Usługi podatkowe

Z usług podatkowych korzysta się głównie w dwóch celach: by uzyskać wysoki zwrot podatku i by zmniejszyć lub uniknąć płacenia podatków.

 

Rozliczenia podatkowe osób fizycznych
√   sporządzanie deklaracji podatkowych
√   dobieranie ulg podatkowych
√   naliczanie dodatków finansowych
√   sprawdzanie decyzji podatkowych
√   reprezentowanie przez urzędami

 

Rozliczenia podatkowe firm
√   rejestracja podatkowa
√   ustanowienie przedstawiciela podatkowego
√   prowadzenie księgowości
√   sporządzenie bilansu
√   zamknięcie roku
Zeznania podatkowe Optymalizacja podatkowa
√   podatek dochodowy i podatek od wynagrodzenia √   maksymalizacja korzyści podatkowych
√   podatek od działalności przemysłowej i handlowej √   odzyskiwanie nadpłat podatku
√   podatek VAT √   zmniejszanie obciążeń podatkowych
√   podatek od nieruchomości √   wyszukiwanie luk w prawie podatkowym
√   podatek od spadków i darowizn √   stosowanie oszczędności podatkowych
Audyty podatkowe Rozwiązywanie problemów podatkowych
√   przeglądanie dokumentów podatkowych √   prowadzenie rozmów z urzędami
√   analiza problemów i ryzyka podatkowego √   odwołania od niekorzystnych decyzji
√   wyszukiwanie błędów w dokumentacji √   rozwiązywanie sporów
√   raporty pisemne z przeprowadzanych audytów √   przesuwanie terminów urzędowych
√   programy naprawcze √   obsługa kontroli podatkowych
Opiniowanie i raportowanie Pomnażanie finansów i majątku
√   opinie podatkowe √   tworzenie sfery finansowej
√   sprawozdania finansowe √   optymalizacja majątkowa
√   przeprowadzanie wewnętrznych kontroli √   zarządzanie aktywami finansowymi
√   ocena systemu rachunkowego √   planowanie finansowe i majątkowe
√   analizy i badania √   obsługa transakcji i nieruchomości
Przedstawicielstwo podatkowe Księgowość
√   ustanowienie przedstawiciela zagranicą √   prowadzenie ksiąg handlowych
√   reprezentowanie podatnika √   prowadzenie wszelkich ewidencji
√   użyczenie podatnikowi adresu zagranicą √   obliczanie zaliczek podatkowych
√   występowanie przed organami i urzędami √   opracowanie zasad polityki księgowej
√   przejęcie odpowiedzialności za płacenie podatku √   zamknięcie księgowości