Z OSTATNIEJ CHWILI

Świetna sytuacja na niemieckim rynku pracy!

Liczba zatrudnionych na niemieckim rynku pracy osób osiągnęła rekordowy poziom, gdyż w Niemczech tak wiele ludzi pracujących nie było od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 roku! Według najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2016 roku liczba osób, które swoje miejsce zatrudnienia miały w Republice Federalnej Niemiec, to aż 43,5 miliona osób! Chociaż liczba samozatrudnionych spadła o 28 tys. do ponad 4,3 miliona, to zatrudnienie stopniowo wzrasta. Osoby rezygnujące z samozatrudnienia zrobiły to na rzecz ubezpieczeń społecznych i gwarantowanych składek emerytalnych. Samozatrudnienie w Niemczech od lat ma tendencję spadkową, a dzięki temu rośnie liczba zatrudnionych. Ogólnie rzecz biorąc liczba zatrudnionych przez ponad dekadę rok w rok kontynuuje trend wzrostowy. W ostatnich latach to właśnie rok 2016 odnotował największą liczbę osób zatrudnionych. Większość nowych miejsc pracy była stworzona w sektorze usług (plus 426.000 pracowników najemnych). W obszarach edukacji i zdrowia powstało około 200.000 nowych miejsc pracy. W handlu oraz hotelach i restauracjach odnotowano 105.000 miejsc pracy. Przemysł wytwórczy (z wyłączeniem budownictwa) utrzymał liczbę pracowników na poziomie z 2015 roku. Na minusie znalazły się obszary rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, gdzie utracono około 17.000 miejsc pracy. Niemiecki rynek pracy jest bardzo stabilny gospodarczo na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według ostatnich danych z Federalnej Agencji Zatrudnienia 2.532 milionów mężczyzn i kobiet było bezrobotnych w listopadzie – tak mało jak 25 lat temu. Stopa bezrobocia spadła do 5,7 procenta. W roku 2017 liczba zatrudnionych wzrośnie o 400.000, ale to są póki co tylko dane szacunkowe. Niemniej trzeba się liczyć z tym, że bezrobocie liczbowo może wzrosnąć, ponieważ szeregi bezrobotnych może zasilić coraz więcej uchodźców. Jeśli nie znajdą oni pracy, to pozostaną na garnuszku państwa.

Więcej o pracy w Niemczech na www.arbeitsamt.pl

©finanzamt.pl

Praca na czarno będzie skuteczniej zwalczana

Niemieckie Urzędy Celne otrzymają nowe narzędzia do zwalczania nielegalnej pracy, co sprawi, że łatwiej im będzie karać firmy i osoby naruszające niemieckie prawo pracy. W Niemczech prowadzone są szerokie badania i rozważanych jest szereg możliwości, by skuteczniej zwalczać proceder pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia. Już teraz zapewniono kontrolerom dodatkowe środki kontrolne. Wydział Kontroli Finansowej Pracy na Czarno (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) zostanie zaopatrzony w centralny system informatyczny umożliwiający dostęp w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Dzięki temu rozwiązaniu informatycznemu aktywny system śledzenia sprawców przestępstw gospodarczych będzie łatwiejszy i szybszy. Tym samym polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec podlegać będą skuteczniejszej kontroli ze strony niemieckich służb celnych, które pełnią w Niemczech funkcję przypisaną w Polsce Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim kontrolowany jest poziom wynagrodzenia pracowników. Kontrolerzy sprawdzają, czy pracodawca zapewnia zatrudnionemu stawkę minimalnego wynagrodzenia przewidzianą dla danej branży. Ponadto kontrolowane są dokumenty pracownicze, czas pracy i bank godzin, wymiar urlopu oraz możliwość wystąpienia w Niemczech zakładu podatkowego. Ponadto urzędy uzyskają dostęp do rejestru Federalnego Urzędu Silników Samochodowych, a zatem dane wszystkich posiadaczy pojazdów. Powinno to zmniejszyć między innymi naruszenia w branży taksówkarskiej i spedycji towarowej. Przestępstwa popełniane w tych branżach także będą szybciej i skuteczniej karane.

©finanzamt.pl

Bezrobocie w Niemczech wzrasło do liczby 2.568.000 bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła na koniec 2016 roku do 2.568 miliona. Już w grudniu 2016 roku było 36.000 więcej kobiet i mężczyzn bezrobotnych niż jeszcze w listopadzie tego samego roku, co odnotowała Federalna Agencja Pracy. Jednakże wynik ten był mniejszy o 113.000 w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu do listopada o 0,1 punktu do poziomu 5,8 procenta. Ogólnie w ciągu całego roku 2016 stopa bezrobocia wynosiła średnio 2.691.000 ludzi. Daje nam to najniższą roczną średnią wartość od 25 lat. Średnia stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt do 6,1 procenta. Rosnące bezrobocie w grudniu nie powinno nikogo martwić. To zupełnie normalne zjawisko, które jest spowodowane głównie względami sezonowymi. Ze względu na złe warunki pogodowe pracodawcy tracą tysiące pracowników, którzy pracują w zawodach na zewnątrz np. na budowach lub w ogrodnictwie i rolnictwie. Znacznie bardziej wyraźny efekt sezonowy będzie widoczny jednak w styczniu 2017 roku, gdyż temperatury powietrza spadły do poziomu, który uniemożliwia lub przynajmniej utrudnia wykonanie wielu prac na zewnątrz. A to z kolei pociągnie za sobą większą liczbę bezrobotnych w styczniu 2017 roku. Jeżeli zima oraz temperatury minusowe będą się utrzymywały dłużej, to tendencja spadkowa utrzyma się także w lutym. Marzec, o ile będzie ciepły, przynosi już tendencję spadkową w liczbie bezrobotnych, gdyż wiele branż rozpoczyna wiosną swój sezon.

©finanzamt.pl

Ceny konsumpcyjne wzrosły w Bawarii o 1,7 procent

Osoby pracujące w Niemczech z pewnością zaskoczy informacja o coraz mniejszej sile nabywczej zarabianego w Niemczech euro. Coraz większa inflacja pieniądza w Niemczech staje się faktem. Niech za przykład posłuży nam kraj związkowy Bawaria i dane statystyczne z tego właśnie niemieckiego Landu. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego tylko w miesiącu grudniu 2016 roku ceny konsumpcyjne w Bawarii wzrosły o 1,7 procenta! Szczególnie olej i benzyna były znacznie droższe w ostatnim miesiącu 2016 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły aż o 3,3 procenta! To naprawdę bardzo dużo. Ceny paliw i oleju opałowego wzrosły w przeciągu całego roku 2016 w sumie aż o 12,5 procenta. Produktami, za które w Bawarii płaci się najwięcej, to opłaty za czynsz (więcej o 1,9 procenta) i ceny za usługi (więcej o 2 procenty). Samo tylko obuwie na półkach sklepowych było droższe w grudniu 2016 roku o 2,3 procenta niż w grudniu 2015 roku. Na wszystko ma wpływ podjęta decyzja krajów eksportujących ropę naftową o zmniejszeniu jej produkcji, co tym samym spowodowało wywindowanie wszystkich cen w górę.

finanzamt.pl

Zapowiedź obniżenie podatków po wyborach

Partia SPD chce zmniejszenia obciążeń podatkowych dla rodzin. Warunkiem dla wprowadzenia zmian są zwycięskie wybory. Mamy zatem do czynienia z obietnicami przedwyborczymi, który pojawiły się w niemieckich mediach z ust przedstawicieli partii. Co chce w systemie podatkowym zmienić SPD? Tak naprawdę zbyt wiele jeszcze nie wiadomo. Im niższe dochody posiada gospodarstwo domowe, tym większe zwolnienia podatkowe mają uzyskać podatnicy. Natomiast Ci, którzy zarabiają najwięcej, także do budżetu mają dostarczać więcej podatków. Jaki to miałby być przedział, partia nie podjęła jeszcze decyzji. Ta część ma być ustalona dopiero na wiosnę, choć już teraz krystalizuje się tendencja – większe ulgi podatkowe dla najbiedniejszych, a najwyższe podatki dla najbogatszych. Kluczowym aspektem zmian ma być wspieranie rodzin. Wprowadzenie taryfy rodzinnej nie zlikwiduje podziału dochodów na kobiety i mężczyzn. Nie będzie także likwidacji ulgi podatkowej na dzieci, a jest plan rozszerzenia ulgi na wszystkich. Jesienią 2017 roku odbywają się w Niemczech wybory parlamentarne i dopiero po ich wygraniu będzie można mówić o zmianach w prawie podatkowym. Najwcześniej może to nastąpić w 2018 roku.

©finanzamt.pl

Kursy dla uchodźców w zawodzie pielęgniarki i opiekunki

Nie od dziś wiadomo, że Niemcy cierpią z powodu ogromnego niedoboru pracowników sektora medycznego i opieki. Próbują od lat sprowadzać z zagranicy fachowców, ale liczba przyjeżdżających do pracy w Niemczech lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek i opiekunek jest dosłownie kroplą w morzu potrzeb niemieckiego rynku pracy. Nic w tym dziwnego, że poszukuje się niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z nich jest najnowszy pomysł Federalnego Ministerstwa Zdrowia, które problem z nieobsadzonymi stanowiskami pracy chce rozwiązać przy pomocy uchodźców i wśród nich szukać przyszłych pielęgniarek, pielęgniarzy, opiekunek i opiekunów. Ministerstwo planuje wzmocnienie możliwości dla uznania już posiadanych kwalifikacji, jak i rozpoczęcia szeregu szkoleń, kursów, a nawet chce wysyłać uchodźców do szkół. Już teraz niektóre niemieckie szpitale oferują uchodźcom kursy przyuczające do zawodu. Zgodnie z danymi statystycznymi na dzień dzisiejszy udział migrantów w zawodach związanych z opieką stanowi około 20 procent całości. Skierowanie się ku uchodźcom, którzy mieliby być pielęgniarzami i opiekunami (większość uchodźców to mężczyźni) jest przejawem już poniekąd desperacji. Z drugiej zaś strony przykład ten pokazuje, że bez polskich opiekunek Niemcy nie radziliby sobie już kompletnie z problemem zapewnienia opieki osobom potrzebującym. Sęk w tym, że mimo wszystko jeszcze za mało Polek wyjeżdża do opieki nad osobami starszymi i chorymi do Niemiec, a potrzeby niemieckiego rynku są przeolbrzymie.

©finanzamt.pl

Długie ciężarówki mogą od stycznia regularnie jeździć w Niemczech

Od pierwszego stycznia weszło w życie rozporządzenie umożliwiające długim samochodom ciężarowym poruszanie się po przystosowanych do tego niemieckich drogach. Po pięcioletniej fazie testów Federalne Ministerstwo Transportu pozwoliło w 2017 roku na regularną eksploatację na dostosowanych trasach. Sieci drogowe, na których jest dopuszczony ruch olbrzymich ciężarówek, to obecnie prawie 11.600 kilometrów. Ciężarówka może mieć długość do 25,25 metrów. Wielkość ta jest dłuższa o 6,5 metra niż poprzednio dozwolone długości. Ciężar całkowity to 44 ton. Rozporządzenie mające zastosowanie od 1 stycznie ukazało się już w Federalnym Dzienniku Ustaw.

©finanzamt.pl

Ceny w Niemczech idą w górę

W Niemczech widać wyraźne oznaki stopniowego powrotu inflacji do swojego normalnego poziomu. Po raz pierwszy od ponad trzech lat ceny wzrosły do poziomu producenta. Federalny Urząd Statystyczny podał, że ceny producentów w listopadzie były o 0,1 procenta wyższe niż w miesiącach poprzedzających.  Jest to pierwszy wzrost cen producentów od czerwca 2013. Rozwój zaskoczył. Eksperci spodziewali się dalszego nieznacznego spadku cen. W marcu i kwietniu 2016 roku producenci otrzymywali za swoje produkty nawet o ponad trzy procent mniej niż w chwili obecnej. W ujęciu miesięcznym ceny producentów wzrosły w listopadzie o 0,3 procenta. Ważnym powodem wzrostu cen jest osłabienie efektu hamowania przez ceny energii. Ceny energii spadły w minionym miesiącu, choć nie tak silnie jak w pozostałych miesiącach tego roku. W listopadzie ceny energii były niższe niż przed rokiem o 1,7 procenta.

©finanzamt.pl

Zwiększenie wymiany handlowej z krajami afrykańskimi

Niemcy zwiększają promowanie inwestycji w Afryce. Nad nowymi projektami ma czuwać Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju, które przygotowało program mający na celu zwiększenie nakładów zachęcających do inwestowania w Afryce. Zarządzający programem zapewniają, że pomogą przy poprawie warunków inwestycyjnych i ochronie przed zagrożeniami. Inicjatywa obejmuje usługi informacyjne dla niemieckich firm, a także zapewnienie instrumentów finansowania we współpracy z bankami, kredyty eksportowe oraz gwarancje inwestycyjne ze strony rządu federalnego.

©finanzamt.pl

Podwyżki płac dla pracowników objętych umowami taryfowymi

Jeszcze w roku 2016 pracownicy, których zarobki są objęte umowami taryfowymi, ze względu na bardzo niski poziom inflacji w ciągu całego roku nie spodziewali się realnie wysokiego wzrostu płac w prowadzonych negocjacjach związanych z nową umową taryfową. Zgodnie z wszystkimi sprawozdaniami finansowymi w zakończonym roku 2016 w większości branż wzrosło wynagrodzenie od 1,5 do 3 procent z naciskiem na 2,5 procenta. Wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 0,5 procenta i pozostał na relatywnie niskim poziomie. Branża kolejowa zgodziła się na nowy pakiet taryfowy, który przewiduje wzrost płac o 2,5 procenta od kwietnia 2017 roku oraz dalszy wzrost o 2,6 procenta od stycznia 2018 roku. Przy drugim wzroście pracownicy będą mieli wybór pomiędzy 2,6 procentowym wzrostem płac na godzinę, a mniejszą liczbą godzin pracy w stosunku tygodniowym (38 zamiast 39 godzin) lub sześć dni płatnego urlopu więcej rocznie. Wkrótce powinny być znane wyniki negocjacji w pozostałych branżach. Warto pamiętać, że także polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech podlegają pod umowy taryfowe, jeżeli wykonują zawód należący do branży, w której obowiązuje taryfa wynagrodzenia.

©finanzamt.pl

Inflacja w Niemczech jest na wysokim poziomie

Niemiecka inflacja w listopadzie odnotowała kolejny wzrost, przez co znajduje się na najwyższym poziomie od dwóch lat. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, ceny konsumpcyjne było o 0,8 procenta wyższe niż w miesiącu poprzednim. Statystyki potwierdziły zatem charakter tymczasowej stabilizacji. Stopa procentowa jest najwyższa od około dwóch lat. W stosunku miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,1 procenta. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki niskim kosztom za energię oraz ogólnym kosztom utrzymania. Jednakże dużo droższe niż rok wcześniej były ceny za żywność oraz opłaty za usługi. Do tych usług należą między innymi opłaty za czynsz, które to stanowią około dwadzieścia procent wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Czynsz był droższy o 1,4 procenta w porównaniu do roku ubiegłego.

©finanzamt.pl