Holenderski zasiłek rodzinny a dzieci pełnoletnie

Gdy dziecko osoby uprawnionej do pobierania holenderskiego zasiłku rodzinnego kończy 18 lat, to automatycznie wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletniości ustaje prawo do pobierania zasiłku w Holandii.

Aby dokładnie ustalić, kiedy kończy się prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, to pod uwagę bierze się ten dzień kwartału, w którym dziecko skończy 18 lat. Jeśli dziecko w pierwszym dniu kwartału nie skończyło jeszcze 18 lat, to rodzice za cały ten kwartał otrzymają jeszcze zasiłek rodzinny.

Jeżeli dziecko kończy 18 lat w dniu 15 lipca, a więc w trzecim kwartale, to zgodnie z przepisami w pierwszym dniu trzeciego kwartału (1 lipca) dziecko nie było jeszcze pełnoletnie, a więc rodzice otrzymają jeszcze zasiłek rodzinny za trzeci kwartał.

Jeżeli dziecko kończy 18 lat w dniu 1 lipca, a więc w pierwszym dniu trzeciego kwartału, to zgodnie z przepisami w pierwszym dniu trzeciego kwartału (1lipca) dziecko jest już pełnoletnie, a więc rodzice nie otrzymają już za trzeci kwartał zasiłku rodzinnego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl