Wysokość zarobków w Austrii

Austriaccy pracodawcy dobrze wynagradzają fachowców. Często stawki oferowane w Austrii są większe niż te, które za podobną pracę otrzymuje się w Niemczech. Austria staję się dla wielu pracowników z Polski atrakcyjnym miejscem podjęcia pracy.

Każdy chce zarobić zagranicą jak najwięcej. Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających do pracy do innego kraju decydujące znaczenia ma czynnik ekonomiczny. Wyjeżdżamy zatem będąc pod wpływem oczekiwań co do polepszenia swoich zarobków i podniesienia standardów życia. To właśnie stawka oferowana za konkretną pracę najbardziej interesuje pracowników zatrudnionych zagranicą. W Austrii można dobrze zarobić, ale trzeba znaleźć odpowiednią pracę. Istnieją bowiem duże różnice i duża rozpiętość w kwestii uzyskiwanych zarobków w zależności od pewnych czynników.

Średnie wynagrodzenie mężczyzny licząc je wraz z dodatkami wynosi w Austrii 2.605 Euro brutto, a kobiety 1.753 Euro. Różnice w wynagradzaniu pracowników zależą nie tylko od płci. Czynnikami branymi pod uwagę są także wiek pracownika i miejsce, w którym znajduje się zakład pracy. Duża różnica w poziomie wynagradzania jest widoczna w poszczególnych austriackich Landach. Inne stawki są oferowane w stolicy kraju, a inne gdzieś na peryferiach. Podejmując pracę w Austrii musimy brać dokładnie pod uwagę region, w którym przyjdzie nam pracować, gdyż za podobną pracę przy podobnych wymaganiach pracodawcy możemy w jednej części Austrii zarobić całkiem nieźle, a w innej części kraju już tylko przeciętnie.

Średnie wynagrodzenie mężczyzn w Wiedniu kształtuje się na poziomie 2.080 Euro, natomiast średnie wynagrodzenie kobiet wynosi w stolicy Austrii 1.429 Euro.

Zarobki tak naprawdę zależą od wieku pracownika i jego doświadczenia zawodowego w branży. Osoby do lat 19 nie zarabiają już tak dobrze, gdyż są dopiero początkującymi pracownikami i dopiero zdobywają pierwsze szlify zawodowe. Młodzieńcy mogą liczyć na średnie zarobki na poziomie 1.370 Euro, a dziewczęta na 1.120 Euro. W przedziale wiekowym 20-24 mężczyźnie zarabiają średnio 1.802 Euro, a kobiety 1.370 Euro. Osoby pomiędzy 25 a 29 lat zarabiają odpowiednio 1.947 Euro i 1.335 Euro.

Mężczyźni w wieku 30-34 lata zarabiają średnio 2.035 Euro, a kobiety 1.358 Euro. W przedziale wiekowym 35-39 lat zarobki mężczyzn wynoszą średnio 2.127 Euro, a kobiet 1.406 Euro. W przedziale wiekowym 40-44 lata zarabia się średnio 2.212 Euro (mężczyźni) oraz 1.470 Euro (kobiety). W wieku 45-49 lat odpowiednio 2.246 Euro i 1.515 Euro, a w wieku 50-54 lata 2.275 Euro i 1.557 Euro. Mężczyźni mający od 55 do 59 lat zarabiają średnio 2.351 Euro, a kobiety 1.594 Euro. Osoby od 60 roku życia zarabiają odpowiednio 2.198 Euro i 1.130 Euro.

Źródło: Związek ubezpieczycieli.