

W roku 2016 zostały nadane obywatelstwa niespełna 110.400 obcokrajowcom. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To o 3.000 więcej nadań, co przekłada się na wzrost o +2,9 % w porównaniu do 2015 roku. W ubiegłych dwóch latach liczba nadania obywatelstwa była jeszcze niższa. W szczególności obywatele z wysp brytyjskich znacznie częściej występowali o nadanie obywatelstwa. Jest to związane z opuszczeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarejestrowane 2.865 nadania obywatelstwa oznaczają wzrost o ponad 2.200 w stosunku do roku 2015 (+361%). Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą obywateli brytyjskich. Natomiast spadła liczba nadań obywatelstw niemieckich dla Turków, zresztą podobnie jak i w poprzednich latach. Turcy jednak stanowią w Niemczech w dalszym ciągu największą grupę mieszkańców o zagranicznych korzeniach, którzy legitymują się niemieckim obywatelstwem. W 10 krajach związkowych było w 2016 roku więcej naturalizacji niż w roku 2015. Najwyższy procentowy wzrost odnotowano w Mecklenburg-Vorpommern (+19,0 %), natomiast najwyższy spadek w Bremen (-20,4 %). Osoby, które otrzymały obywatelstwo były przeciętnie w wieku 33 lata, a od 17 lat mieszkały w Niemczech. Wśród tych osób proporcjonalnie więcej było kobiet (53,9%) niż mężczyzn.

©finanzamt.pl

Długi czas oczekiwania na poradnictwo kredytowe

Osoby, które z powodów finansowych problemów korzystały z doradztwa kredytowego, oczekiwały przeciętnie 10 tygodni na pierwszy termin konsultacji. Pomimo tak długiego czasu przeciętnego oczekiwania w 62 % wszystkich przypadków mogłaby zostać rozpoczęta procedura już w obrębie pierwszych trzech tygodni od podjęcia kontaktu. Takie są pierwsze wyniki statystyczne dotyczące nadmiernego zadłużenia w roku 2016. Opublikował je Federalny Urząd Statystyczny. Z uwagi, że przypadki zadłużeń najczęściej wymagają terminów płatności i postępowań upominawczych z  dodatkowymi opłatami, to dla osób zainteresowanych ma wielkie znaczenie szybko rozpoczęte doradztwo kredytowe.

©finanzamt.pl

Żegluga kontenerowa jest bezpieczna

Żegluga kontenerowa jest tak bezpieczna jak nigdy wcześniej. W poprzednim roku zaginęło 85 statków na całym świecie, jak poinformowało specjalne towarzystwo ubezpieczeniowe. To było 16% mniej niż w poprzednik roku i tylko połowę więcej niż  jeszcze 10 lat temu. W większości przypadków statki zatonęły, często przy ciężkich warunkach na morzu. Mogły one również być tak spalone lub zniszczone na skutek wypadku, że musiały zostać zezłomowane. Liczba katastrof przy udziale statków zmniejszyła się jednak o 4% i wynosi 2.611 przypadków.

©finanzamt.pl

Poczta i Ford budują ogromny Elektro-Transporter

Niemiecka poczta ma na celu poszerzyć swoją gamę samochodów elektro-dostawczych i współpracować w tym zakresie z amerykańskim koncernem Ford. Spółka zależna od poczty StreetScooter i Ford zawierają współpracę w związku z budową pojazdów dostawczych zasilanych na baterie. O tym fakcie poinformowała Deutsche Post. Na bazie podwozia tranzytu Forda powinien powstać Elektro-Transporter, który będzie większy niż dotychczasowe modele StreetScooter. Produkcja powinna rozpocząć się już w lipcu 2017. Do końca roku 2018 poczta chce wprowadzić 2.500 takich nowych pojazdów .

©finanzamt.pl

Duże zbiory małż w Niemczech

W roku 2016 zostało wytworzone przez około 3000 zakładów w Niemczech około 32.400 ton ryb, małż i innych produktów akwakultury. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, wzrosła całkowita produkcja akwakultury w porównaniu do 2015 roku o prawie 5.500 ton lub 20,3 %. Większy wzrost bazuje przede wszystkim na zwiększonych zbiorach małż. Tutaj zostało wytworzone z 13.100 ton około 5.200 ton więcej niż w roku 2015 (+65,4 %). Z powodu naturalnych warunków zbiory małż mogą znacznie chwiać się z roku na rok. Przy produkcji ryb był niewielki wzrost z 1,5 % (+284 ton) na 19.200 ton. Ponad połowa zbioru pochodziła ze zbiornika, z kanału i ze stawu przepływowego, tj. około 10.600 ton. Produkcja z innych stawów wyniosła prawie 6.000 ton.

©finanzamt.pl

O +1,5 % więcej zatrudnionych w porównaniu do roku poprzedniego

Według wstępnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2017 było zatrudnionych około 43,9 milionów osób mieszkających w Niemczech. W porównaniu  do kwietnia 2016 zwiększyła się liczba zatrudnionych o 655.000 osób, co stanowi wzrost o +1,5%. Również w miesiącach od stycznia 2017 do marca 2017 wzrost wystąpił każdorazowo o +1,5 %. Bezrobotnych było w kwietniu 2017 około 1,8 miliona osób, a więc o 6.000 więcej niż  poprzednim roku.

©finanzamt.pl

 

Doskonała koniunktura w budownictwie mieszkaniowym szansą dla polskich firm budowlanych

Boom w niemieckim budownictwie mieszkaniowym jest tak duży, że sytuacja rynkowa stwarza świetne możliwości zarobkowe dla polskich firm budowlanych. Dzięki realizowaniu zleceń na rynku niemieckim  można dobrze zarobić. Popyt na mieszkania w Niemczech jest olbrzymi, a jednocześnie brakuje fachowców, którzy mogliby pracować na niemieckich budowach w sektorze mieszkaniowym. W 2016 roku zostało ukończonych 277.700 mieszkań, co wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Te liczby mówią same za siebie. Wystarczyć porównać liczbę oddanych do użytku mieszkań z latami poprzednimi. Wzrost w 2016 roku wyniósł o 12,1 procent więcej w stosunku do 2015 roku. Tak dużo wybudowanych mieszkań jak w 2016r. nie odnotowano w Niemczech w ostatnich dwunastu latach. Większą liczba wybudowanych mieszkań można się było pochwalić tylko w 2004 roku. Wtedy powstało ich 278.000. Szczególnie wysoki wzrost nowych mieszkań odnotowano w 2016 roku w segmencie budynków mieszkalnych. Tu wzrost wyniósł aż +59,3 procent! Nieźle wygląda także sytuacja w segmencie domów wielorodzinnych, gdzie w ciągu zaledwie roku odnotowano wzrost o +9,6 procent. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania wiąże się z większą ilością wolnych zleceń. Brak fachowców ogranicza moce przerobowe niemieckich firm budowlanych, stąd polskie firmy są bardzo mile widziana na niemieckich budowach. Niemiecka gospodarka budowlana planuje w najbliższych latach tak dużo inwestycji jak nigdy wcześniej, zatem warto pomyśleć o zleceniach na zachód od Odry.

©finanzamt.pl

Brak specjalistów na niemieckim rynku pracy

Niemieccy przedsiębiorcy są zgodni, że w Niemczech brakuje specjalistów. Co prawda sytuacja ekonomiczna i rosnąca koniunktura pozwalają patrzeć na przyszłość z optymizmem, to jednak coraz więcej przedsiębiorców obawia się, że mimo planowanych inwestycji i chęci zwiększenia zatrudnienia, nie będzie miał kto pracować. Nastroje wśród przedsiębiorców są jednak nadzwyczaj optymistyczne, gdyż prawie co drugi niemiecki przedsiębiorca nie dostrzega zagrożeń ekonomicznych dla prowadzonej przez siebie działalności. Według badań przeprowadzonych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową niemal co drugi przedsiębiorca w Niemczech ocenia swoją pozycję na tak dobrą, jak nigdy dotąd od zjednoczenia kraju! Płynność finansowa i wzrost zapotrzebowania rynku pozwalają oczywiście snuć plany na przyszłość, jednak nadal nie pozostaje rozwiązany problem siły roboczej, która miałaby obsadzić nowe stanowiska pracy. Oczekiwania Niemców są nadzwyczaj wysokie, a sytuacja na rynku pracy mimo wszystko nie napawa optymizmem. Według przytoczonych badań o złej pozycji mówi tylko 8 procent badanych przedsiębiorców. W kwestii problemów z zatrudnianiem w przyszłości nowych pracowników wypowiada się już z niepokojem więcej niż co drugi niemiecki przedsiębiorca. Brak wykwalifikowanych specjalistów może zastopować plany rozwojowe niejednego niemieckiego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, wiele niemieckich firm dysponuje znacznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa, lecz barierą do rozwoju są braki kadrowe. Jaką alternatywę mają niemieckie przedsiębiorstwa? Albo ich plany inwestycyjne zostaną wstrzymane w związku z problemami z zatrudnieniem nowych specjalistów, bądź też przedsiębiorstwa sięgną po pracowników zagranicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby niemieckie firmy wstrzymały planowane inwestycje, dlatego opcja z poszukiwaniem pracowników za granicą wydaje się dużo bardziej prawdopodobna. To z kolei jest na rękę polskich pracownikom noszącym się z zamiarem podjęcia pracy w Niemczech, gdyż wysoki popyt na pracę pociągnie za sobą wyższe stawki płacowe.

