Wpływ zarobków dziecka na zasiłek rodzinny

Ile dziecko może zarobić, aby nie ustało prawo do pobierania holenderskiego zasiłku rodzinnego ? Jeżeli dziecko już zarabia, to jego rodzice martwią się, czy jeszcze należy im się wypłata świadczenia.

Wiele dzieci pracuje dorywczo. To fakt. Szczególnie, iż holenderskie prawo pracy dopuszcza możliwość zatrudniania nieletnich. Jeśli dziecko ma mniej niż 16 lat i mieszka u rodziców w domu, to dodatkowe dochody dziecko nie grają żadnej roli w przypadku wypłaty zasiłku rodzinnego. Rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w dotychczasowej wysokości.

Inaczej ma się sytuacja, gdy dziecko ma 16 lub 17 lat i już nie mieszka w domu rodziców ?  Wtedy dodatkowe dochody dziecka, będącego bądź co bądź samodzielnym, są bardzo istotne. W prawie holenderskim istnieje dopuszczalna granica takiej kwoty zarobku dziecka. Jeśli w jakimś kwartale przychód dziecka przekroczy ustaloną w przepisach kwotę, to rodzice nie otrzymają już zasiłku rodzinnego. Górna granica jest rewaloryzowana każdego roku w miesiącu październiku i odnosi się do kwoty netto, a więc do dochodu, który dziecko otrzymuje na rękę. Warto zatem w przypadku dzieci zarobkujących co roku jesienią sprawdzić wysokość dopuszczalnego zarobku.

Po ukończeniu 18 roku życia wypłacanie zasiłku rodzinnego ustaje. Rodzice otrzymają jeszcze zasiłek rodzinny za cały kwartał , w którym Państwa dziecko kończy 18 lat. Z tego powodu sprawdzane są dochody dziecka na cały kwartał, w którym przypadają 18-naste urodziny.

Często podczas wakacji dzieci podejmują pracę zarobkową albo też zwiększają swoje dotychczasowe zarobki. Warto pamiętać, że dziecko w czasie wakacji może zarobić dodatkowo 1.300 Euro i zarobek ten nie wpłynie na pobieranie zasiłku rodzinnego.

Jeśli dziecko przez cały rok posiada pracę dorywczą i przez wakacje pracuje jeszcze dodatkowo u tego samego pracodawcy, to pracodawca musi wystawić dodatkowe zaświadczenie dotyczące samej pracy wakacyjnej. Wtedy po wakacjach łatwo ustalić, które kwoty były zarobione dzięki stałej pracy zawodowej, a które zarobione na skutek pracy podejmowanej tylko przez wakacje. Rodzice powinni zgłaszać przychody dziecka osiągane od kwoty zarobku 800 Euro.

Dodatkowe przychody dziecka mogą być w jednym kwartale wyższe niż w innym, np. przez nadgodziny, zwrot podatku dochodowego, dodatek urlopowy albo dodatkowe wynagrodzenie miesięczne (trzynastka). Na skutek tego może zdarzyć się tak, iż dziecko niespodziewanie zarobi więcej niż zakłada dopuszczalna granica zarobku i rodzice będą zmuszeni oddać zasiłek. Aby tego uniknąć, powinno się jak najwcześniej poinformować o tym, że Państwa dziecko w danym kwartale prawdopodobnie zarobi więcej niż 800 Euro na rękę. Jeśli dziecko zarobi mniej niż 800 Euro netto w jednym kwartale, to rodzice absolutnie nie muszą o tym informować instytucji wypłacającej świadczenie.

Gdy dziecko jest w wieku od 16 do 17 lat, to obowiązują nieco inne przepisy niż w stosunku do dzieci młodszych do lat 15.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dziecko :

a) pracując dorywczo nie zarabia więcej niż 1.266 ϵ netto na kwartał oraz uczęszcza w ciągu dnia do szkoły i przygotowuje się do zdobycia świadectwa ukończenia szkoły,

b) jest zwolnione ze zdobycia świadectwa ukończenia szkoły,

c) po zdobyciu świadectwa ukończenia szkoły kształci się regularnie w systemie dziennym,

d) po zdobyciu wykształcenia średniego jest bezrobotne,

e) po zdobyciu wykształcenia średniego  nie jest w stanie kontynuować edukacji wskutek choroby lub upośledzenia.

Gdy dziecko jest bezrobotne, to jego rodzice mogą otrzymać jeszcze zasiłek rodzinny po spełnieniu określonych warunków.

Zasiłek rodzinny dla bezrobotnego dziecka przysługuje, jeśli dziecko :

a) ma wykształcenie średnie,

b) zameldowało się w holenderskim Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy.

Rodzice mogą otrzymywać zasiłek rodzinny w Holandii, jeśli ich dziecko jest zameldowane w Urzędzie Pracy w Polsce.

Jeśli dziecko podejmie studia, to teoretycznie samo może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia się (studiefinanciering, WSF) w Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  W tym przypadku kończy się dla rodziców prawo do pobierania holenderskiego zasiłku rodzinnego. Jeśli dziecko nie ma prawa do dofinansowania nauki, to często rodzice mogą otrzymać jeszcze zasiłek rodzinny.

Jeżeli dziecko pracuje i zarabia mniej niż 1.266 ϵ netto na kwartał, to wtedy wypłaca się rodzicom w dalszym ciągu zasiłek rodzinny. Jeśli dziecko ma wyższy zarobek, to jego rodzice nie mają już prawa do zasiłku. Na dziecko, które nie mieszka u rodziców w domu, można dostać ewentualnie podwójny zasiłek rodzinny. Dziecko musi wtedy odpowiednio mniej zarobić.

Zasiłek rodzinny skończy się jak tylko dziecko ukończy 18 lat. Instytucja zajmująca się wypłatą świadczenia powinna wysłać rodzicom odpowiednio wcześnie pismo odnośnie wstrzymania zasiłku.

Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły albo kształci się, to otrzyma prawdopodobnie dofinansowanie edukacji albo podręczników szkolnych. Pomocą służy Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Informacje na podstawie SVB.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl