Z OSTATNIEJ CHWILI

Niemiecki budżet na 2017 roku

Jak informuje zgodnie prasa w Niemczech, nowy niemiecki budżet na rok 2017 powinien zostać wkrótce zatwierdzony przez Bundestag. Projekt budżetu przewiduje wydatki w wysokości 329,1 miliarda euro (w brzmieniu zmienionym przez Komisję Budżetową). Rząd federalny będzie się starał, aby w roku 2017 nie powstały żadne nowe długi. Mimo rosnących wydatków budżet był do tej pory zrównoważony. Rząd kładzie nacisk na inwestycje oraz sprytne lokowanie kapitału. Na co pójdą pieniądze z budżetu? Jednym z głównych zadań jest wdrożenie sieci szerokopasmowych dróg i linii kolejowych. Rozbudowa infrastruktury to najważniejsze z zadań na najbliższe lata, a skorzystać mogą na tym także polskie firmy z doświadczeniem w branży, które mogłyby wspierać w pracach niemieckie przedsiębiorstwa budowlane. Również w przyszłym roku wzrosną o siedem procent wydatki na edukację. Spowodowane jest to min. tym, że od uchodźców przyjętych do Niemiec wymaga się dostosowania do rynku pracy i nabycia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Państwo ma w tym pomóc. Można zatem się spodziewać, że koszty związane z uchodźcami będą dla Niemiec sporym ciężarem w najbliższych latach. Poza tym duże problemy może sprawić zwłaszcza pakiet emerytalny.

©finanzamt.pl

Wstrzymuje się plany prywatyzacji autostrad

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki wstrzymuje początkowy program prywatyzacji autostrad w Niemczech, o czym poinformowało opinię publiczną Ministerstwo ma zastrzeżenia w stosunku do wyznaczonych poprawek. Tymczasem wewnętrzne spory rządu federalnego dotyczące planów prywatyzacyjnych zaostrzają się. Rząd Federalny i rządy krajowe zgodziły się na założenie spółki zajmującą się infrastrukturą. Spółka ta zajmowałaby się budową, projektowaniem, eksploatacją niemieckich autostrad i niektórych dróg szybkiego ruchu. Natomiast właścicielem autostrad i innych głównych dróg miałby być rząd federalny. Obiekty te mają być objęte mianem niezbywalnych i zapisy te mają znaleźć się w ustawie zasadniczej. Spór toczy się wokół kwestii, czy inwestorzy prywatni mogą uczestniczyć w rządowej spółce infrastruktury? Tu zdania są podzielone. Ministerstwo Finansów nie wyklucza ich uczestnictwa, natomiast Ministerstwo Transportu chce, żeby spółka pozostała w pełnym posiadaniu rządu federalnego. W najbliższym czasie ma się odbywać wiele spotkań pomiędzy politykami w celu rozwiązania sporu o niemieckie drogi. Temat wydaje się być bardzo rozwojowy.

©finanzamt.pl

Bezdzietne kobiety dostają wyższą emeryturę

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnich dniach przez niemiecką Ubezpieczalnię Rentową, kobieta bezdzietna uzyska średnio do 102 euro więcej emerytury niż kobieta posiadająca dzieci. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez w/w instytucję, czynne zawodowo kobiety tracą z każdym urodzonym dzieckiem. Statystyki mówią jasno, że matki w Niemczech mają dużo mniejsze emerytury. W przypadku gdy aktywna zawodowo kobieta ma pięć lubi więcej dzieci, różnica w wysokości emerytury z kobietą bezdzietną jest dość spora. Zgodnie ze statystykami bezdzietna kobieta otrzymuje obecnie średnio 684 euro emerytury netto. W przypadku matki z jednym dzieckiem jest to 671 euro, z dwójką dzieci 618 euro. Natomiast kobiety posiadające trójkę dzieci otrzymują tylko 583 euro netto. W sytuacji gdy posiadają one czwórkę pociech, to otrzymuję kwotę nie większą niż 582 euro. Kobiety z piątką lub większą liczbą dzieci otrzymują średnio 633 euro.

©finanzamt.pl

Commerzbank z nowym planem oszczędnościowym

Znana niemiecka instytucja finansowa Commerzbank ma nowy program skrupulatnej i radykalnej przebudowy na czas kryzysu. Zgodnie z informacjami podanymi przez bank do końca 2020 roku ma zostać usuniętych 7300 miejsc pracy w dolnej hierarchii. Obecnie na najniższym poziomie jest 45.000 etatów. Na obszarach wzrostu zostanie stworzonych 2.300 nowych miejsc pracy. Akcjonariusze muszą znaleźć sposób na sfinansowanie odpraw na kwotę 1,1 miliarda euro. Zgodnie z pierwotnym planem dokładnie tyle wynosiłyby koszty poniesione przez bank. Na chwilę obecną zwolnienia są bez dywidendy pieniężnej. Cały program naprawczy nazywa się „Strategie Commerzbank 4.0“ i po jego ogłoszeniu giełda zareagowała automatycznym spadkiem akcji. Commerzbank boryka się ze skutkami ciągłego spadku oprocentowania i coraz ostrzejszymi wymogami nadzoru bankowego. Cała branża bankowa ma ten sam problem. W przyszłości Commerzbank skupi się na dwóch segmentach biznesowych. Po pierwsze na klientach indywidualnych. Po drugie na klientach korporacyjnych. Ponadto w Commerzbank planowane są inwestycje. W ten sposób bank chce zautomatyzować swoje zadania. W przyszłości około 4/5 procesów odbywających się w banku powinno być cyfrowych. Ze względu na niskie stopy procentowe bank nie spodziewa się żadnych wielkich skoków przychodów. Dochody do 2020 roku wzrosną stopniowo z 9,8 miliarda euro do 10,3 miliarda euro. Dla porównania w roku 2015 było prawie 9,8 miliarda euro. W ramach programu oszczędnościowego Commerzbank wykorzystuje do poprawy rentowności zmniejszenie rocznych kosztów z 7,1 miliarda do 6,5 miliarda euro. Dzięki przekształceniom w banku wzmocniony zostanie również kapitał. Wskaźnik kapitałowy w drugim kwartale wynosił 11,5 proc, w trzecim nieznacznie wzrósł. Na koniec roku spodziewa się wskaźnika na poziomie 12 procent. Do 2020 roku wartość, która określa pozycję ryzyka banku w stosunku do kapitału własnego, wzrośnie do ponad 13 procent. Tym samym mamy do czynienia z powolnym ożywieniem następującym po kryzysie finansowym.

©finanzamt.pl

VW planuje redukcję stanowisk pracy

Koncern Volkswagen poinformował, iż planuje cięcia na dużą skalę. W obecnej chwili trwają prace nad likwidacją 23.000 miejsc pracy w Niemczech i 7.000 stanowisk za granicą. Część pracowników przechodzi na emeryturę, co w przypadku osób w wieku przedemerytalnym jest mniejszym złem od przymusowego zwolnienia. Jednak przymusowe emerytury nie rozwiążą całego problemu. Niemiecki koncern za swoje oszustwa w oprogramowaniu w samym USA będzie musiał zapłacić horrendalne kwoty odszkodowań. Szacuje się, że wyniosą one 15 miliardów. W efekcie tego koncern szuka oszczędności. W pierwszej kolejności problemy firmy odczują pracownicy tymczasowi, a także pracownicy zatrudnieni na niższych szczeblach. Redukcja zatrudnienia oznaczać będzie likwidację w pierwszej kolejności stanowisk pracy obsadzanych przez te dwie grupy pracowników. Volkswagen musi dokonać istotnych zmian. W najbliższej przyszłości chce się zaangażować w produkcję baterii i wejść w branżę elektrycznej mobilności, tj. produkować samochody napędzane na prąd. Głównym zadaniem na teraz jest zwiększenie produktywności. Ostatnia umowa reorganizacyjna miała miejsce dekadę temu i pracownikom były oferowane odszkodowania w przypadku zwolnienia. Odejście pracownika z firmy wiąże się bowiem z wypłaceniem mu odszkodowania.

©finanzamt.pl