Dochody podlegające opodatkowaniu

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz definiuje następujące źródła uzyskania dochodu, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym:
– dochody ze stosunku pracy
– dochody z działalności na własny rachunek
– dochody z prowadzenia działalności gospodarczej 
– dochody z gospodarki leśnej i rolnej
– dochody z dzierżawy i najmu
– zyski kapitałowe udziałowców spółek cywilnych, komandytowych i handlowych
– pozostałe dochody (w tym emerytury)

Osoby zatrudnione jako pracownicy otrzymują od pracodawców zaświadczenie o zarobkach o nazwie Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Ten dokument jest podstawą do ubiegania się o zwrot niemieckiego podatku. Na koniec roku kalendarzowego pracodawcy muszą zgodnie z przepisami zamknąć konto zarobkowe pracownika, tzn. muszą podsumować zarobki osób, które zatrudniają. Z kolei do 28 lutego roku następnego pracodawcy muszą przekazać władzom skarbowym elektroniczne zaświadczenie o dochodach – tzw. elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Zatem każdy pracownik powinniśmy wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek poinformować niemiecki Urząd Skarbowy o wysokości osiągniętych przez podatników zarobków oraz o wysokości odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do końca roku 2009 obowiązywał w Niemczech numer eTIN do celów przekazywania danych z zaświadczenia o zarobkach. Ale od 2010r. jeżeli ktoś posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer), to numer eTIN jest już zbędny. Samo wydanie pracownikowi dokumentu potwierdzającego dochody, a który służy pośrednio do uzyskania zwrotu podatku (gdyż stanowi podstawę formalną do rozliczenia się z fiskusem), jest już obowiązkiem pracodawcy. I najważniejszą rzeczą jaką podatnik musi zapamiętać – pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi dokument potwierdzający dochody. To jest obowiązek pracodawcy !

Pracownik powinien sprawdzić na zaświadczeniu o dochodach wypełnione przez pracodawcę rubryki :
pozycja 3 – dochód brutto
pozycja 4 – wysokość odprowadzonego podatku dochodowego
pozycja 5 – wysokość podatku solidarnościowego
pozycja 6 – wysokość podatku kościelnego

Jeżeli chodzi o wysokość płaconych przez pracowników w Niemczech podatków i zasad nimi rządzących, to odsyłamy Państwa do punktu System Podatkowy, który znajduje się w menu niniejszej strony.

Kolejną bardzo ważną rzeczą, jaką wręcz koniecznie trzeba sprawdzić w dokumencie rozliczeniowym, to punkty o numerze 22, 23 i 25. Pracodawca nanosi bowiem w nich wysokość składek, które były potrącone PRACOWNIKOWI na poczet ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej (punkt 25). A więc po punkcie 25 pracownik może sprawdzić, czy był podczas pracy ubezpieczony w Niemczech na wypadek choroby. Jeżeli rubryka ta będzie pusta, to znaczy że pracodawca nie odprowadzał za pracownika ubezpieczenia zdrowotnego.