Składanie elektronicznego sprawozdania finansowego w Niemczech

Przedsiębiorcy działający na rynku niemieckim są zobowiązani do składania każdego roku sprawozdania finansowego z prowadzonej przez siebie działalności, które trzeba przedłożyć w różnych instytucjach.

Sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych zajmują się specjaliści. Czynności te wykonują na zlecenie firm doradcy podatkowi lub księgowi. Niestety w Niemczech wielu doradców podatkowych stosuje dosyć przestarzałe metody rozliczeniowe. Zamiast podążać za współczesnym światem i dokonywać rocznych podsumowań przy pomocy zaawansowanej technologii informatycznej, nadal wielu specjalistów wykorzystuje tradycyjną papierową formę przy składaniu rocznych sprawozdań finansowych. Problem dotyczy głównie formy przesyłania raportów. Te od kwietnia 2018 powinny być przesyłane cyfrowo.

Na całe szczęście niemiecki sektor finansowy wymusza na przedsiębiorcach bardziej nowoczesne podejście w kwestii sporządzania i wysyłania raportów.

Roczne sprawozdania finansowe mają być przesyłane przez przedsiębiorców drogą elektroniczną do banków za pośrednictwem tzw. „Cyfrowego raportu finansowego” (DiFin). Przesyłanie pierwszych cyfrowych raportów finansowych możliwe jest od kwietnia 2018 roku.

Do ​​tej pory firmy lub ich niemieccy księgowi składali roczne sprawozdania finansowe głównie w formie drukowanej lub w formacie PDF, co w bankach i kasach oszczędnościowych napotykało problemy, gdyż rejestracje prowadzone odręcznie nie były rozpoznawane przez własne systemy analityczne banku lub Sparkasse. „Cyfrowy raport finansowy” (DiFin) ma na celu zapobieganie zakłóceniom medialnym w przyszłości, przesyłając dane w formacie XBRL. Branża bankowa oczekuje oszczędności czasu i kosztów, a firmy mogą o wiele krócej oczekiwać na wydanie decyzji kredytowej. Wprowadzona zmiana jest także dobra dla doradców podatkowych i księgowych, ponieważ nie ponoszą oni żadnego dodatkowego ryzyka lub odpowiedzialności wynikającej z cyfrowego sprawozdania finansowego.

Wraz z deklaracją odpowiedzialności instytucje bankowe jasno określają, że konsultanci elektroniczni nie mogą być w gorszym położeniu w stosunku do sytuacji, w której otrzymaliby od swojego klienta dyspozycję do złożenia wniosku w formie papierowej. Bank lub kasa oszczędnościowa może tylko wtedy uczestniczyć w procedurze cyfrowego raportu, jeżeli wcześniej złożyła deklarację odpowiedzialności. Ponadto klient składa oświadczenie do swojej instytucji kredytowej w formie tzw. wiążącej deklaracji uczestnictwa.

Przedstawiciele niemieckiej branży finansowej na początku marca 2018 roku otrzymali wytyczne dotyczące nowego projektu. Biorąc pod uwagę oficjalny sygnał wyjściowy dla DiFin, przekazywanie pierwszych cyfrowych sprawozdań finansowych powinno być możliwe od kwietnia 2018 roku. Obecnie nie wszyscy dostawcy oprogramowania oraz tylko niewielki procent banków i kas oszczędnościowych są w stanie dostosować się do wymagań płynących z zastosowania cyfrowego raportu finansowego. Aby doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy uczestnicy procesu będą mogli korzystać z DiFin w przyszłości, planowane jest wdrożenie kanału zwrotnego. Dzięki temu rozwiązaniu doradcy podatkowi i księgowi mają być wspierani cyfrowo, np. poprzez wysyłanie przez banki planów odsetkowych i spłat, w celu ułatwienia tworzenia rachunkowości finansowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji DStV. Zdjęcie: Rainer Sturm  / pixelio.de

Prowadzisz firmę na terenie Niemiec lub wykonujesz usługi na rynku niemieckim?

Sporządzimy dla Twojej firmy sprawozdanie finansowe w Niemczech z osiągniętych dochodów!

Zadzwoń! Telefon: +48 / 34 34 70 200

Więcej informacji o usługach dla polskich firm w Niemczech na stronie internetowej:

www.kancelariafinansowa.eu