Zwrot holenderskiego podatku

Praktycznie wszystkim osobom zatrudnionym w Holandii przysługuje zwrot podatku dochodowego, który pracodawca odprowadził od dochodów pracownika. Warto ubiegać się o te należne podatnikowi pieniądze.

Rozliczenie holenderskiego podatku jest bardzo specyficzną procedurą, która wśród podatników często natrafia na niezrozumienie. Zasady holenderskich rozliczeń są zupełnie inne niż wielu krajów europejskich. Zwrot podatku poprzedza wiele czynności prawnych, które komplikują i wydłużają całą procedurę. Rozliczenie może być dokonywane wraz z partnerem fiskalnym, którym najczęściej jest współmałżonek, pierwsza decyzja otrzymana z holenderskiego Urzędu Skarbowego nie ma charakteru ostatecznego, a jest jedynie decyzją przejściową noszącą nazwę decyzji tymczasowej, holenderski fiskus przed dokonaniem zwrotu żąda potwierdzenia konta bankowego na specjalnie do tego przystosowanym formularzu – to wszystko związane jest z holenderskim rozliczeniem podatkowym i procedurą otrzymania zwrotu podatku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tematyką zwrotu holenderskiego podatku.

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej

Pierwszym niezbędnym krokiem do uzyskania zwrotu holenderskiego podatku jest złożenie w Holandii rocznej deklaracji podatkowej z uzyskanych dochodów. Deklaracja podatkowa, którą dla podatnika sporządza doradca podatkowy, trafia do holenderskiego Urzędu Skarbowego i jest opracowywana przez urzędników.

Otrzymanie tymczasowej decyzji podatkowej

Tymczasową decyzję podatkową otrzymuje się :

gdy należy zapłacić podatek,

przy zwrocie podatku.

W przypadku, jeśli podatnik otrzyma tymczasową decyzję za bieżący rok, to należy co miesiąc płacić zaliczkę na podatek lub co miesiąc wpływa na konto podatnika zwrot podatku. Jeśli jednak podatnik otrzyma decyzję tymczasową po zakończeniu roku, wtedy należy zapłacić jednorazowo całą kwotę lub podatnik otrzyma zwrot z ubiegłego roku w całości.

Co roku w grudniu podatnicy otrzymują pismo z holenderskiego Urzędu Skarbowego, w którym zawarte są informacje o wysokości kwoty do zapłaty lub o wysokości zwrotu – kwoty te są liczone na podstawie tymczasowej decyzji. W otrzymanym piśmie urzędowym zawarte są wszystkie dane, na podstawie których obliczona zostanie kwota podatku. Informacje zawarte w piśmie należy sprawdzić i ewentualnie zmienić.

Decyzję tymczasową otrzymuje się :

· Jeszcze w ciągu bieżącego roku – aby otrzymać zwrot podatku lub aby zapłacić podatek.

· Po zakończeniu roku – według zeznania podatkowego.

Podatnik może wpłynąć na zmianę decyzji tymczasowej, jeśli zmieni się jego sytuacja. Wtedy otrzyma nową decyzję tymczasową.

Otrzymanie zwrot podatku

Osoby, które legalnie pracują w Holandii, mają potrącany od dochodu podatek dochodowy, który w całości lub części podlega zwrotowi. Pieniądze z tytułu podatku są przelewane na konto bankowe wskazane w rocznej deklaracji podatkowej.

Obliczenie definitywne (końcowe)

Po zakończeniu roku, na podstawie zeznania podatkowego, zostaje sporządzone definitywne obliczenie. Jeśli końcowe obliczenie różni się od tymczasowego, wtedy różnica kwot zostanie podatnikowi zwrócona lub podatnik będzie musiał część podatku zwrócić. Zakończenie procedury zwrotu holenderskiego podatku wiąże się z wydaniem przez holenderski Urząd Skarbowy decyzji definitywnej, co oznacza zakończenie sprawy.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl