Obliczanie podatku

Obliczanie Lohnsteuer

 Obliczanie Lohnsteuer

Przystępując do obliczenia niemieckiego podatku należy zacząć od zastosowania przepisów paragrafu 2 I EStG oraz zdefiniowania dochodów osiąganych na podstawie:

§ 13–14a EStG, §§ 15–17 EStG, § 18 EStG, §§ 19–19a EStG, § 20 EStG, § 21 EStG oraz  §§22–23 EStG

Suma wszystkich osiągniętych dochodów stanowi dochód przed opodatkowaniem. Zastosowanie poniższego wzoru pozwoli obliczyć kwotę podatku do zapłacenia. Proszę pamiętać, poniższy wzór jest prostym przykładem. Do obliczenie zwrotu należy uwzględnić wiele czynników. Jednak jest to kwestia indywidualna.  

 

 

Suma dochodów (brutto)

– koszty uzyskania dochodów (ryczałt 1.000 €)

– ubezpieczenia emerytalne

– ubezpieczenie zdrowotne

– ubezpieczenie bezrobotne

– ubezpieczenie pielęgnacyjne

–  inne wydatki specjalne

= Dochód podlegający opodatkowaniu

– wynikająca z tego wartość procentowa podlegająca opodatkowaniu według taryfy podstawowej

= naliczony podatek dochodowy

–  już zapłacony podatek

= zwrot podatku / podatek do zapłaty

 

ZALICZKI MIESIĘCZNE

NA POCZET

PODATKU DOCHODOWEGO

za rok 2021

(Landy zachodnie podatek kościelny 9%)

 

Lohn/ Dochód Lohnsteuer in Steuerklasse/ Podatek od wynagrodzeń w klasie podatkowej
bei € / w € I/IV II III V VI
1.000 0,00 0,00 0,00 100,66 112,75
1.100 0,00 0,00 0,00 111,83 123,91
1.200 9,75 0,00 0,00 122,91 142,83
1.300 22,83 0,00 0,00 139,91 176,16
1.400 39,41 11,25 0,00 177,41 213,66
1.500 60,08 28,16 0,00 219,16 255,50
1.600 81,16 45,75 0,00 257,50 293,83
1.700 103,25 65,33 0,00 295,83 332,08
1.800 124,00 85,08 0,00 331,08 367,33
1.900 144,58 105,00 0,00 365,58 401,83
2.000 165,58 125,33 0,00 400,08 434,83
2.100 186,91 146,00 0,00 433,50 463,66
2.200 208,50 167,00 10,00 462,16 493,00
2.300 230,50 188,25 24,00 491,50 523,00
2.400 254,83 211,91 40,33 524,16 556,50
2.500 277,58 234,00 56,50 554,83 588,00
2.600 300,58 256,33 73,66 586,33 620,16
2.700 323,91 279,00 91,66 618,50 652,83
2.800 347,66 302,08 109,16 651,33 686,33
2.900 371,66 325,50 127,16 684,66 720,50
3.000 396,08 349,16 146,00 718,83 755,00
3.100 420,75 373,25 165,50 753,25 789,50
3.200 445,83 445,83 185,33 787,75 824,00
3.300 471,25 422,41 205,50 822,33 858,58
3.400 496,91 447,50 225,66 856,83 893,08
3.500 525,41 475,25 247,83 894,50 930,75
3.600 551,83 501,00 268,33 929,00 965,25
3.700 578,66 527,08 289,00 963,50 999,75
3.800 605,75 553,58 310,00 998,00 1.034,25
3.900 633,16 580,41 331,00 1.032,50 1.068,75
4.000 661,00 607,50 352,16 1.067,08 1.103,33
4.100 689,16 635,00 373,50 1.101,58 1.137,83
4.200 717,58 662,83 395,16 1.136,08 1.172,33
4.300 746,41 691,00 416,83 1.170,58 1.206,83
4.400 775,58 719,50 438,66 1.205,08 1.241,41
4.500 807,75 750,91 462,83 1.242,75 1.279,00
4.600 837,58 780,16 485,00 1.277,25 1.313,58
4.700 867,83 809,66 507,50 1.311,83 1.348,08
4.800 898,33 839,58 530,00 1.346,33 1.382,58
4.900 931,41 872,00 554,50 1.383,33 1.419,58
5.000 966,16 905,91 580,00 1.421,66 1.457,91

 

 

 


Obliczanie Gewerbesteuer

Gewerbesteuer nalicza się według następującego wzoru:

Zysk firmy zgodnie z definicją ustawy Einkommensteuergesetz
(dla spółek kapitałowych Körperschaftsteuergesetz)

   + zaliczki na poczet Gewerbesteuer za rok obrachunkowy
   + doliczenia zgodnie z ustawą
   − odliczenia zgodnie z ustawą

—————————————————————-

   = kwota podatku przed odjęciem straty
   − strata podatkowa z lat poprzednich

—————————————————————-

   = kwota podatku (zaokrągla się do pełnych 100 €)
   − kwota wolna od podatku w wysokości 24.500 € 
     (dla firm jednoosobowych i spółek osobowych)

—————————————————————-

   = kwota podatku * liczba do obliczenia podatku

—————————————————————-

   = kwota do obliczenia podatku * stawka gminy

—————————————————————-

   = Gewerbesteuer do zapłacenia
   - zaliczki na poczet Gewerbesteuer

= obciążenie podatkowe z tytułu Gewerbesteuer

Aktualne wskaźniki wyceny gmin dla Gewerbesteuer w wybranych niemieckich miastach:

Dierfeld – 900 %

Frankfurt am Main – 460 %

München – 490 %

Hamburg – 470 %

Essen – 480 %

Herne – 500 %

Leverkusen – 475 %

Düsseldorf – 440 %

Bergisch Gladbach – 460 %

Köln – 475 %

Bonn – 490 %

Stuttgart – 420 %

Berlin – 410 %

Karlsruhe – 430 %

 

WYSOKOŚĆ

GEWERBESTEUER

dla firmy zarejestrowanej w

FRANKFURT AM MAIN

(wskaźnik wyceny 460%)

 

Dochód 25.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 4.025 Euro

Podatek spółki  osobowe  81 Euro

Dochód 30.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 4.830 Euro

Podatek spółki  osobowe   886 Euro

Dochód 35.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 5.635 Euro

Podatek spółki  osobowe 1.691Euro

Dochód 40.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  6.440 Euro

Podatek spółki  osobowe  2.496 Euro

Dochód 45.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 7.245 Euro

Podatek spółki  osobowe  3.301 Euro

Dochód 50.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 8.050 Euro

Podatek spółki  osobowe 4.106 Euro

Dochód 60.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  9.660 Euro

Podatek spółki  osobowe  5.716 Euro

Dochód 75.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 12.075 Euro

Podatek spółki  osobowe  8.131 Euro

Dochód 100.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 16.100 Euro

Podatek spółki  osobowe  12.156 Euro

Dochód 200.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 32.200 Euro

Podatek spółki  osobowe  28.256 Euro

Dochód 250.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 40.250 Euro

Podatek spółki  osobowe 36.306 Euro

Dochód 500.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  80.500 Euro

Podatek spółki  osobowe 76.556 Euro

Dochód 1.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe  161.000 Euro

Podatek spółki  osobowe  157.056 Euro

Dochód 2.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 322.000 Euro

Podatek spółki  osobowe 318.056 Euro

 

Dochód 5.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 805.000 Euro

Podatek spółki  osobowe  801.056 Euro

Dochód 10.000.000 Euro

Podatek spółki kapitałowe 1.610.000 Euro

Podatek spółki  osobowe 1.606.056 Euro