Zasiłek rodzinny pobierany w Polsce

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, stąd w przypadkach określonych przepisami może wystąpić podwójne prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w dwóch różnych krajach, np. w Holandii i Polsce.

Zarówno Polska, jak i Holandia należą do Unii Europejskiej. W każdym z krajów obowiązują inne przepisy wewnętrzne, min. dotyczące wysokości zasiłków rodzinnych, jednak przepisy unijne są ujednolicone w kwestii łączenia prawa do zasiłku z dwóch krajów. Posiadając dzieci w Polsce, a pracując w Holandii, może zdarzyć się sytuacja, że rodzic pobiera już zasiłek rodzinny w Polsce. Niekoniecznie musi to być akurat osoba zarobkująca w Holandii. Wystarczy, że współmałżonek mieszka i pracuje na stałe w Polsce i właśnie pobiera polski zasiłek rodzinny. Pobieranie zasiłku rodzinnego z innego kraju zostało także uregulowane odpowiednimi przepisami prawnymi w obrębie Unii Europejskiej, dzięki czemu można pobierać dwa zasiłki !

Najczęściej występujące przypadki podwójnego prawa do zasiłku rodzinnego :

– jeden z rodziców pracuje w Holandii, a drugi mieszka i pracuje poza Holandią (np. w Polsce),

– jeden z rodziców pracuje dla jakiejś instytucji międzynarodowej,

– jeden z rodziców pracuje w państwowym urzędzie innego kraju.

Kraje Unii Europejskiej uzgodniły między sobą, który zasiłek rodzinny ma pierwszeństwo wypłacania w przypadku pokrywania się prawa do wypłaty zasiłku w dwóch krajach. Jeżeli rodzice pobierają zasiłek rodzinny w Polsce i ta kwota ta jest niższa od należnej holenderskiej stawki rodzinnego, to w tym przypadku powiększa kwotę zasiłku aż do wysokości holenderskiej stawki rodzinnego. Czyli de facto rodzicom wypłaca się różnicę pomiędzy holenderską a polską stawką zasiłku.

Bardzo ważna kwestia dotyczy okresu, na jaki przysługuje wypłata holenderskiego zasiłku rodzinnego.

Wypłata zasiłku rodzinnego kończy się zawsze gdy dziecko ukończy 18 lat. W niektórych przypadkach wypłata może zakończyć się nawet wcześniej. Dlatego jeżeli w Polsce zasiłek rodzinny byłby wypłacany na dziecko pełnoletnie powyżej 18 lat, to holenderski zasiłek rodzinny już nie będzie wypłacany.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl