Gospodarka Austrii

Pomimo tego, iż Austria w oczach wielu ludzi uchodzi jako kraj rolniczy i cel podróży turystycznych, to jednak nie można zapominać, iż jest także ważnym ośrodkiem przemysłowym, a wiele światowych koncernów i uznanych marek na świecie ma właśnie w Austrii swoje główne siedziby.

Bardzo dobrze rozwija się w Austrii sektor usług. Kraj słynie nie tylko z bardzo dobrych usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich, ale także np. z usług bankowych. Do najważniejszych gałęzi gospodarki należą branża spożywcza, produkcja używek, przemysł maszynowy, przemysł stalowy, przemysł elektroniczny, przemysł elektryczny, przemysł chemiczny oraz produkcja samochodów i części do nich.

Polscy pracownicy bądź też polskie firmy mogą w w/w gałęziach przemysłu szukać zatrudnienia względnie zleceń, gdyż w tych sektorach nastąpił wyraźny wzrost gospodarczy. Generalnie Austria cieszy się wśród zagranicznych inwestorów dużych zainteresowaniem. Powodem takiego stanu rzeczy jest z jednej strony stabilna gospodarka odnotowująca stały wzrost. Z drugiej zaś strony położenie kraju wpływa w istotny sposób na podjęcie decyzji o ulokowaniu firmy właśnie w Austrii. Kraj ten jest pomostem pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, a także jej bliski kontakt do krajów z Europy Południowej sprawia, iż Austria jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym oraz gospodarczym.

Jednym z sąsiadów Austrii są Niemcy, a zarazem jest to najważniejszy partner biznesowy. Wiele niemieckich firm inwestuje na rynku austriackim i otwiera tu swoje przedstawicielstwa. Na południu Austria graniczy z Włochami, do których mimo wszystko należy gospodarka zaliczana do jednej z najsilniejszych w Europie. Ponadto Austria może pochwalić się świetnymi tradycjami w pielęgnowaniu kontaktów w Europie Wschodniej. Uwarunkowania historyczne pozwalają jej korzystać w pełni ze współpracy z takimi krajami jak Węgry, Czechy i Słowacja, które przecież dawno temu tworzyły z Austrią monolit. Ponadto Austria pielęgnuje dobre kontakty handlowe z krajami byłej Jugosławii, a w szczególności z Chorwacją. Nie można także zapominać, że jednym z ważniejszych partnerów Austrii jest Szwajcaria, której gospodarka jest tylko nieznacznie lepsza od gospodarki austriackiej. To międzynarodowe ukierunkowanie Austrii sprawia, że ten wcale nieduży kraj bardzo dobrze wykorzystuje swoją rolę w zjednoczonej Europie.

Najważniejsze dane dotyczące austriackiej gospodarki :

wzrost gospodarczy 2%
produkt krajowy brutto 284 miliardów Euro
produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 29.960 Euro
procentowo produkt krajowy brutto 2,76%
poziom inflacji 1,7%
poziom eksportu (w % PKB) 39,4%
poziom inwestycji (w % PKB) 20,7%

Źródło: OECD, WIFO, Eurostat, Komisja Europejska.