Rozliczenia firm

Złożona procedura rozliczenia firmy w Niemczech, a zarazem wiele ulg i odpisów podatkowych zmniejszających obciążenia podatkowe dają przedsiębiorcom wysokie zwroty podatku lub duże oszczędności podatkowe.

Rozliczenie firmy jest bardzo złożoną procedurą składającą się z wielu części i bazującą na wewnętrznym prawie niemieckim. Cechą charakterystyczną rozliczenia firmy w Niemczech jest obowiązek bilansowy (Bilanzierungspflicht) oraz prowadzenie przez firmy podwójnej księgowości (doppelte Buchhaltung).  Nawet 1-osobowa firma musi sporządzić bilans roczny, który znany jest przedsiębiorcom z kodeksu spółek handlowych.

Rozliczenie firmy jest w Niemczech zawsze obowiązkowe. Obowiązkowi rozliczenia podlegają zarówno firmy zarejestrowane w Niemczech, jak i zagraniczne firmy tylko działające na terenie Niemiec. W ten sposób obowiązkowi rozliczenia podlegają także polscy przedsiębiorcy wykonujący usługi w Niemczech i realizujący umowy o dzieło na terenie Niemiec.

Polskie firmy jeszcze przed podjęciem pierwszego zlecenia w Niemczech muszą zarejestrować się we właściwym niemieckim Urzędzie Skarbowym do celów podatkowych w Niemczech. W wyniku rejestracji niemiecki Urząd Skarbowy wydaje polskiej firmie niemiecki numer podatkowy, pod którym są rejestrowane wszystkie zdarzenia gospodarcze polskiej firmy w Niemczech, tj. na wszystkich wystawionych rachunkach w Niemczech musi widnieć niemiecki numer podatkowy. Zgodnie z zasadą, iż stosuje się przepisy tego kraju, na terenie którego prowadzona jest działalność gospodarcza, to w przypadku polskiej firmy w Niemczech to właśnie niemiecki Urząd Skarbowy decyduje, jakiego rodzaju podatki płaci polska firma w Niemczech i na jakich zasadach odbywa się opodatkowanie jej dochodów uzyskiwanych na terenie Niemiec.

 

Powody, dla których warto rozliczyć firmę :

  • niskie niemieckie stawki podatkowe
  • możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego
  • ogromne koszty podlegające odliczeniu od podatku
  • ulgi podatkowe i odpisy podatkowe większe niż w Polsce
  • uniknięcie wezwań, kar i kontroli

 

Rozliczenie firmy to czysty zysk finansowy!

 

USŁUGI DLA FIRM

Finansowo bardzo opłaca się rozliczać firmę w Niemczech, gdyż można zapłacić mniejszy podatek niż w Polsce, uzyskać zwolnienie podatkowe, zastosować takie ulgi i odpisy podatkowe, które pozwolą uzyskać bardzo wysoki zwrot podatku oraz uniknąć kontroli i kar.

Poniżej znajduje się wykaz usług, z których najczęściej korzystają polscy przedsiębiorcy prowadzący polską lub niemiecką działalność gospodarczą na obszarze Niemiec. Większość czynności określonych w usługach stanowi obowiązek firm, stąd każdemu przedsiębiorcy warto skorzystać z wymienionych usług.

 

REJESTRACJA PODATKOWA POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• uzyskanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej

• uzyskanie zwolnienia z płacenia podatku dochodowego w pierwszej fazie działalności

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• każda działalność prowadzona na obszarze Niemiec wymaga rejestracji podatkowej

• rezydenci zagraniczni (np. rezydenci Polski) muszą wyznaczyć w Niemczech pełnomocnika do reprezentowania ich przed niemieckimi  organami administracji podatkowej (wymóg określony w § 123 niemieckiej ordynacji podatkowej)

 

REJESTRACJA PODATKOWA NIEMIECKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• uzyskanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej

• uzyskanie zwolnienia z płacenia podatku VAT

• wybór odpowiedniej formy opodatkowania

• przesunięcie momentu płacenia podatku na koniec roku

• uproszczenie prowadzenia księgowości

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• po zameldowaniu Gewerbe następuje automatyczna rejestracja przedsiębiorstwa w niemieckim Urzędzie Skarbowym na zasadach ogólnych (bez zwolnienia z VAT)

• automatyczna rejestracja jest związana z płaceniem na samym starcie firmy zaliczki na poczet podatku VAT

• rejestracji przedsiębiorstwa dokonana przez doradcę podatkowego (Steuerberater) umożliwia optymalizację podatkową i uniknięcia na samym starcie firmy dużych obciążeń podatkowych

 

REJESTRACJA W ZOLLAMT i SOKA-BAU
POLSKIEJ FIRMY BUDOWLANEJ

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• rejestracja firmy w niemieckim Urzędzie Celnym

• rejestracja pracowników w niemieckim Urzędzie Celnym

• rejestracja pracowników w Kasie Urlopowo-Rekompensacyjnej branży budowlanej

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• polskie firmy działające w Niemczech podlegają kontroli ze strony niemieckiego Urzędu Celnego

• polscy pracodawcy muszą stosować w Niemczech niemieckie stawki taryfowe wynagrodzenia minimalnego

• polscy pracownicy i polscy pracodawcy podlegają pod niemieckie przepisy prawa pracy (min. dotyczące urlopu)

 

DEKLARACJE VAT – UMSATZSTEUERVORANMELDUNG

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczkowych deklaracji VAT• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• deklaracje Umsatzsteuervoranmeldung składa się, gdy podatnik nie korzysta ze zwolnienia z płacenia podatku VAT

• w pierwszych dwóch latach działalności Umsatzsteuervoranmeldung składa się co miesiąc (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG), w trzecim roku działalności można składać deklaracje raz na kwartał

 

Obowiązkowej rejestracji do podatku VAT w Niemczech podlegają polscy przedsiębiorcy, którzy:

• świadczą na obszarze Niemiec usługi budowlane dla osób prywatnych

• są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców

• świadczą na obszarze Niemiec usługi przewozu osób

• posiadają w Niemczech stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą

• dokonują z Polski sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych, której wartość przekroczyła w jednym roku kwotę 100.000 EUR

• importują towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których oclenie następuje na obszarze Niemiec

• przemieszczają na obszarze Niemiec swoje towary w celu ich składowania

• przemieszczają na obszarze Niemiec towary nabyte w innych państwach UE

• dokonują sprzedaży towarów z obszaru Niemiec, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się w Niemczech

 

ZWROT PODATKU BAUABZUGSTEUER

Usługi wykonywane w związku ze zwrotem podatku Bauabzugsteuer :

• naliczanie kwoty należnego do zwrotu podatku

• sporządzanie deklaracji podatkowej

• monitorowanie sprawy

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• Bauabzugsteuer to podatek dochodowy od usług budowlanych

• stawka Bauabzugsteuer wynosi 15%

• usługi budowlane wykonywane na obszarze Niemiec są obciążone podatkiem Bauabzugsteuer

• polskie firmy wykonujące prace budowlane w Niemczech również płacą Bauabzugsteuer

• o miejscu opodatkowania decyduje położenie nieruchomości, na której wykonywana jest usługa

• Bauabzugsteuer potrąca z rachunku odbiorca usługi

 

Uwagi:

• każda firma budowlana powinna zapytać zleceniodawcę, czy odprowadził należny podatek Bauabzugsteuer do niemieckiego Urzędu Skarbowego

• wiele polskich firm budowlanych nawet nie wie, że ich zleceniodawcy odprowadzają za nich podatek Bauabzugsteuer i należy im się zwrot tego podatku

 

MIESIĘCZNE ROZLICZENIA PŁACOWE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ – MONATLICHE BAULOHNABRECHNUNGEN

Usługi wykonywane w związku z rozliczeniami płacowymi dla branży budowlanej:

• rejestrowanie pracowników przed podjęciem pracy

• sporządzanie miesięcznych rozliczeń płacowych

• wyrejestrowywanie pracowników po zakończeniu pracy

• wystawianie zaświadczeń potwierdzających zarobki

• roczna archiwizacja na płycie CD

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą mieć sporządzane rozliczenia płacowe już od pierwszego miesiąca pracy

• pracownicy delegowani do pracy w Niemczech muszą mieć sporządzane rozliczenia płacowe najpóźniej po przekroczeniu 183 dni pracy w Niemczech

• po przekroczeniu 183 dni pracy w Niemczech pracownicy delegowani muszą mieć zrobione wstecz rozliczenia płacowe obejmujące okres od pierwszego miesiąca pracy

• po przekroczeniu 183 dni pracy występuje w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy

 

Uwagi :

• firmy delegujące mają często półroczne zaległości w stosunku do złożonych rozliczeń płacowych, gdyż dopiero po 183 dniach pracy (pół roku) rejestrują w Niemczech pracowników delegowanych

 

ROCZNE ROZLICZENIE FIRMY – JAHRESABSCHLUSS

Usługi wykonywane w trakcie rozliczenia rocznego firmy:

• sporządzenie rocznego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat

• sporządzenie rocznej deklaracji VAT

• sporządzenie rocznej deklaracji podatku od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej

• sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• rozliczenie roczne musi zostać sporządzone do 31 maja za rok poprzedni

• tylko doradca podatkowy (Steuerberater) może przedłużyć okres rozliczenia z 31 maja na 31 grudzień

• rozliczenie roczne firmy jest dla każdego przedsiębiorcy obowiązkowe pod groźbą kary finansowej

• polscy przedsiębiorcy działający w Niemczech muszą także dokonać rozliczenia rocznego

• roczną deklarację VAT muszą złożyć także podatnicy niebędący płatnikami podatku VAT

• na podstawie sumy bilansowej sporządza się roczną deklarację

 

ZEZWOLENIE NA WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW DLA AGENCJI PRACY – ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Usługi wykonywane w związku z uzyskaniem zezwolenia wypożyczanie pracowników:

• sporządzenie wniosku

• sporządzenie umowy pomiędzy agencją pracy a pracownikiem

• sporządzenie umowy o pracę pomiędzy agencją pracy a pracownikiem wypożyczanym

• monitorowanie sprawy

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• wypożyczanie pracowników do Niemiec wymaga posiadania niemieckiego zezwolenia na wypożyczanie personelu

• polskie certyfikaty Agencji Pracy nie uprawniają do wypożyczania pracowników niemieckim zakładom pracy

• wypożyczanie pracownika polega na tym, iż pracownik jest formalnie zatrudniony w Agencji Pracy (Leihfirma) i to w Agencji Pracy jest na liście płac, ale wykonuje pracę w zakładzie należącym do innego pracodawcy i pod jego nadzorem

 

Uwagi:

• bardzo czasochłonne zlecenie

• wniosek polskiej firmy zawiera ponad 100 stron