Podatek solidarnościowy do 2019

Wszystko wskazuje na to, że podatek solidarnościowy zostanie w Niemczech utrzymany do 2019 roku. Podatnicy z zachodniej części Niemiec próbują od kilku dobrych lat zaskarżyć funkcjonowanie podatku solidarnościowego w obecnej formie. A jak wiemy, podatek ten wprowadzono po zjednoczeniu Niemiec. Miała to być pomocna dłoń wyciągnięta w kierunku wschodnich Landów – słabiej gospodarczo rozwiniętej części Niemiec. Tak jak po zjednoczeniu, tak również i dziś, mieszkańcy landów zachodnich muszą odprowadzać dodatkowy podatek od swoich dochodów na rzecz przyłączonych w 1990 roku wschodnich Landów (dawne NRD). A to, że od zjednoczenia Niemiec wschodnich z zachodnimi minęło już 21 lat, a podatek obowiązuje nadal, nie każdemu podatnikowi na zachodzie podoba się. Wielu zachodnioniemieckich podatników chciałoby natychmiastowego usunięcia obciążenie podatkowego w postaci podatku solidarnościowego. Dlatego pojawia się od lat wiele skarg od płatników tego podatku.

Podatek solidarnościowy dotyka także tych wszystkich pracowników z Polski, którzy zdecydowali się pracować w zachodniej części Niemiec. Również Polacy muszą płacić na rzecz słabiej rozwiniętych Landów na wschodzie Niemiec. Dla Polaków zatrudnionych na zachodzie byłoby oczywiście dużo lepiej, gdyby podatek solidarnościowy zniesiono już teraz. Niestety szanse są na to niewielkie. Stan rzeczy na dzień dzisiejszy jest taki, że podatek solidarnościowy będzie obowiązywał do 2019 roku.

Osoby zamieszkujące zachodnie Niemcy wychodzą z założenia, że od zjednoczenia Niemiec minęło zbyt wiele czasu, aby trzeba było płacić podatek solidarnościowy. Jednak nieco inaczej całą sprawę postrzegają niemieckie sądy. Dla nich zachodnie Landy nadal są rejonem Niemiec gorzej rozwiniętym gospodarczo, który zachód musi wspomóc finansowo.

Póki co niemieckie sądy stoją na stanowisku, że podatek solidarnościowy nie koliduje z ustawodawstwem niemieckim i są spełnione wszelkie prawne przesłanki, aby mógł funkcjonować w niemieckim systemie prawa. Federalny Sąd Finansowy odrzucił w 2011 roku wszystkie pozwy jako bez uzasadnione podatników pracujących i płacących w zachodnich landach podatek solidarnościowy. Sędziowie Sądu Finansowego znajdują oparcie swoich wyroków w obowiązujących przepisach, które zakładają, że podatek solidarnościowy już w zamyśle wprowadzono na wiele lat i ma on obowiązywać podatników z zachodnich Landów aż do roku 2019. To jest prawnie dopuszczalne. Dlatego na dzień dzisiejszy nie ma co liczyć, że podatek solidarnościowy zostanie prędzej zniesiony. Trzeba założyć, że będzie obowiązywał do końca okresu, na który został przewidziany, a więc do wspomnianego roku 2019.    

Źródło: Federalny Sąd Finansowy.