Körperschaftsteuer

Körperschaftsteuer (KörpSt lub KSt) jest podatkiem dochodowy od osób prawnych. Podatek ten pobierany jest od spółek posiadających osobowość prawną, czyli od GmbH (Sp. z o. o.) oraz AG (S. A.).

Reforma podatków firm Unternehmensteuerreform z roku 2008 zmniejszyła stopę podatku od osób prawnych w Niemczech z ówczesnych 25% o 10% w dół. Aktualna stawka KSt wynosi 15%.

Podstawą do opodatkowania Körperschaftsteuer jest – podobnie jak w przypadku Einkommensteuer – dochód z okresu całego roku, z tą różnicą, że dochód osób prawnych. Co jest dochodem i jak ustala się dochód wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym. Dodatkowo należy tu uwzględnić przepisy ustawy o podatku od osób prawnych. Körperschaftsteuer jest podatkiem bezpośrednim i jest podatkiem osobistym, którego nie odejmuje się od dochodu.

Körperschaftsteuer płacą tylko te spółki kapitałowe, które w Niemczech podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub też w sytuacji, gdy zarząd spółki zagranicznej ma siedzibę w Niemczech.

Wypłata udziałowcom dywidendy wiąże się z opodatkowaniem jej w Niemczech podatkiem o nazwie Kapitalertragsteuer (KapSt). Stawka podatku nakładanego na dywidendy wynosi 25%.