Z OSTATNIEJ CHWILI 10

Dodatki dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dodatki do Hartz-IV dla osób, które samotnie wychowują dzieci mogą być w przyszłości wypłacane przez Niemiecką Agencję Pracy (Bundesagentur für Arbeit) tylko pod warunkiem, że zainteresowany aktywnie szuka zatrudnienia. Do tej pory wypłacane dodatki nie motywowały bowiem bezrobotnych do szukania pracy. Nowe rozporządzenie wydane w tej sprawie ma być bardziej sprawiedliwe. Wymieniona propozycja jest tylko jedną z 124 zaproponowanych, które maja ułatwić regulacje w sprawie Hartz-IV.

© finanzamt.pl

Wzrost dochodów ze zobowiązań podatkowych

Dochody z podatków wzrosły o dużo więcej niż do tej pory planowano. Do roku 2017 budżety publiczne mogą liczyć na wzrost o 14 miliardów Euro – donosi Federalne Ministerstwo Finansów. Jednak w porównaniu z ostatnimi szacunkami nie będzie większych profitów z dodatkowych dochodów. Na nie przypada zaledwie 1,6 miliardów Euro. Z tego powodu w negocjacjach koalicyjnych nie ma dużej finansowej swobody działania odnośnie ustalenia kwoty przeznaczonej na nowe wydatki.

© finanzamt.pl

Co druga osoba zatrudniona otrzymuje gratyfikację świąteczną

Około 54 % osób zatrudnionych otrzymuje premię świąteczną Weihnachtsgeld i nie jest to uzależnione od płci czy miejsca zamieszkania, co wynika z ankiety przeprowadzonej przez Ekonomiczno-Społeczny Instytut Badawczy (WSI) przy fundacji Hans-Böckler. Zasadniczo kobiety otrzymują rzadziej niż mężczyźni gratyfikację świąteczną. 57% mężczyzn, a przy tym tylko 51% kobiet, cieszy się z dodatkowych pieniędzy na święta. Niezmiennie istnieją widoczne różnice między wschodem a zachodem Niemiec. W zachodnich Niemczech dodatki pieniężne na Boże Narodzenia otrzymuje 58% pracowników przy czym na wschodzie Niemiec tylko 39%. Również sam sposób zatrudnienia odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. 56% osób, które podpisały umowę na czas nieokreślony otrzymują dodatek świąteczny. Z pracowników z umową na czas określony już tylko 45%.

© finanzamt.pl

Wzrosła liczba wolnych etatów

Trwający od miesięcy spadek ilości wolnych miejsc pracy wydaje się zatrzymany. Według informacji Niemieckiej Agencji Pracy wzrósł w październiku popyt na siłę roboczą. Wskaźnik leży na granicy 152 punktów, a tym samym przewyższa poziom z września o 3 punkty. Bezpośredni wpływa na taki stan rzeczy miało lekkie pobudzenie koniunktury oraz optymistyczna perspektywa na rok 2014. Niemniej jednak jest on nadal wyraźnie poniżej wysokiego poziomu z przełomu roku 2011/12. Nie dosięga on także wartości z roku ubiegłego w wysokości 159 punktów.

© finanzamt.pl

Co dziesiąty Niemiec jest zadłużony

Prawie co dziesiąty Niemiec jest według danych wywiadowni gospodarczej Creditreform nadmiernie zadłużony, a u 6,58 miliona osób w ogóle nie widać perspektyw na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Dług wynosi prawie 221 miliardów Euro z czego przeciętnie 33 000 Euro przypada na głowę. Powodem tak wysokiego zadłużenia są wydatki konsumpcyjne, a także na telefony komórkowe i auta, ponadto rosnące obciążenia finansowe związane ze stałymi kosztami za prąd i czynsz.

© finanzamt.pl

Po raz pierwszy 42,1 miliona osób czynnych zawodowo w Niemczech

Liczba osób czynnych zawodowo w Niemczech we wrześniu 2013 wynosiła 42,1 milionów. Po raz pierwszy od momentu zjednoczenia Niemiec przekroczony został próg 42 milionów. Według statystyk liczba ta w porównaniu do września 2012 wzrosła o 250.000 lub o +0,6% na rekordową wartość 42,1 milionów.

© finanzamt.pl

Neutralne kolory ścian w wynajmowanych mieszkaniach

Lokatorzy są zobowiązani do oddania wynajmowanego mieszkania zgodnie z założeniami umowy najmu. Nowością są obostrzenia dotyczące koloru ścian. Nawet jeśli nie ma tego wyraźnie zaznaczonego w umowie, powinny być one pomalowane na neutralne kolory. Jeśli ściany pomalowane są tak kolorowo, że uniemożliwia to nowy wynajem mieszkania, to za ten stan odpowiada sam lokator – tak zadecydował Trybunał Federalny (BGH) w wyroku z dnia 06.11.2013 (Az. VIII ZR 416/12). Oskarżeni lokatorzy wprowadzili się w roku 2007 do odnowionego na biało mieszkania i pomalowali ściany na intensywny czerwony, żółty i niebieski. W takim też stanie pozostawili mieszkanie po dwóch latach, co zdaniem właściciela było niedopuszczalne.

© finanzamt.pl