Wysokość kary za niezłożenie zeznania

Na podatnika, który w terminie nie złożył deklaracji podatkowej, nakłada się karę finansową w postaci dopłaty za spóźnienie. Zgodnie z § 152 ust. 2 zdanie 1 ustawy AO kara za niezłożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech w terminie określonym niemiecką ustawą stanowi w roku 2021 0,25% wymaganego podatku. Minimalna kwota to 25 euro za każdy miesiąc spóźnienia, a maksymalna może wynieść 25.000 EUR. Niemiecki Urząd Skarbowy ściga przede wszystkim te osoby, którym pracodawca w trakcie zatrudnienia wypłacał kwotę wolną od podatku (Steuerfreibetrag), a one nie rozliczyły się z podatku za ten okres. Steuerfreibetrag otrzymuje w Niemczech większość pracowników, którzy się przemieszczają. Powodem tego jest fakt, że pracodawcom najłatwiej jest wypłacić kwotę wolną od podatku właśnie tym pracownikom, którzy rocznie pokonują wiele kilometrów samochodem lub pracują w różnych miejscach Niemiec. Niemiecki Urząd Skarbowy bardzo chętnie wzywa do złożenia zeznania podatkowego osoby, które są opodatkowane w Niemczech według trzeciej klasy podatkowej. Podatnicy należący do trzeciej klasy podatkowej płacą w trakcie roku niższy podatek, więc na koniec roku muszą złożyć roczne rozliczenie by go dopłacić.

Bezwzględnie każda firma i osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Niemiec musi złożyć roczne deklaracje w zakresie Einkommensteuer (podatku dochodowego) oraz Umsatzsteuer (podatku VAT). Poza deklaracją podatku dochodowego oraz deklaracją VAT firma musi złożyć roczny bilans z działalności i wykazać osiągnięte przychody.