©finanzamt.pl

Większa ochrona dla przelewów błyskawicznych

Kupując w internecie przelewem błyskawicznym, dane konta użytkownika muszą być lepiej chronione niż dotychczas. Oto rozwiązanie zabiega Federalny Związek Niemieckich Banków za pośrednictwem niemieckiej prasy. Przedsiębiorstwa usługowe, które realizowały przelewy od klienta do sprzedawcy, powinny otrzymywać w przyszłości tylko konieczne wymagane dane. Dotychczas usługodawca, jeśli klient dobrowolnie podał przelew błyskawiczny z szyfrem i numerem transakcji, otrzymywał szczegółowy wgląd w dane banku klienta, stan konta i limit dyspozycyjny. Obowiązująca w Europie standardowa technologia, którą zaproponował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, ograniczyłaby dostęp tylko do potrzebnych danych przelewu. Takie rozwiązanie chroni konsumenta.

©finanzamt.pl

Sparkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów

W okręgu Steinburg i Dithmarschen Sprarkasse Westholstein chce zamknąć połowę oddziałów, ze swoich 32 w tym regionie, o czym instytucja bankowa poinformowała opinię publiczną. Sześć dużych placówek i osiem miejsc samoobsługowych ma zostać objęte likwidacją. Po za tym dziesięć z placówek ma zostać przemienione dla celów serwisu samoobsługowego. Cyfryzacja prowadzi do coraz większej liczby osób, które swoją bankowość prowadzą przez Internet. Polityka niskich stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), daje zauważalne malejące przychody odsetkowe, a co za tym idzie bank ma coraz mniej pieniędzy na pokrycie wysokich kosztów personelu w oddziałach.

©finanzamt.pl

Planowane zwolnienia w koncernie Siemens

Niedobra wiadomość dla osób zatrudnionych w koncernie Siemens. Gigant elektroniczny planuje dalsze cięcia etatów. Zgodnie z informacjami podanymi przez przedsiębiorstwo, ryzyko utraty zatrudnienia dotyczy 2700 miejsc pracy. Zwolnienia mają odbywać się stopniowo, począwszy od 2017 roku i trwać przez najbliższe lata. Koncern planuje także część dotychczasowych umów o pracę zmienić na umowę zlecenie, co pomoże spółce obniżyć koszty zatrudnia pracowników. Likwidacja stanowisk dotyczy głównie wewnętrznej spółki IT, gdzie do zlikwidowania jest około 1350 miejsc pracy. Także cyfrowa fabryka zostanie pozbawiona wielu pracowników. Cięcia są także przewidziane w segmencie kształcenia pracowników. Koncern zmuszony jest reagować na problemy poszczególnych obszarów działania. Część pracowników objętych zwolnieniami pożegna się całkowicie z koncernem, a część zostanie przeniesiona na inne stanowiska pracy w obrębie przedsiębiorstwa.

©finanzamt.pl

 

Milion nowych miejsc pracy w Niemczech do końca 2018 roku

Zgodnie z prognozami Instytutu Niemieckiej Gospodarki z Kolonii na rynku pracy w Niemczech pojawi się łącznie milion nowych miejsc pracy. Prognoza ta została wydana dla okresu od początku 2017 roku, aż do końca 2018 roku. Milion miejsc pracy w przeciągu zaledwie dwóch lat, to nieprawdopodobny wynik. Stopa bezrobocia spadnie o 6,1 procent do zaledwie 5,5 procent w 2018 roku. Pomimo Brexitu i tendencji protekcjonistycznych nowego rządu USA sytuacja ekonomiczna w Niemczech wygląda bardzo dobrze. Szczególnie przedsiębiorcy patrzą bardzo optymistycznie w przyszłość. Prawie połowa z nich oczekuje w tym roku wzrostu produkcji, a tylko co dziesiąta spadku. W związku z dobrą koniunkturą i świetnymi prognozami ekonomicznymi dla rynku pracy w Niemczech koło 40 procent wszystkich niemieckich firm planuje zatrudnić nowych pracowników. Dla porównania tylko 12 procent oczekuje spadku zatrudnienia. Także gotowość do inwestowania wyraźnie wzrosła. Jeszcze w roku 2016 firmy czuły się dość niepewnie, jednak w latach 2017-2018 tendencja całkowicie się zmienia. Prawie 43 procent firm zakłada wzrost inwestycji w porównaniu do roku 2016, a tylko 14 procent szacuje pomniejszenie swoich inwestycji w porównaniu do roku ubiegłego. Według prognoz, niemiecki krajowy produkt brutto w roku 2017 wyniesie 1,5 procenta, w roku 2018 zwiększy się do 1,75 procenta. Prognozy Instytutu Niemieckiej Gospodarki są na tyle dobre, że pozwalają Polakom zatrudnionym w Niemczech z optymizmem patrzeć na swoją przyszłość zawodową na rynku niemieckim. Bardzo dobra koniunktura będzie sprzyjała także polskim agencjom pośrednictwa pracy, które będą chciały jak największą liczbę pracowników wysłać do pracy w Niemczech.

©finanzamt.pl

Niskie bezrobocie w Niemczech w latach 2017-2018

Niemiecki rynek pracy nadal będzie potrzebował nowej siły roboczej, gdyż sytuacja na nim panująca będzie jeszcze długo stabilna. Wynika to z najnowszego raportu rządu federalnego. Bez względu na napływ wielu uchodźców Rząd Republiki Federalnej Niemiec nie spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia w ciągu najbliższych dwóch lat. W roku 2017 i 2018 będzie ona na poziomie 5,7 procenta. Poza tym prognozowany jest wzrost gospodarczy. Wielu uchodźców w bieżącym roku kończy kursy i szkolenia wsparcia integracyjnego, zatem w statystykach bezrobocia jeszcze się nie pojawiają. Brak wzrostu bezrobocia zawdzięczamy również dobrej kondycji gospodarki państwa. Trzeba jednak wiedzieć, że wielu uchodźców zwiększy wprawdzie szeregi bezrobotnych, ale nie wpłynie to znacząco na obsadzenie przez fachowców wolnych miejsc pracy nad Renem. Fachowców nadal będzie w Niemczech brakowało. Niemiecka gospodarka nadal ma się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że wskaźniki gospodarcze będą do roku 2018 wzrastać. Według prognozy wiosennej w 2017 roku wzrost gospodarczy wyniesie nawet do 1,5 procenta. W roku 2018 roku rząd federalny spodziewa się wzrostu o +0,1% większego niż w 2017 roku tj. na poziomie 1,6 procenta.

©finanzamt.pl

Wzrost płacy dla najmniej zarabiających

Federalny Minister Pracy Andrea Nahles (SPD) chce narzucić wyższy system płac w obszarach o niskich dochodach. Podwyżka płac ma objąć takie branże jak opieka, pielęgniarstwo, handel detaliczny, a także usługi kurierskie. Wypowiedź pani Minister pojawiła się na łamach gazety „Bild am Sonntag”. Można się spodziewać, że wprowadzone zmiany w systemie wynagradzania najmniej zarabiających wpłyną na wzrost gospodarczy. Płace w opiece zdrowotnej, społecznej, handlu detalicznym i wśród pracowników poczty, a także w logistyce i gastronomii są w dużej stagnacji. W tych właśnie gałęziach należy szukać polepszenia warunków płacowych, a im bardziej godnie zarabiać będą pracownicy, tym większy wzrost osiągnie gospodarka. Jeżeli faktycznie w wymienionych branżach dojdzie do zwiększenia stawek płacowych, to zyskają na tym także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Szczególnie polskie opiekunki odczują ewentualną podwyżkę.

©finanzamt.pl

BMW zwiększa zyski ze sprzedaży aut

Lider wśród producentów samochodów i motocykli na rynku niemieckim – koncern BMW - zdobył w pierwszym kwartale 2017 roku znacznie większe zyski niż rok temu. Nadwyżka wzrosła od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku o 31 procent do poziomu 2,15 miliardów euro. W najbliższym czasie największy konkurent BMW, koncern Daimler ze Stuttgartu, ogłosi swoje wyniki, co pozwoli na porównanie dwóch gigantów w dziedzinie motoryzacji. Firma BMW uzyskuje wzrost sprzedaży i gwałtowny wzrost zysku brutto w kwietniu. Nie jest zatem dużym zaskoczeniem tak znaczny wzrost nadwyżki. Koncern BMW potwierdził również swoje prognozy na bieżący rok, przedstawiając szczegółowe dane za pierwszy kwartał. Koncern zatrudnia w swoich fabrykach znaczną liczbę pracowników z Polski. Wzrost nadwyżki może oznaczać dla nich wyższe premie finansowe.

©finanzamt.pl

Rodzice w separacji mogą przenieść zasiłek na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko czyni dla wielu rodziców opłacalne korzyści podatkowe. Gdy rodzice się rozstają można ulgę podatkową na dziecko przenieść całkowicie na jedno z nich. Jednak nie zawsze się to opłaca. Kwotę wolną od podatku we wniosku może wnieść każdy, kto opiekuję się i utrzymuje dziecko. Warunkiem przeniesienia jest to, by drugi rodzic pokrywał mniej niż 75 % kosztów utrzymania, co wynika z informacji przekazanej do publicznej wiadomości przez Federalne Zrzeszenie  Stowarzyszeń Pomocy Rozliczeń Podatku Dochodowego. Przeniesienie kwoty wolnej od podatku jest możliwe nawet wtedy, gdy jedno z rodziców  (to, które opiekuje się dzieckiem) ponownie weźmie ślub. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub mieszka za granicą, nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to zostanie wtedy automatycznie uwzględniona cała kwota wolna od podatku dla pozostałego rodzica. Oddzielne przeniesienie kwot wolnych od podatku na rzecz potrzeb dotyczących opieki, wychowania i kształcenia w późniejszym terminie jest niemożliwe.

©finanzamt.pl

2,8 mln pracowników to pracownicy tymczasowi!

W Niemczech około 2,8 miliona ludzi ma tymczasową pracę. Wynika to z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z tymi danymi szczególnie kobiety i młodzi ludzi pracują na umowach tymczasowych. Zaledwie 7,6 procent zatrudnionych kobiet ma umowę o pracę czasową, z czego 6,5 procent mężczyzn pracuje na umowach tymczasowych. Ponadto w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat więcej niż jeden na pięciu pracujących ma pracę na czas określony. Osoby w wieku od 25 do 34 lat to aż 13,1 procent posiadających umowy czasowe. Cudzoziemcy dwukrotnie częściej pracują na krótkich umowach, tj. około 13 procent. Proporcje wypadają różnie w zależności od gałęzi przemysłu. Większość z umów tymczasowych jest w edukacji, bo około 12,7 procent. Następnie mamy branżę hotelarską i gastronomiczną, gdzie jeden na dziesięciu pracowników ma umowy czasowe (10%). W usługach socjalnych i zdrowotnych około 8,8 procent pracowników pracuje z umową tymczasową. Problem ten dotyczy także Polaków wyjeżdżających do pracy w Niemczech, gdyż wielu z nich pracuje przez pośrednika, a charakter pracy jest tymczasowy.

©finanzamt.pl

Rekordowa suma oszczędności finansowych

Według danych Niemieckiego Banku Federalnego (odpowiednik NBP w Niemczech) wzrósł znacznie majątek gospodarstw domowych w Niemczech. Gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych to oszczędności na poziomie 5.586 miliarda euro. Oznacza to, iż aktywa finansowe gospodarstw domowych w Niemczech wzrosły do rekordowego poziomu. Na dzień dzisiejszy niskie stopy procentowe bardzo martwią wszystkich oszczędzających w Niemczech. Problem dotyczy także Polaków, którzy mają w niemieckich bankach zlokalizowane środki finansowe pochodzące z pracy lub działalności zarobkowej. W tej sytuacji opłacalne są zwłaszcza akcje i fundusze. Niemcy pomimo niskich stóp procentowych posiadają tyle dóbr finansowych, jak nigdy przedtem w historii. Dzięki stabilności na rynku pracy i wzrostowi płacy realnej wielu ludziom udaje się odłożyć dużo więcej niż kiedyś. To z kolei dobry znak dla Polaków, którzy są w stanie także odłożyć dużo więcej pieniędzy podczas wyjazdu zarobkowego do Niemiec.

©finanzamt.pl

Nieprawidłowo przelane emerytury muszą być wypłacone na dobre konto

Zdarza się, że emerytura zostaje omyłkowo przelana na obce konto, a wtedy ubezpieczyciel ma obowiązek przelać ją jeszcze raz na właściwy numer rachunku bankowego. Doskonale pokazuje to przypadek zwieńczony decyzją Sądu Socjalnego w Koblencji (Sozialgericht Koblenz Ref.: S 1 R 291/16 ER). Przy zbliżającej się emeryturze za marzec 2016, beneficjent podał złe konto bankowe. Jednakże szybko poprawił swój błąd i przesłał do ubezpieczyciela poprawny numer, zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznie. Pomimo takiej korekty ubezpieczalnia przelała miesięczny transfer na niewłaściwe konto, odmawiając tym samym ponownej zapłaty. Jednocześnie tłumaczyła, że beneficjent sam powinien skontaktować się z bankiem i poprosić o zwrot. Decyzja sądu jest jednoznaczna. Ubezpieczalnia jest zobowiązana do niezwłocznego przelania pieniędzy na właściwy numer konta emeryta - tak brzmi orzeczenie. To nie emeryt jest odpowiedzialny za brak informacji w wewnętrznym systemie ubezpieczalni, bowiem poinformował ją o błędzie we właściwym czasie. Wyrok ten może przydać się emerytom, którzy pobierają niemieckie świadczenie emerytalne i mają problem z otrzymaniem przelewu na właściwe konto.

©finanzamt.pl

Ceny energii elektrycznej wciąż idą w górę

Podatki, opłaty i inne należności związane z cenami za energię elektryczną wzrosły w tym roku do rekordowej sumy. Stanowią one obecnie 56 procent ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych. Wzrost wynosi aż 17 punktów procentowych w porównaniu do okresu sprzed 10 lat. Dane te podał do publicznej wiadomości Verivox. W całym roku 2017 suma kosztów dla niemieckich gospodarstw domowych szacuje się na kwotę 21 miliardów euro. Obecny koszt przeciętnego gospodarstwa domowego ( 3500 kWh) zgodnego z indeksem cen konsumpcyjnych to do 994 euro rocznie. W skład opłat wchodzą 255 euro (ok. 26 procent) za użytkowanie sieci, 180 euro (18 procent) to opłaty dla dostawców energii dla zamówień, marży i sprzedaży. Pozostałe 559 euro (56 procent) stanowią podatki i opłaty. Udział podatku w opłatach za energię elektryczną wzrasta co roku. Dziesięć lat temu udział ten wynosił 39 procent. W roku 2012 było już 46 procent, a w 2013 obciążenie podatkowe po raz pierwszy przekroczyło 50 procent i rośnie aż do dziś.

©finanzamt.pl

Pracownicy wypożyczeni do Daimlera zarabiają zbyt mało

Osoby pracujące w koncernie Daimler Benz powinny liczyć na dodatkowe korzyści finansowe wynikające z faktu zatrudnienia w czołowym niemieckim przedsiębiorstwie produkującym samochody. Grupa Daimler produkująca pojazdy marki Mercedes świętowała w roku 2016 rekordowy rok. Sprzedaż, przychody i zysk netto były tak wysokie jak nigdy dotąd. Jednak sytuacja finansowa wielu pracowników pracujących przez pośredników nie jest wcale różowa. Co zaskakujące, w firmie tej jest bardzo duża grupa ludzi zarabiających tak mało, że otrzymują od państwa dotację Hartz IV. Grupa tych pracowników pracuje dla mniejszej firmy wykonującej pracę na terenie dużego potentata i jest połączona z główną siedzibą poprzez umowę o świadczenie usług. Powstanie mniejszej firmy zależnej miało na celu zmniejszenie kosztów. Rozwiązanie to zawsze jest niekorzystne dla pracowników. To samo odnosi się do specjalnych umów, które zawierane są z pracownikami tymczasowymi. Ponieważ wszystkie te umowy nie mają zastosowania dla pracowników firm wykonawczych, to jak donoszą dziennikarze SRW konsekwencje są takie, że pracownicy tymczasowi i podwykonawczych firm zarabiają znacznie mniej niż wynajęci bezpośrednio przez sam Daimler.

©finanzamt.pl

Podatek za samochód służbowy w sytuacji niezdolności do prowadzenia pojazdów

Pracownicy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego samochodu służbowego, są zwolnieni od zapłaty podatku za ten czas. Wynika to z wyroku Sądu Finansowego w Düsseldorfie. Pracownicy, którzy używają swoich samochodów firmowych i prywatnych muszą płacić podatek od tego świadczenia. W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, czy też choroby, osoba jest w tym czasie zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku. W podobnych sytuacjach pracownicy powinni się odnieść do wyroku Sądu Finansowego, który dotyczy przypadku, w którym ciężko chory pracownik miał wprawdzie do dyspozycji służbowy samochód, ale jego stan zdrowia nie pozwalał mu prowadzić pojazdów. Pracownik doznał udaru mózgu, w wyniku czego lekarz prowadzący wystawił zakaz prowadzenia pojazdów na okres pięciu miesięcy. Urząd Skarbowy pomimo to zażądał podatku zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami. Warto przypomnieć, że w niemieckim ustawodawstwie obowiązuje zasada płacenia 1-go procenta w miesiącach, w których samochód był wykorzystywany przez podatnika. Sąd Finansowy uznał, że w w/w przypadku (Akta spawy 10 K 1932/16 S) poprzez przewlekłą chorobę nie było możliwości korzystania z samochodu służbowego, w wyniku czego jego opodatkowanie było bezpodstawne. Tym samym przepis o opodatkowaniu auta służbowego nie ma zastosowania w sytuacji, w której pracownik nie jest uprawniony do kierowanie ze względów medycznych.

©finanzamt.pl

 

Obietnica niższych podatków

Jest duża szansa na to, że już w przyszłym roku w Niemczech wszyscy będą płacili niższe podatki. Jak to bywa przed każdymi wyborami, tak i teraz partie w Niemczech przelicytowują się w swoich obietnicach wyborczych. Skorzystają na tym także polscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy pracują bądź działają na niemieckim rynku pracy. Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble ogłosił publicznie redukcję podatkową o 15 miliardów euro, na której to powinni skorzystać wszyscy podatnicy w Niemczech. W wyniku negocjacji rządów krajów związkowych i rządu federalnego doszło tylko póki co tylko do częściowego porozumienia. Wprawdzie podczas negocjacji nie doszło do pełnego porozumienia, by system federalny był bardziej efektywny, to jednak wszystko na to wskazuje, że obciążenia podatkowe w Niemczech będą mniejsze. Taka jest w tej chwili tendencja. Spadek podatków dotyczy wielu dziedzin, a w szczególności obniżenia podatku solidarnościowego już od 2020 roku. Podatek ten wprowadzono po zjednoczeniu Niemiec, a płacą go podatnicy zatrudnieni w zachodniej części kraju na rzecz wschodnich Niemiec. Jeżeli zatem Polak podejmuje pracę w zachodnich Niemczech, to jego dochody są obciążone także tym podatkiem. Największym punktem spornym jest główna stawka podatkowa. Maksymalna stawka podatkowa nie została zmieniana od 2005, a pracownicy w Niemczech zarabiają coraz więcej. Skutek jest taki, że przy wyższych płacach zyskuje skarb państwa, a coraz większa grupa podatników płaci więcej. Z tego powodu politycy zastanawiają się nad obniżką podatków. Gdyby do niej doszło, a po wygraniu wyborów przez obecną koalicję są na zmiany w prawie podatkowym duże szanse, to na niższych podatkach skorzystaliby także Polacy zatrudnieni w Niemczech. Z uwagi na wyższą stawkę wynagrodzenia minimalnego, ale także z uwagi na notoryczny brak fachowców i związane z tym faktem podwyżki płac, w całych Niemczech wzrosły wynagrodzenia. Tym samym także Polacy zaczęli więcej zarabiać, co wiązało się z płaceniem coraz wyższych podatków od dochodu. Gdyby obniżono stawki podatkowe, to praca nad Renem byłaby dla Polaków jeszcze bardziej opłacalna niż teraz. Wzrósłby bowiem realny dochód pracowników. Tak naprawdę Niemcy nie mają innej możliwości jak tylko stworzyć bardziej preferencyjne warunki do pracy, gdyż w Niemczech w wielu branżach nie ma kto pracować. Pomóc ma w tym min. redukcja podatków.

©finanzamt.pl

W Niemczech rośnie liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

W Niemczech osoby zatrudnione w pełnym wymiarze pracy pracują coraz mniej! Z kolei coraz bardziej rośnie liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym. Rzeczywisty czas pracy spadł odpowiednio w ciągu dekady od 2006 roku do 2016 dla pełnoetatowych pracowników z 1692 do 1645 godzin rocznie. W tym samym okresie rzeczywisty czas pracy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wzrósł z 652 do 711 godzin rocznie. Dane te podała gazeta Rheinsche Post w Düsseldorf. Zgodnie z wynikami ostatnich badań czasu pracy, obecnie pracownicy pracują w bardzo elastyczny sposób. W przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Niemczech tendencja póki co jest taka sama – pracownicy ci chcą mieć jak najwięcej godzin pracy i spędzają w niej często więcej niż 8 godzin dziennie. Szczególnie trend ten widać w branży budowlanej, gdyż polscy budowlańcy  pracują niejednokrotnie po kilkanaście godzin dziennie.

©finanzamt.pl

Jeden na czterech bezrobotnych natychmiast dostaje Hartz IV

Zgodnie z ostatnim raportem Federalnej Agencji Pracy, prawie jedna czwarta bezrobotnych i to pomimo wcześniejszych ubezpieczeń, od razu przechodzi na Hartz IV. Zgodnie z danymi wskazanego raportu ponad 580.000 ludzi musiało otrzymać w 2016 roku podstawowe zabezpieczenie socjalne. Osoby te nie spełniały warunków do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub też były zatrudnione przez zbyt krótki okres czasu. Daje nam to 23 procent wszystkich pracowników objętych w ubiegłym roku zwolnieniami. Zgodnie z danymi Rządu Federalnego z ostatnich dwunastu miesięcy tylko 239 osób zatrudnionych czasowo skorzystało z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

©finanzamt.pl

Dodatkowe opłaty w ubezpieczalni KKH

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych KKH (Krankenkasse) z dniem 1 kwietnia 2017 roku zwiększył swój wkład o 0,3 punktu procentowego. Rzecznik funduszu obwieścił złe nowiny dla blisko 1,8 miliona ubezpieczonych. Krankenkasse KKH jest jedną z ostatnich podnoszących swój wkład. Z dniem 1 stycznia 2017 roku już 27 ubezpieczycieli zwiększyło swoje składki. Ubezpieczyciel KKH to jeden z większych funduszy w Niemczech. Dodatkowy wkład ubezpieczonego wynosi średnio 1,1 procenta i ubezpieczony musi pokryć go z własnych środków. Do tego dochodzi stawka składki w wysokości 14,6%, którą po połowie płaci pracownik i pracodawca.

©finanzamt.pl

Spadek liczby zwolnień lekarskich

Niemcy coraz mniej chodzą do lekarza po zwolnienie lekarskie! W ubiegłym roku odnotowano pierwszy raz po dziesięciu latach spadek liczby wystawionych zwolnień lekarskich. Zgodnie z danymi Techniker Krankenkasse w 2016 roku przeciętny mieszkaniec Niemiec był na zwolnieniu lekarskim 15,2 dnia. Jeszcze w roku 2015 na jednego mieszkańca Niemiec przypadało 15 dni chorobowych. Daje nam to w ciągu zaledwie jednego roku kalendarzowego 0,2 dnia mniej. Dane odnoszą się do zwolnień podlegającym niezdolności do pracy na dzień ubezpieczenia dniowego danej siły roboczej. Stopa chorobowa w 2016 roku wyniosła 4,18 procent. W roku 2015 było to 4,23 procent. Jak wynika z najnowszych danych było to dokładnie 5.770.000 wydanych zwolnień, co daje łącznie 75 milionów dni. Spadek liczby dni chorobowych, na których przebywali pracownicy na zwolnieniu lekarskim, spowodowany był w 2016 roku głównie niższym procentem trwania okresów zwolnienia. Jeszcze w starym roku było to 1,4 procent średniego czasu.

©finanzamt.pl

W marcu spadło bezrobocie

Niemiecki rynek pracy obudził się wraz z miesiącem marcem. Początek wiosny zawsze skutkuje ożywieniem gospodarczym i zwiększonym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na siłę roboczą. Wielu budowlańców i pracowników pracujących w zawodach na wolnym powietrzu powróciło do swoich zajęć. Znajduje to po raz kolejny odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia. Ogólnie ujmując w miesiącu marcu było 2.692.000 mężczyzn i kobiet bez pracy.  Daje nam to o 70 tys. mniej niż w lutym i 150 tys. mniej niż rok wcześniej. Wynika to z szacunkowych danych Federalnej Agencji Pracy. W całym roku 2017 analitycy ekonomiczni spodziewają się dalszego spadku bezrobocia. W zależności od okoliczności będzie to spadek od około 60 tysięcy do 100 tysięcy osób. Zgodnie z danymi podanymi przez Federalną Agencję Pracy, liczba wolnych miejsc pracy w Niemczech osiągnęła w marcu 2017 roku kolejny rekord. W większości z gałęzi niemieckiego przemysłu popyt na pracę w marcu był wyższy niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Najsilniejszy wzrost wolnych miejsc można było odczuć w przemyśle budowlanym i wśród agencji pracy tymczasowej (Zeitarbeit). To są branże, w których pracuje bardzo duża liczba Polaków.

©finanzamt.pl

Więcej leków bez refundacji

Leczenie Polaków w Niemczech staje się coraz droższe. Wszystko za sprawą niemieckiego rynku farmaceutycznego, który wymusił na pacjentach wyższe wydatki finansowe na leki. Stowarzyszenie Farmaceutyczne ABDA poinformowało opinię publiczną o tym, że coraz częściej pacjenci są zmuszeni płacić za leki na receptę z własnej kieszeni. Liczba leków refundowanych zmniejszyła się prawie o połowę w ciągu ostatnich sześciu lat. Niemiecka prasa bardzo nagłośniła temat. Jak się okazuje, to sześć lat temu refundowanych leków było 7.116. W roku 2016 było to już zaledwie 3.650, co wynika z najnowszych danych przedstawionych przez ABDA. Wzrasta liczba chętnych, którzy chcą się ubezpieczyć prywatnie. Wostatnim czasie był to wzrost prawie o 3%. Wszystkie apteki mają nakaz żądania dopłat do poszczególnych recept, a pieniądze muszą przekazywać do kasy. Ogólnie rzecz biorąc dopłaty w 2016 wrosły o 2,8 procenta do poziomu 2,15 miliardów euro. Pracując w Niemczech warto porównać ceny lekarstw do tych oferowanych w Polsce.

©finanzamt.pl

Spadek liczby rejestracji firm w Niemczech

W Niemczech w roku 2016 zostało zarejestrowanych dużo mniej nowych firm niż jeszcze w 2015 roku. Liczba rejestracji spadła o 3 procent do poziomu 685.400 nowo powstałych firm. Dane te podał do publicznej wiadomości Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W szczególności liczba nowo utworzonych małych przedsiębiorstw zmniejszyła się znacząco o 10,1 procent do około 178.000 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie dało to 234.600 małych przedsiębiorstw. Wznowienie działalności wzrosło o 1,2 procenta do około 126.000. Firmy, które swoją działalność wykonują w niepełnym wymiarze czasu pracy, to prawie 250.000 nowych rejestracji. Czemu tak się dzieje? Wszystko za sprawą trendu na niemieckim rynku pracy. Jeszcze do niedawna przedsiębiorcom w Niemczech bardzo odpowiadało angażowanie jednoosobowych firm podwykonawczych (Gewerbe), a w tej chwili z uwagi na brak fachowców wolą oni zatrudniać pracownika i w ten sposób związać go bardziej z własnym przedsiębiorstwem.

©finanzamt.pl

Opłaty za przejazdy po niemieckich drogach już w 2019 roku

Niedobre wiadomości dla Polaków podróżujących po Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że proces legislacyjny związany z wprowadzeniem obowiązkowych opłat za korzystanie z niemieckich dróg i autostrad zostanie wprowadzony już w 2019 roku i obejmie min. obowiązkowe opłaty dla pojazdów zagranicznych. W ten sposób także samochody na polskich numerach rejestracyjnych będą musiały płacić opłatę za przejazd. W tej chwili użytkownicy pojazdów na polskich numerach rejestracyjnych, którzy są minimum rok zameldowani w Niemczech, muszą zapłacić niemiecki podatek drogowy. W najbliższym czasie Federalne Ministerstwo Transportu podejmie kroki w celu wznowienia procesu legislacyjnego. Poprzedni proces został wstrzymany w 2015 z powodu podejrzeń o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Centralnym punktem spornym był zarzut dyskryminacji kierowców z zagranicy, ponieważ tylko mieszkańcy Niemiec mieli zostać zwolnieni z opłat z wyłączeniem opłat za podatek drogowy. Sprawa jest rozwojowa i z pewnością wkrótce będą znane szczegóły dotyczące nowego prawa drogowego w Niemczech.

©finanzamt.pl

 

Strona 2 z 23

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.