Ustanie prawa do pobierania zasiłku w Holandii

Rodzice muszą przywiązać szczególną wagę do sytuacji, w której ustaje prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Holandii. Niedopuszczalne jest bowiem pobieranie świadczenia, gdy ono się już nie należało.

Uwaga – holenderski zasiłek rodzinny przestaje być wypłacany, gdy dziecko kończy 18 lat. Od tej reguły są jednak wyjątki, które dopuszczają wcześniejsze ustanie prawa do świadczenia, na co rodzice podejmujący zarobkowanie w Holandii muszą szczególnie uważać. W prawie holenderskim jest sporo wyjątków. Prawo do pobierania holenderskiego zasiłku rodzinnego ustaje także w przypadku dzieci niepełnoletnich poniżej 18 lat i to w wielu przypadkach.  Dlatego rodzice pobierający już holenderski zasiłek rodzinny powinni niezwykle uważać na poniżej przedstawione przesłanki, które powodują wstrzymanie wypłaty pieniędzy. Szczególnie w przypadku dzieci zbliżających się do 18-stego roku życia, należy zwrócić uwagę na szereg wyjątków dotyczących bezpośrednio szesnastolatków oraz siedemnastolatków. Gdy wystąpią przesłanki do wstrzymania wypłaty zasiłku rodzinnego, to trzeba niezwłocznie poinformować o tym fakcie instytucję zajmującą się wypłatą świadczenia.

Zasiłek rodzinny kończy się przed ukończeniem 18 lat, gdy :

a) dziecko podejmuje dorywczą pracę i zarabia za dużo,

b) dziecko umarło,

c) dziecko wyprowadziło się z domu, a rodzice łożą na jego utrzymanie mniej niż 416 ϵ w kwartale,

d) rodzice wyprowadzają się z Holandii

e) rodzice podejmują zatrudnienie w innym kraju poza Holandią (np. w Polsce, w Niemczech, itd.),

f) dziecko wyprowadziło się z Holandii.

Zasiłek rodzinny kończy się przed dla dzieci 16-letnich oraz 17-letnich, gdy :

a) dziecko nie uczęszcza w ciągu dnia do żadnej szkoły, aby zdobyć świadectwo ukończenia szkoły i nie było zwolnione z obowiązku zdobycia świadectwa ukończenia szkoły,

b) dziecko jest bezrobotne, po tym jak zdobyło świadectwo ukończenia szkoły i nie jest zarejestrowany jako poszukujący pracy w holenderskim Urzędzie Pracy,

c) dziecko po zdobyciu świadectwa ukończenia szkoły staje się czynne zawodowo,

d) dziecko po zdobyciu świadectwa ukończenia szkoły nie kształci się regularnie w systemie dziennym,

e) dziecko ma prawo do sfinansowania edukacji.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl