Wyłączenie dochodu niemieckiego w Polsce

Pracując w Niemczech – a więc w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – przy rozliczeniu podatkowym stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty w Niemczech.

Ustalenie stawki podatku od pozostałego dochodu, który został osiągnięty tylko w Polsce oblicza się wg następującego wzoru:

dochód polski + dochód niemiecki = całkowity dochód

podatek do zapłacenia dla całkowitego dochodu = obowiązująca stawka podatku dla całkowitego dochodu

Obowiązek złożenia zeznania rocznego występuje wtedy, gdy pracownik osiągnął w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, a także gdy chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.