Wysokość Kindergeld w Europie

Kto pracuje poza granicami Polski, ten powinien przyjrzeć się poniższemu zestawieniu, które przedstawia wysokość zasiłku rodzinnego w różnych krajach europejskich. Na tle Europy niemiecki Kindergeld wygląda naprawdę świetnie, co wyraźnie podkreśla, że praca w Niemczech przez dłuższy okres czasu jest naprawdę atrakcyjna dla pracowników z Polski, którzy posiadają dzieci. Mało który europejski kraj można pod tym względem porównać do Niemiec. Jedynie Francja i kraje skandynawskie mogą w zakresie zasiłku rodzinnego konkurować z Niemcami. Natomiast wysokość świadczenia np. w Anglii rozczarowuje. Poniższe zestawienie bardzo trafnie pokazuje, jak rośnie wysokość Kindergeld w przypadku rodzin (rodzica) posiadającego większą ilość dzieci.

Niemcy
Pierwsze dziecko: 184 €
Dwoje dzieci: 368 €
Troje dzieci: 558 €
Każde następne dziecko: +215 €

Belgia
Pierwsze dziecko: 77,05 €
Drugie dziecko: 219,63 €
Trzecie dziecko: 432,50 €
Każde następne dziecko: 212,87 €

Dania
Pierwsze dziecko: 145 €
Drugie dziecko: 131 €
Trzecie dziecko: 103 €

Grecja
Pierwsze dziecko: 5,87 €
Drugie dziecko: 18 €
Trzecie dziecko: 40 €
Czwarte Dziecko: 48 €
Każde następne dziecko: 8,07 €

Francja
Pierwsze dziecko: 0,00 €
Drugie dziecko: 120,32 €
Trzecie dziecko: 274,47 €
Czwarte dziecko: 428,62 €
Piąte dziecko: 582,77 €
Każde następne dziecko: 154,15 €

Irlandia
Pierwsze dziecko: 160 €
Drugie dziecko: 320 €
Trzecie dziecko: 515 €
Bliźniaki: 1,5-krotne świadczenie na dziecko
Trojaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko
Czworaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko

Islandia
Pierwsze dziecko: 115,25 € (rodzice po ślubie)               
Drugie dziecko: 137,17 € (rodzice po ślubie)
Samotni rodzice: 191,92 € lub 196,83 €

Włochy
Roczne dochody rodziców do € 11,422.98: € 250,48
Roczne dochody rodziców między 27.693,04 € a 30,403.39 : € 38,73
Roczne dochody od € 43.962,05: 0 €

Luksemburg
Pierwsze dziecko: 185,60 €
Drugie dziecko: 440,72 €
Trzecie dziecko: 802,74 €
Czwarte dziecko i każde następne dziecko: 361,82 €

Holandia
Dzieci poniżej 6 roku życia: 58,11 €
Dzieci między 6-11 rokiem życia: 70,57 €
Dzieci między 12-17 rokiem życia: 82,02 €

Norwegia
Dla dzieci ur. po 1 stycznia 1995 – Dla każdego dziecka: NOK 972 (121 €)
Dodatkowo dla dzieci zamieszkałych na północy kraju: 316 (43 €)NOK 316 (43 €)

Austria
Pierwsze dziecko: 105,40 €
od 3 roku życia: 112,70 €
od 10 roku życia: 130,90 €
od 19 roku życia: 152,70 €
Przy dwójce dzieci: + 12,80 €
Przy trójce dzieci: + 25,50 € (za dziecko)

Finlandia
Pierwsze dziecko: 100 €
Drugie dziecko: 110,50 €
Trzecie dziecko: 131 €
Czwarte dziecko 151,50 €
Każde następne dziecko: 172 €

Szwecja
Pierwsze dziecko: SEK 1050 (95 €)
Drugie dziecko: SEK 2200 (198 €)
Trzecie dziecko: SEK 3604 (324 €)
Czwarte dziecko: SEK 5514 (496 €)
Każde następne dziecko: SEK 1910 (172 €)

Anglia
płatność zasiłku rodzinnego dla dzieci poniżej 10 roku życia
Pierwsze dziecko: 105 €
Drugie dziecko: 70 €

Liechtenstein
Pierwsze dziecko: CHF 260 (179 €)
Bliźniaki lub więcej niż trzy dzieci: CHF 310 (213 €)
Dzieci powyżej 10 roku życia: dla wszystkich CHF 310 (213 €)

Hiszpania
Dzieci powyżej 18 roku życia: 24,25 € dzieci zdrowe,
48,47 € dzieci upośledzone
dzieci poniżej 18 roku życia: upośledzone w stopniu >65%: 260,79 €
upośledzone w stopniu >75%: 381,19 €

Szwajcaria
Zasiłek na dziecko do lat 16
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) od CHF 200 do CHF 375
(od 155 € do 290 €)

Zasiłek dla uczących się od 16 do 25 roku życia
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) CHF 250 bis CHF 525
(od 195 € do 405 €)

Źródło: Tabela europejskiego zasiłku rodzinnego.